10 Rodzajów Wykresów Forex – Jak Je Czytać

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

10 Rodzajów Wykresów Forex – Jak Je Czytać

Handlujesz z wykresami 5-minutowymi? Czy może na wykresie dziennym? Tylko dlaczego jesteśmy ograniczeni przez czas? Czy istnieją inne sposoby przedstawiania danych dotyczących cen? Czy otwierają one inne możliwości?

Oto 10 rodzajów wykresów cenowych, które zaspokoją Twoją ciekawość.

Dla ułatwienia użyje tych samych dwóch sesji giełdowych jako przykładów dla każdego rodzaju wykresu. Jeden wykres pokazuje wyraźny trend, podczas gdy drugi pokazuje przedział cenowy.

 1. Wykres liniowy
 2. Wykres słupkowy
 3. Wykres świecowy
 4. Wykres wolumenu
 5. Wykres Tickowy
 6. Wykres słupkowy zakresu
 7. Wykres punktów i rysunków
 8. Wykres Renko
 9. Wykres Kagiego
 10. Wykres załamania trójliniowego

Wykresy cenowe z przedziałem czasowym (Time Frame)

Te trzy podstawowe typy wykresów są zwykle sporządzane na podstawie przedziału czasu. Oznacza to, że każdy punkt danych na wykresie pochodzi ze stałego horyzontu czasowego. Na przykład – jeśli podstawa czasowa (time frame) jest dzienna to każdy punkt danych będzie reprezentował poziom (poziomy) cen z każdego dnia giełdowego. Poniższe wykresy pokazują 5-minutowe ramy czasowe (TF = 5 min).

Analiza wykresów cenowych na Forex rozpoczęła się zanim jeszcze technologia była w stanie błyskawicznie przesyłać dane rynkowe. Wykresy techniczne zawierające bieżące dane rynkowe nie były dostępne. Dlatego też wykresy z podstawą czasową stały się standardem w analizie technicznej.

Jednak te trzy typy wykresów nie zawsze są wykreślane na bazie danych czasowych. Można je również wykreślić za pomocą ticka lub wolumenu, co omówimy w drugiej części.

1. Wykres Liniowy

Tworzenie wykresu liniowego

Tworzenie wykresu liniowego jest niezwykle proste. Określ i zaznacz cenę zamknięcia każdego przedziału czasowego. Podłączyć zaznaczenia.

Handel na wykresach liniowych

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wykres liniowy nie zawiera zbyt wielu szczegółów. Obejmuje on jedynie cenę zamknięcia każdego okresu.

Jednak wykresy liniowe są znacznie wyraźniejsze niż inne ich rodzaje. W związku z tym, są one świetne do:

 • Obserwacji długoterminowych trendów
 • Wyodrębnienia figur takich jak głowa i ramiona czy trójkąty.

2. Wykres Słupkowy

Tworzenie Wykresu Słupkowego

Aby zbudować wykres słupkowy potrzebujemy następujących danych z każdego okresu czasu:

 • Cena otwarcia
 • Najwyższa cena
 • Najniższa cena
 • Cena zamknięcia

Na podstawie tych informacji możemy zbudować słupek cenowy dla każdego przedziału czasowego. Te cztery podstawowe dane wyjaśniają dlaczego niektórzy traderzy nazywają je wykresami OHLC (z zng. Opening, Highest, Lowest, Closing Price)

Handel na wykresach słupkowych

Wykres słupkowy zawiera ważne szczegóły niezbędne do określenia czasu realizacji naszych transakcji.

Aby uzyskać cały wachlarz formacji słupkowych, możemy badać relacje pomiędzy wyżami, niżami, zamknięciami i otwarciami różnych słupków.

Spójrz na przykłady. Figury słupkowe są znakomitymi narzędziami pomiaru czasu oferującymi nam otwarcie pozycji przy kontrolowanym ryzyku.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

3. Wykres świecowy

Tworzenie wykresu świecowego

Wykres świecowy zawiera te same dane o cenie co wykres słupkowy. Są one zbliżone oprócz rozszerzonego obszaru pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia. Zakres pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia każdego wykresu świecy jest trzonem świecy i jest to jej cechą charakterystyczną.

Handel z wykresami świecowymi

Nic dziwnego, że wykresy świecowe stały się preferowanym rozwiązaniem dla większości traderów. Poza możliwością dodawania różnych wzorów świec do arsenału, wykres świecowy nie rozmywa naszej zdolności do dostrzegania formacji słupkowych. Niezwykła szansa na zdobycie tego co najlepsze z obu elementów.

Dla formacji świecowych ważna jest relacja pomiędzy korpusami świec. Wykresy świecowe ułatwiają dostrzeganie luk między korpusami. Świeca z korpusem, który nie pokrywa się z korpusem świecy poprzedzającej nazywana jest „gwiazdą”.

Niewielką wadą wykresu świecowego jest to, że świece zajmują więcej miejsca niż słupki. W większości platform wykresowych, więcej można wyświetlić za pomocą wykresu słupkowego niż można z użyciem wykresu świecowego.

Wykresy cenowe na bazie aktywności rynkowej Forex

Czas może upłynąć bez aktywności rynkowej. Stanowi to problem dla wykresów cenowych opartych na bazie czasu. W miarę upływu czasu, niezależnie od poziomu aktywności na rynku, wykres nadal wyświetla nowe słupki lub świeczki. W takich przypadkach wykresy te przedstawiają zawyżoną ocenę ruchu na rynku Forex.

Aby rozwiązać ten problem niektórzy traderzy wykorzystują poziom aktywności rynkowej (mierzony wolumenem lub tickami) zamiast czasu jako podstawę dla próbki danych cenowych.

Istnieje ważne ograniczenia dla wykresów opartych na aktywności. Aby dopasować wszystkie wykresy nie można uzyskać wykresu tick lub wolumenu z różnych kanałów danych. Wynika to z filtrowania danych rynkowych przez dostawcę Forex i ograniczeń w połączeniu z Internetem i wydajnością komputerów. Jednak czy te problemy przeważają nad potencjalnymi korzyściami płynącymi z używania wykresów tick i wolumenu zależą od stylu handlowego i oceny tradera.

W szczególności należy zachować ostrożność jeśli zamierzasz używać wykresów wolumenu lub wykresów tick dla transakcji spot Forex. Jako że nie ma scentralizowanego rynku spot forex dane dotyczące wolumenów lub tickingu są ograniczone do puli płynności. Ta w niektórych przypadkach jest ograniczona tylko do klientów brokera. Tak więc, dane dotyczące wolumenu lub tick mogą nie być reprezentatywne dla całego rynku danego instrumentu, którym handlujesz.

4. Wykres Wolumenu

Tworzenie wykresu Wolumenu

Wolumen jest liczbą kontraktów lub akcji będących przedmiotem aktualnego obrotu. Jest to najbardziej bezpośredni sposób mierzenia wielkości aktywności rynkowej Forex.

Zamiast korzystać z danych słupkowych o stałych okresach czasu pobieramy dane z bloku wolumenu. Stąd na wykresach wolumenu każdy słupek (świeczka) reprezentuje stały wolumen. Na przykład wykres 233-wolumenowy wyświetli blok 233-wolumenowy dla każdego jednego słupka.

Wykresy wolumenu można wykreślić w stylu wykresu słupkowego lub wykresu świecowego.

Nie wiesz jakich ustawień użyć w wykresie wolumenu?

Prostym punktem wyjścia jest wykorzystanie średniej wielkości Twojego zwykłego przedziału czasu. Na przykład – otrzymaliśmy 28000-wolumenowe wykresy mierząc długoterminową średnią wielkość 5-minutowych słupków ES.

Handel z oparty na wykresie wolumenu

Wykres wolumenu spowalnia, gdy aktywność na rynku jest słaba więc pokazuje mniej ruchów na boki. W związku z tym ma tendencję do pokazywania gładszych fal cenowych, które sprzyjają transakcjom. Jest to główna zaleta wykresu wolumenu.

Co do zasady na wykresach wolumenu wciąż można polegać na formacjach słupkowych i świecowych,

Jednakże użycie wykresu wolumenu ma duży wpływ na tradycyjną analizę obrotu. Inwestor korzystający z wykresów wolumenu nie może już dłużej:

 • Szukaj wzorców wolumenów, które wspierają formacje wykresów
 • Użyć wolumenu obrotów w celu potwierdzenia, że wyłamanie jest uzasadnione
 • Używać wskaźników opartych na wolumenach obrotu
 • Analizować wolumenem rozpiętość spreadu

Niemniej jednak, jeśli rozumiesz podstawowe pojęcia powyższych technik możesz je dostosować do wykresów wolumenu obrotu. Na przykład, żeby znaleźć duże przełomy wolumenu poszukaj ciągów cenowych z kolejnymi słupkami przesuwającymi się w tym samym kierunku. Ponieważ każdy słupek reprezentuje stały wolumen, kolejne słupki reprezentują dużą fluktuację.

Oczywiście, podstawowa nakładka wolumenu na wykres jest bezużyteczna. Zamiast tego należy rozważyć zastosowanie nakładki czasowej, która pokazuje czas potrzebny na uzupełnienie każdego słupka wolumenu.

5. Wykres Tickowy

Tworzenie wykresu tickowego

W tym przypadku „tick” odnosi się do transakcji. Podobnie jak wolumen obrotu, również liczba transakcji mierzy poziom aktywności rynkowej.

Jednak wielkość każdej transakcji jest różna. W związku z tym wykres tickowy nie powiela wykresu wolumenu obrotu.

Każdy słupek/świeca na wykresie tickowym reprezentuje OHLC danej liczby ticków.

Ustawienie ticka zależy od zmienności rynku. Zaczynając zmierz średni zakres swojego przedziału czasowego transakcji. Następnie dostosuj ustawienie tick, aby uzyskać wykres z podobną zmiennością. Liczby Fibonacciego takie jak 144-tick i 233-tick są również często używane w wykresach tickowych.

Handel na podstawie wykresów tickowych

Podobnie jak w przypadku wykresów wolumenu, tak i tutaj skuteczne są krótkoterminowe wzorce cenowe. Powyższy przykład pokazuje, że wykres tickowy dobrze sprawdzają się w trendach. Nie traktuj tego jednak jako pewnik. Na trendujących rynkach wiele metod handlowych działa świetnie.

Wprawdzie do wykresów tickowych możliwa jest analiza wolumenu, ale znajdziesz w nich mniejszą zmienność każdego słupkach tickowego. Zarówno tick jak i wolumen są bowiem miarą aktywności rynkowej.

Proste wykresy cenowe Forex

Kolejne pięć wykresów to zwykłe wykresy cenowe. Łączy je jedna prosta cecha. Zmieniają się tylko wtedy, gdy zmienia się cena. Jeśli jesteś purystą, będziesz zadowolony z poznania tych typów wykresów.

Z poniższych pięciu typów wykresów, wykres słupkowy jest jedynym wykresem, który jest wykreślany bez względu na czynnik czasu.

Pozostałe cztery typy wykresów (P&F, Renko, Kagi, Three-Line Break) są budowane przy użyciu przedziału czasu, który określa częstotliwość aktualizacji wykresu. Nie dziwi to wcale, ponieważ inwestorzy rozwinęli je w czasach, kiedy ciągła aktualizacja wykresów nie mogła być przeprowadzona. Dla poniższych przykładów użyliśmy 5-minutowego (Time Frame) wykresu słupkowego.

W związku z tym tylko wykres słupkowy przedstawia dokładną charakterystykę cenową. Pozostałe cztery wykresy odfiltrowują „szum” przy użyciu różnych technik i nie pokazują dokładnych cen rynkowych.

6. Wykres Range Bar

Tworzenie wykresu Range Bar

Najpierw należy określić zakres (range). Na wykresie słupkowym zakresu każdy pasek zakończy się, gdy przedział pomiędzy jego górą i dołem będzie równy wybranemu zakresowi.

Dlatego też każdy słupek będzie miał ten sam przedział. Dodatkowo, każdy słupek będzie zamykał się na wysokości jego maksimum lub minimum.

Handel w wykresem Range Bar

Z powodu wymuszonej luki po ustalonym zakresie słupków wiele słupków i świec znika z obszaru wykresu. Na przykład formacje Harami i słupki wewnętrzne nigdy nie pojawią się na wykresie Range Bar. Naturalnie formacje taka jak ID/NR4 i NR7 również nie zaistnieją.

Jednak znajdziesz kilka formacji, a wśród nich także te poniżej:

Ciekawym podejściem jest połączenie wykresu Range Bar z analizą wolumenu obrotu. Jako że każdy słupek ma ten sam zakres można łatwo wychwycić słupki, które ściągają wysokie wolumeny obrotu. Słupki te są potencjalnymi poziomami wsparcia lub oporu. Spójrz na poniższy przykład.

7. Wykres punktowo-symboliczny (P&F)

Tworzenie wykresu punktowo-symbolicznego (Poins & Figures)

Pierwszym parametrem wykresu P&F jest rozmiar pola. Wykorzystajmy na przykład 4 ticki.

Kiedy następuje wzrost rynku, rysujemy wzrastającą kolumnę „X”. Każdy „X” reprezentuje 4 ticki. Kiedy rynek spada rysujemy opadającą kolumnę „O”. Każde „O” oznacza 4 ticki. Ilekroć rynek Forex zmienia kierunek rysujemy nową kolumnę. W związku z tym nigdy nie zobaczysz zarówno „X” jak i „O” w tej samej kolumnie.

Jak rozpoznać, że rynek Forex się odwrócił?

To pytanie prowadzi nas do drugiego elementu składowego wykresu punktowo-symbolicznego. Musimy ustalić wartość rewersyjną. Standardowo wartość odwrócenia wynosi 3 pola. Oznacza to, że aby kolumna wznosząca zakończyła się i zaczęła się kolumna opadająca rynek musi stracić 12 ticków (3 razy 4-pola).

Nasze przykłady opierają się na zamykaniu 5-minutowych słupków. Oznacza to, że aktualizujemy wykres przy użyciu ceny zamknięcia słupków 5-minutowych. Korzystanie z maksymalnych/minimalnych cen dla każdego słupka jest również możliwe.

Handel z wykresem punktowo-symbolicznym

Dla łatwiejszego porównania z innymi rodzajami wykresów, nasze przykłady pokazują wykresy dzienne. Faktem jest jednak, że wykresy P&F są częściej używane w okresach dziennych i wykraczających poza ten przedział.

Istnieją również charakterystyczne dla wykresów punktowych i symbolicznych formacje. Mimo, że są to proste modele wyłamań, będziesz potrzebował trochę praktyki zanim zaczniesz je dostrzegać. Dobrą wiadomością jest to, że formacje P&F mają klarowniejsze definicje niż ich odpowiedniki na wykresach słupkowych. Ponadto, wykresy P&F zapewniają unikalne metody prognozowania celów.

Handel z wykresami P&F jest zagadnieniem szczególnie obszernym. Aby dowiedzieć się więcej zajrzyj do następujących książek.

 • The Definitive Guide to Point and Figure: A Comprehensive Guide to the Theory and Practical Use of the Point and Figure Charting Method
 • Point and Figure Charting: The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices

Książki te oferują również wgląd w to, jak ustawić rozmiar pola.

8. Wykres Renko

Tworzenie wykresu Renko

Renko wywodzi się z japońskiego słowa „cegła”. Zacznijmy od wyboru rozmiaru cegły.

Wykres wyświetla nową cegłę, gdy rynek Forex przesuwa się o więcej niż wielkość poprzedniej cegły. Podobnie jak wykres P&F, możemy wybrać tylko ceny zamknięcia lub max/min ceny bazowego wykresu czasowego.

Oznacza to, że wykres Renko nie wyświetla dokładnej informacji o cenie. Odfiltrowuje skoki, które są mniejsze niż rozmiar cegieł.

Handel z wykresem Renko

Wykres Renko nie pozwala na analizę formacji słupkowo-świecowej. Wyróżnia się jednak w uwypuklaniu trendów, ponieważ ignoruje „szumy”, które są mniejsze niż rozmiarsamej cegły.

W związku z tym możemy wykorzystać wykresy Renko do dwóch celów:

 • Śledzenie trendów w dłuższym horyzoncie czasowym przy zastosowaniu dużego rozmiaru cegły. Na tej podstawie możemy wykonywać transakcje dopasowane do kierunku wykresu Renko przy użyciu mniejszych ram czasowych.
 • Podpowiedzieć nam jak możemy realizować zyski, zgodnie z powyższym przykładem.

9. Wykres Kagi

Tworzenie wykresu Kagi

Najbliższym zachodnim kuzynem japońskiego wykresu Kagiego jest wykres P&F o którym wspomnieliśmy powyżej.

Jednak wykres Kagiego nie wymaga wielkości pola. Wszystko czego potrzebuje to wartość odwrócenia, którą można określić w bezwzględnym przedziale cenowym lub zmianie procentowej. Gdy cena zmierza w przeciwnym kierunku o określoną wartość odwrócenia wykres zmieni kierunek.

Cechą wyróżniającą wykres Kagi jest inna szerokość linii. Kiedy rynek Forex wznosi się wyżej niż poprzedni swing (ramię) linia staje się grubsza (linia Yang). Kiedy cena przełamie się poniżej poprzedniego swingu niskiego (talia) linia staje się cienka (linia Yin).

Handel z wykresem Kagiego

Za pomocą linii Yin i Yang wykres Kagi podkreśla przełamanie huśtawek i dołków. Nierozsądnym rozwiązaniem jest poleganie na nim na rynkach horyzontalnych Forex, na których większość przełamań zawodzi. (Patrz przykład poniżej.)

Jednakże, jest on szczególnie przydatny do śledzenia struktury wahań w górę i w dół rynku. Tak więc, wykres Kagiego jest skuteczny w znajdowaniu wsparcia/oporu i śledzeniu tendencji giełdowych.

10. Wykres przełamania trzech linii

Tworzenie wykresu przełamania trzech linii

Wykres przełamania trzech linii składa się z „linii”. Linie te są wykreślane zgodnie z cenami zamknięcia instrumentu bazowego. W pierwszym przykładzie time frame wykresu bazowego to 5-minut.

Kiedy bazowy wykres zamyka się poza poprzednią linią tego samego kierunku tworzona jest nowa linia.

Nowa linia w kierunku przeciwnym zostanie wytyczona, gdy bazowy wykres zamknie się poza ostatnimi trzema liniami w kierunku przeciwnym. Stąd pochodzi jego nazwa.

Handel z Wykresem przełamania trzech linii

Analiza standardowej linii trendu oraz analiza wsparcia/oporu będzie działać dobrze (lub nawet lepiej)k.

O ile formacje słupków i świec nie mają tutaj zastosowania, wykresy przełamania trzech linii daje unikalny sygnał tradingowy składający się z trzech linii (black shoes, suits, and necks). White Suite oznacza kupno, a black shuite oznacza sprzedaż.

Spójrz na poniższy wykres, aby zobaczyć przykłady.

Z nowymi wykresami poruszaj się ostrożnie

Korzystanie z nowego typu wykresów ma duże konsekwencje. Upewnij się, że rozumiesz skutki uwzględnienia ich w analizie rynku Forex.

Pamiętaj, że większość analiz technicznych została i nadal jest zaprojektowana z myślą o wykresach czasowych. Oznacza to, że ich skuteczność może zostać osłabiona w alternatywnych typach wykresów. Oczywiście, można również spotkać się z miłymi niespodziankami w trakcie ich testowania.

Dobrym sposobem na rozpoczęcie eksploracji nowego wykresu jest wykorzystanie go jako uzupełnienia obecnego typu wykresu. Oprócz otrzymania dodatkowej informacji możesz również porównać ich skuteczność.

Sprawdzenie typów wykresów z pewnością jest interesujące. Na początku mogłoby się wydawać znalazłeś Świętego Graala. Jednak ostatecznie zrozumiesz, że każdy typ wykresu ma swoje wady.

Sprawdź poprawność działania wykresów Forex na swojej platformie transakcyjnej

Podczas gdy większość platform Forex oferuje wykresy czasowe, dostępność innych typów wykresów różni się w zależności od dostawcy. Ponadto, wdrożenie tych alternatywnych typów może nie być jednolite, biorąc pod uwagę ich względną nieokreśloność.

Przeczytaj informacje zawarte w dokumentacji oprogramowania do tworzenia wykresów. Upewnij się, że rozumiesz jak platforma buduje wykres i zgadzasz się z formułą, która za nim stoi.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Lekcja 17: Jak czytać wykresy giełdowe czyli formacje świecowe

Polecane

Niedzielna odprawa inwestorów na żywo – co tydzień o 20:00

Podstawy zarządzania kapitałem na Forex. Maciej Boruc zaprasza na drugi webinar 30 kwietnia 19:00

4 wybitnie proste narzędzia na Twojej platformie, które pozwolą Ci zarabiać pieniądze na rynku – część II

Zapraszamy na drugi webinar z Maciejem Borucem. 30 kwietnia, godz. 19:00

Podstawy zarządzania kapitałem na Forex

Marubozu? Doji? Wisielec? Młot? Świece japońskie potrafią przybierać fantazyjne nazwy. Jedne z nich pokazują na kontynuacje trendu, inne natomiast zapowiadają jego odwrócenie. Pokażemy w jaki sposób czytać wykres świecowy oraz jak wyglądają podstawowe formacje świecowe.

Wykres świecowy jest w stanie przekazać Ci informacje, co dokładnie dzieje się na wykresie. Za pomocą świec jesteśmy w stanie zidentyfikować trend, odczytać emocje panujące wśród inwestorów, a także prognozować przyszłe ruchy cen. Jeżeli nie wiesz jak wygląda wykres świecowy i jakie informacje zawiera pojedyncza świeca, przeczytaj najpierw artykuł Rodzaje wykresów giełdowych czyli czym jest wykres liniowy, słupkowy i świecowy

Niektóre świece będą tworzyły układy zwane formacjami, które w połączeniu ze wskaźnikami technicznymi pozwalają na przewidywanie kierunku zmiany kursów. Układy te mogą być tworzone zarówno przez pojedyncze świece jak i większa liczbę. Formacje dzielimy na te, które zapowiadają kontynuację trendu oraz te, które wskazują na jego odwrócenie.

Podstawowe formacje świecowe

Są one najpopularniejszymi świecami, które możemy spotkać na wykresie w każdym dniu. Do tego typu formacji zaliczymy Doji oraz Marubozu.

Jest to rodzaj świecy, która przesyła nam sygnał ostrzeżenia. Doji pojawia się na wykresie w momencie gdy instrument otwiera się i zamyka w tym samym lub zbliżony miejscu. Długości knotów (cieni) może być różna przez co kształt tej świecy może przybierać różny kształt (plusa, krzyża lub odwróconego krzyża). Pojedyncza świeca doji przekazuje nam informacje o niezdecydowaniu rynku czyli jest neutralna. Połączona jednak z innymi świecami i panującym trendem może nas informować o nadchodzącej zmianie nastawienia.

Gwiazda doji

Obrazuje niewielką zmianę ceny. Górny i dolny cień świecy są krótkie przez co świeca przyjmuje kształt plusa. Cena zamknięcia i otwarcia wypada w okolicy połowy wysokości świecy. Gdy na wykresie pojawi się taka świeca, informuje nas o niezdecydowaniu rynku. Kupujący i sprzedający walczą ze sobą lecz brak zdecydowanej przewagi powoduje brak zmiany ceny. W takim przypadku najlepiej zrobić sobie przerwę.

Długonogie doji

ma te same założenia co gwiazda doji, z tym że walka pomiędzy popytem a podażą odbywa się w bardziej dynamiczny sposób. Cena raz szybuje w górę aby później spaść i na końcu zamknąć się w punkcie otwarcia (lub na odwrót, cena najpierw spada aby odbić i zamknąć się w punkcie otwarcia).

Nagrobek doji

Świeca z dużym górnym cieniem. Cena otwarcia i zamknięcia jest zarazem najniższym poziomem świecy. Cena otwiera się na niskim poziomie, wędruje do góry gdzie uaktywniają się sprzedający, którzy sprowadzają cenę do punktu wyjścia. Nagrobek doji może być szczególnie istotny, jeśli pojawi się w odpowiednim miejscu na wykresie, tj. strefie popytowo podażowej. Najczęściej będzie występował na poziomie lokalnego szczytu bądź w trakcie trendu spadkowego. Świadczy o sile sprzedających.

Ważka doji

Przeciwieństwo Nagrobka doji. Przypomina kształtem literę T. Występuje na lokalnych dołkach bądź w trakcie trendu wzrostowego. Świadczy o sile kupujących.

Warto wspomnieć o zasadzie, że im dłuższy cień świecy doji tym większa niepewność na rynku co przekłada się na większe prawdopodobieństwo odwrócenia się trendu.

Marubozu

Kolejnym rodzajem świecy są Marubozu, które świadczą o dużej sile popytu i podaży. Główną cechą tych świec jest fakt, że posiadają duże ciało (korpus) oraz brak cieni.

W przypadku wzrostowego Marubozu, kupujący od otwarcia są w przewadze, a zamknięcie następuje na maksimum świecy. Spadkowe Marubozu jest odbiciem lustrzanym wzrostowego – sprzedający są w przewadze i następuje jednostajny ruch w dół.

Świeca o takim kształcie jest uważana za sygnał kontynuacji trendu. Dodatkowym potwierdzeniem trendu jest przebicie wsparcia bądź oporu przez świecę o takim kształcie.

Formacje odwrócenia trendu

Formacje świecowe zwiastujące odwrócenie trendu pojawiają się na końcach trendu. Fakt wystąpienia świecy o takim kształcie pozwala na wysnucie wniosków że początek zmiany trendu jest blisko.

Świecę tego typu możemy spotkać przy końcu trendu spadkowego, gdy cena otwiera się na jakimś poziomie, następnie gwałtownie spada lecz spadki są na pewnym poziomie wyhamowane po czym cena powraca w pobliże maksimum tej świecy. Nieudana próba kontynuacji trendu spadkowego zmniejsza negatywne nastawienie co daje szansę na zmianę trendu. Istnieje zasada, że im dłuższy dolny cień tym sygnał świecy jest mocniejszy. Potwierdzeniem formacji młota jest otwarcie kolejnej świecy na wyższym poziomie wraz z jeszcze wyższym zamknięciem.

Wisielec

Swoim wyglądem niczym się nie różni od młota lecz różnica tkwi w jej umiejscowieniu. Wisielca można spotkać przy końcu trendu wzrostowego, gdy kurs spada znacznie poniżej otwarcia a następnie powraca i zamyka się w okolicy maksimum świecy. Powoduje to utworzenie dolnego cienia, który wskazuje na możliwość rozpoczęcia wyprzedaży przez kupujących. Formacja ta wymaga potwierdzenia w postaci drugiej świecy spadkowej, gdzie rynek otworzy się na niższym poziomie co sprowokuje grających na wzrost do realizacji zysków.

Odwrócony młot

W przeciwieństwie do formacji świecowej młota, knot (cień) tej świecy znajduje się na górze świecy. Formacja ta pojawia się w trendzie spadkowym i sugeruje jego odwrócenie. Ważnym jest uzyskanie potwierdzenia tego układu w postaci kolejnej świecy wzrostowej. Odwrócony młot powstaje, gdy kurs wędruje wyżej od otwarcia a następnie powraca i zamyka się na minimum. Ponieważ kurs znacznie wzrósł a zamknięcie miało miejsce w pobliżu minimum, uzyskanie potwierdzenia w postaci kolejnej świecy jest niezwykle ważne.

Spadająca gwiazda

Formacja ta składa się z pojedynczej świecy zwiastującej koniec trendu wzrostowego. Swoim wyglądem nie różni się niczym od odwróconego młota. Różnicą jest to, że spadająca gwiazda występuje w trendzie wzrostowym. Jest najsilniejszą formacją z grupy jednoświecowych. Charakteryzuje się długim górnym cieniem i niewielkim korpusem. Korpus powinien być spadkowy, tj. cena zamknięcia powinna być niższa, aniżeli cena otwarcia. Swoim wyglądem może przypominać Nagrobek doji. Sama świeca wysyła sygnał, że kupującym nie udało się utrzymać na wysokich poziomach. Do gry wchodzą sprzedający, którzy sprowadzają cenę poniżej otwarcia świecy. Nie zapominamy o zasadzie, że im dłuższy górny cień tym świeca wysyła mocniejszy sygnał.

Formacje dwuświecowe

Objęcie hossy

Jest to bardzo silna formacja dwuświecowa. Często spotykane jest inne nazewnictwo tej formacji, np. Bullish Engulfing, Outside Bar lub pochłonięcie ponieważ druga świeca w całości pochłania poprzednią świecę. Pierwsza świeca jest spadkowa, która kontynuuje dotychczasowy trend spadkowy. Druga świeca jest pokazuje zupełnie inne nastawienie rynku. Cena otwarcia następuje poniżej zamknięcia pierwszej, następnie kupujący wchodzą do gry co obrazowane jest przez dużą świecę wzrostową – najczęściej marubozu – która swoim korpusem w całości zakrywa pierwszą świecę. Ponieważ druga świeca jest o wiele bardziej wymowna, wysyła nam sygnał o możliwości kontynuacji trendu.

Objęcie bessy

W przypadku formacji Objęcia bessy (Bearish Engulfing) sytuacja wygląda podobnie, tj. korpus drugiej świecy w całości przykrywa korpus pierwszej świecy. Różnicą jest to, że pierwsza świeca jest wzrostowa, a druga spadkowa.

Przenikanie

Występuje w trendzie spadkowym. Pierwsza ze świec jest spadkowa i potwierdza utrzymujący się trend lecz druga posiada wysoki wzrostowy korpus w którym otwarcie następuje poniżej ceny zamknięcia poprzedniej świecy ale zamknięcie ma miejsce powyżej połowy korpusu poprzedniej świecy.

Zasłona ciemnej chmury

Formacja zasłony ciemnej chmury jest przeciwieństwem formacji przenikania. Występuje tylko w trendzie wzrostowym gdzie pierwsza świeca ma wysoki wzrostowy korpus potwierdzający utrzymujący się trend. Druga świeca otwiera się powyżej ostatniego maksimum a spadek kursu w ciągu ten świecy powoduje, że zamknięcie następuje poniżej połowy wysokości korpusu poprzedniej świecy.

Formacje kontynuacji trendu

Formacje te wykorzystywane są przez inwestorów do prognozowana przyszłych ruchów ceny zgodnych z dotychczasowym trendem. Często występują one po długim okresie konsolidacji lub korekty.

Formacja trzech białych żołnierzy

Jest to formacja świecowa pojawiająca się po okresie konsolidacji lub korekty w formie wybicia trzema kolejnymi świecami wzrostowymi z coraz wyższymi poziomami zamknięcia. Jest sygnałem kontynuacji trendu w kierunku wzrostowym. Taki układ przypominający wyglądem schody ma jednoznaczną wzrostową wymowę i wskazuje na koniec korekty.

Formacja trójki hossy

Składa się z minimum pięciu świec. Pierwsza z nich jest wysoką świecą wzrostową, po czym następuje korekta w postaci trzech świec spadkowych o niewielkich korpusach o coraz niższych zamknięciach jednak w obrębie korpusu pierwszej świecy. Zakończeniem formacji jest ostatnia świeca wzrostowa, której zamknięcie wypada powyżej poziomu zamknięcia pierwszej świecy.

Formacja trzech czarnych kruków

Trzy czarne kruki są przeciwieństwem trzech białych żołnierzy z tą różnicą, że zapowiadają kontynuację trendu spadkowego. Składa się z trzech kolejno następujących po sobie świec spadkowych z coraz niższymi cenami zamknięcia.

Formacja trójki bessy

Formacja odwrotna do trójki hossy, która zapowiada kontynuację trendu spadkowego. Pierwsza z nich jest długą świecą spadkową po czym kolejne świece obrazują wzrostową korektę o coraz wyższych zamknięciach jednak w obrębie korpusu pierwszej świecy. Zakończeniem formacji jest ostatnia świeca spadkowa, która zamyka się poniżej poziomu zamknięcia pierwszej świecy. W przypadku formacji trójki bessy/hossy dopuszczalna jest większa ilość świec korekcyjnych.

W przypadku czytania sygnałów z formacji świecowych do zajęcia pozycji na rynku najważniejszą zasadą jest to, aby poczekać do zamknięcia świecy tworzącej formacje. Wielu traderów ma z tym problem ponieważ zajmuje pozycje w trakcie tworzenia się świecy gdzie do jej zamknięcia brakuje kilku lub kilkunastu minut. Jest to bardzo duży błąd ponieważ ostateczny kształt świecy może być zupełnie inny.

Pamiętaj, że zyskowni traderzy często łączą formacje ze sobą. Dodatkiem do formacji są wskaźniki techniczne, które potwierdzają sygnał płynący z wyglądu świec. O tym dowiesz się w kolejnych lekcjach.

Zapraszamy na drugi webinar z Maciejem Borucem. 30 kwietnia, godz. 19:00

Podstawy zarządzania kapitałem na Forex

ZOSTAW ODPOWIEDŹ Anuluj odpowiedź

Najnowsze wpisy

Złoto kończy tydzień na krawędzi ważnego układu geometrii korekt

Niedzielna odprawa inwestorów na żywo – co tydzień o 20:00

Ceny ropy rosną z powodu pierwszych oznak wzrostu popytu na paliwo

Sell in May? Wzrostowy target na DAX osiągnięty. Co dalej?

Największy spadek amerykańskiego PKB od 2008 r. A będzie o wiele gorzej.

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). Co to jest?

Wskaźnik alfa w funduszach inwestycyjnych

Wartość przedsiębiorstwa

Twierdzenie Coase’a (Teoremat)

Podobne artykuły

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). Co to jest?

Wskaźnik alfa w funduszach inwestycyjnych

Wartość przedsiębiorstwa

Twierdzenie Coase’a (Teoremat)

Na skróty

Redakcja

Śledź nas

Newsletter

Klikając przycisk ZAPISZ SIĘ zgadzasz się na otrzymywanie Newslettera na podany adres email oraz akceptujesz treść Regulaminu Portalu, Regulaminu Usługi „Newsletter” oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych Usługi „Newsletter”.

PoznajRynek.pl to portal finansowy z zakresu inwestycji, na którym każdy inwestor rynku Forex i CFD odnajdzie ciekawe treści. W naszym serwisie znajdziesz wszystko co dotyczy szeroko rozumianych finansów – świeże wiadomości, opisy strategii, posty edukacyjne, analizy rynku Forex, akcji i towarów. Niezależnie od tego, jakie doświadczenie posiadasz, czy Forex stał się już dla Ciebie zyskownym zajęciem czy dopiero zaczynasz i szukasz odpowiedzi na pytania jak zacząć i którego brokera wybrać, PoznajRynek.pl pomoże Ci w podjęciu trafnej decyzji. Nasza redakcja składa się z osób, które spędziły na rynkach finansowych wiele lat. Przekłada się to na ogromną wiedzę i doświadczenie, którym dzielimy się z Tobą na naszym serwisie. Doskonale rozumiemy, że zebranie wszystkich istotnych informacji zabiera nam cenny czas i w efekcie podejmujemy gorsze decyzje. Dlatego z myślą o Tobie i tysiącach innych osób, PoznajRynek.pl daje możliwość łatwego śledzenia i zrozumienia tego, co się dzieje na rynkach.

Portal internetowy PoznajRynek ani w całości ani w części ani w całości ani w części nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Portal Internetowy Poznajrynek.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Treści publikowane w Portal internetowym PoznajRynek.pl mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów.

Portal internetowy PoznajRynek informuje, że inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, klient powinien kierować się własnym osądem.

Forex – Szkolenie Online

Poniższe szkolenie online z Forex składa się z 92 lekcji, które nauczą Cię podstaw handlu walutami. Szkolenie zostało przygotowane przez założyciela strony i ekonomistę, autora książek i profesjonalnego tradera Forex z 20-letnim doświadczeniem.

Kurs przeprowadzi Cię przez najistotniejsze zagadnienia, pokaże jak wykonać własną analizę techniczną i fundamentalną, wprowadzi Cię w zaawansowane koncepcje handlowe i wyjaśni faktyczną różnicę pomiędzy inwestorem przegrywającym a profesjonalnym. Nauczysz się posługiwać wykresami, stosować wskaźniki i proste wzory, planować transakcje, zarządzać ryzykiem i poruszać się po branży. Po przejściu przez te lekcje, zrozumiesz jak wykorzystać analizę sentymentu, jak realne wydarzenia w świecie wpływają na kursy walut, jaką władzę mają banki centralne nad Forex i jakie są alternatywy dla popularnego handlu spot FX.

Każda lekcja szkolenia online kończy się krótkim quizem – odpowiedz na pytania po przeczytaniu tekstu, aby ocenić siebie w miarę zdobywania nowej wiedzy. Udział w quizie jest opcjonalny – możesz w każdej chwili przejść do następnej lekcji.

1. Wprowadzenie

4. Copy Trading

6. Analiza Techniczna

7. Inne

2. Definicje

3. Brokerzy

5. Waluty

8. Materiały Edukacyjne

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: