Dlaczego kursy walut się zmieniają (rosną lub spadają)

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Dlaczego kursy walut się zmieniają (rosną lub spadają)?

W dzisiejszych czasach niektóre kursy walut skaczą do rekordowo wysokich wartości, podczas gdy inne spadają do poziomów najniższych w historii. Kursy walut stale się zmieniają, ale co dokładnie powoduje wzrost i spadek wartości waluty? Mówiąc wprost, waluty zmieniają się w zależności od podaży i popytu.

Większość walut na świecie jest kupowana i sprzedawana w oparciu o elastyczne kursy wymiany, co oznacza, że ich ceny zmieniają się w zależności od podaży i popytu na rynku walutowym. Wysoki popyt na walutę lub brak jej podaży spowoduje wzrost cen. Podaż i popyt na walutę są powiązane z szeregiem wzajemnie powiązanych czynników. W tym z polityką pieniężną kraju, stopą inflacji oraz warunkami polityczno-gospodarczymi.

Polityka monetarna

Jednym ze sposobów, w jaki kraj może stymulować swoją gospodarkę jest polityka monetarna. Wiele banków centralnych próbuje kontrolować popyt na walutę poprzez zwiększanie lub zmniejszanie podaży pieniądza i/lub referencyjnych stóp procentowych.

Przy niskim poziomie stóp procentowych, ludzie i firmy są bardziej skłonni i gotowi do zaciągania kredytów.

Podaż pieniądza to ilość waluty w obiegu. W miarę jak podaż pieniądza w danym kraju wzrasta, a waluta staje się bardziej dostępna, cena pożyczki waluty spada. Oprocentowanie jest ceną, po której można pożyczyć pieniądze. Przy niskim oprocentowaniu ludzie i przedsiębiorstwa są bardziej skłonni i zdolni do pożyczania pieniędzy. W miarę jak stale wydają taki pożyczony pieniądz, gospodarka rośnie. Jeśli jednak w gospodarce jest zbyt wiele pieniędzy, a podaż towarów i usług nie wzrasta proporcjonalnie do tego, ceny mogą zacząć rosnąć.

Stopa inflacji

Kolejną zmienną, która silnie wpływa na wartość waluty jest stopa inflacji. Stopa inflacji jest wskaźnikiem według którego wzrasta ogólna cena towarów i usług. Podczas gdy niska inflacja wskazuje na zdrową gospodarkę, zbyt duży wzrost może spowodować niestabilność ekonomiczną, co może ostatecznie doprowadzić do deprecjacji waluty.

Stopa inflacji i stopy procentowe mają duży wpływ na stan gospodarki danego kraju. Jeśli stopa inflacji będzie zbyt wysoka, bank centralny może przeciwdziałać problemowi podnosząc stopę procentową. Zachęca to ludzi do zaprzestania wydatków i oszczędzania pieniędzy. Pobudza również inwestycje zagraniczne i zwiększa ilość kapitału wchodzącego na rynek, co prowadzi do zwiększonego popytu na walutę. Dlatego też wzrost stóp procentowych danego kraju prowadzi do umocnienia jego waluty. Podobnie spadek stopy procentowej powoduje osłabienie waluty.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Uwarunkowania polityczne i gospodarcze

Sytuacja gospodarcza i polityczna kraju może również powodować wahania wartości waluty. Podczas gdy inwestorzy cieszą się wysokimi stopami procentowymi, to jednak cenią również przewidywalność inwestycji. Dlatego też waluty z krajów stabilnych politycznie i zdrowych gospodarczo na ogół mają wyższy popyt, co z kolei prowadzi do wyższych kursów ich wymiany.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Rynki stale monitorują obecne i spodziewane przyszłe warunki gospodarcze krajów. Do innych głównych wskaźników ekonomicznych (oprócz zmian podaży pieniądza, stóp procentowych i inflacji) należą: produkt krajowy brutto, stopa bezrobocia, współczynnik aktywności deweloperskiej oraz bilans handlowy (całkowity eksport danego kraju pomniejszony o całkowity import). Jeśli wskaźniki te odzwierciedlają silną i rosnącą gospodarkę to jej waluta będzie się umacniać.

Analogicznie, silne warunki polityczne mają pozytywny wpływ na wartości walut. Jeśli kraj znajduje się w stanie niepokoju politycznego lub globalnych napięć, waluta staje się mniej atrakcyjna, a popyt spada. Z drugiej strony, jeśli na rynku pojawi się nowy rząd, który sugeruje stabilność lub silny wzrost gospodarczy, waluta może zyskać na wartości, ponieważ ludzie będą kupować ją w oparciu o pozytywne wiadomości.

Jak przewidywać wzrost lub spadków kursów?

Jednego dnia euro będzie notowane na poziomie 1,3832, a dziewięć dni później – na poziomie 1,3296. Zmiana ceny o 536 punktów nie jest nietypowa. Porozmawiamy później o tym, co jest czymś normalnym i skąd wiadomo, co jest normą, ale na razie trzeba przyjąć, że ceny Forex mogą zmieniać się bardzo mocno i bardzo szybko.

Co kryje się za zmianą kursów? Oczywiste jest to, że gracze forex skupieni na euro zmieniają nastawienie co do wartości waluty euro lub wartości dolara. W rzeczywistości (jako że nikt nie wie lub nawet nie może domyślić się, jaka może być ich prawdziwa wartość) traderzy forex handlujący euro zgadują co pozostali mogą pomyśleć o przyszłej cenie waluty. Jeśli inwestor sprzedaje dziś euro po cenie 1,3832, to dlatego, że interpretuje pewne niekorzystne dla euro dane lub wiadomości, które sprawią, że inni nie będą skłonni zapłacić za nie później tyle, ile wynosi obecny kurs. Przyszłość może trwać dwie minuty, dwa dni lub dwa tygodnie. Umiejętność inwestora polega jednak na odpowiedniej interpretacji danych oraz ocenie prawdopodobieństwa danego zachowania przez resztę rynku.

Innymi słowy – trader odczytuje co myślą inni o przyszłym zapotrzebowaniu na walutę.

Brzmi to niedorzecznie, ale jest to dokładne opisanie procesu. Są trzy elementy, które należy wziąć pod uwagę przy domysłach tradera.

Element pierwszy: Wykresy

Euro zostało „wykupione”. Termin ten odnosi się do większości traderów euro, którzy uważają, że euro powinno iść wyżej i zbudowali już dużą pozycję długoterminową. Dlatego analityk wykresów nie dba o to, czy reszta rynku ma rację. Widzi, że z punktu widzenia wzrostu, który już miał miejsce, inni traderzy są przeinwestowani.

Gdy wszyscy już kupili euro i nie mają środków pieniężnych lub kredytowych na zwiększenie swoich udziałów, to nie ma już nikogo do kupowania. Cena musi spaść, ponieważ jego posiadacze muszą odciążyć swoje pozycje, by uzyskać gotówkę na nowe transakcje. Analityk wykresów wykorzystuje dowolny z kilku wskaźników technicznych, by określić kiedy rynek jest przeinwestowany lub wykupiony. Najczęściej używanym wskaźnikiem jest wskaźnik względnej siły lub RSI. Innym jest oscylator stochastyczny.

Ważne jest, żeby pamiętać, że na rynku Forex, nie mamy danych dotyczących wolumenu. Na przykład takiego wolumenu obrotu dostępnego jak w handlu akcjami. Gdybyśmy mieli taki wolumen, moglibyśmy zobaczyć, że obroty nie nadążają proporcjonalnie za wzrostem cen. Dywergencja pomiędzy rosnącymi cenami i spadającym wolumenem jest klasyczną techniką stosowaną w akcjach. Służy do wyznaczenia momentu, w którym papier wartościowy staje się wykupywany. Niestety, na rynku Forex nie mamy wskaźnika wolumenu (jako takiego narzędzia).

Element drugi: Ekonomia

Powodem dla którego należy coś kupić, jest wykorzystanie tego czegoś we własnym celu lub późniejsza sprzedaż za wyższą kwotę. Podczas gdy trader Forex nie będzie używał euro (w sensie wydawania ich na towary i usługi), zakłada on, że inni będą chcieli wykorzystać siłę nabywczą euro do nabywania towarów. Oczywiście, nie tylko skarpetek i butow, ale także papierów wartościowych denominowanych w euro. Z tego względu traderzy Forex śledzą makroekonomię i wiadomości dotyczące względnej siły nabywczej euro w stosunku do dolara. Dotyczy to m.in. inflacji (lub deflacji), wzrostu płac, odporności gospodarki. W każdym momencie rynek jako całość ma zgodny pogląd na to, które gospodarki rozwijają się i jak szybko. Ponadto, które gospodarki mają bezpośrednie problemy gospodarcze, którymi powinien zająć się rząd, a w szczególności bank centralny. Zasadniczo znajomość świata ekonomii przez przedsiębiorców jest prostolinijna, a nawet prymitywna. Nie należy jednak być snobistycznym w kwestii braku wyrafinowania ich poglądów – to przedsiębiorcy napędzają nasze rynki.

Element trzeci: Wiadomości

Makroekonomia stanowi tło na którym inwestorzy dokonują oceny wiadomości. Najważniejszą informacją jest zmiana stóp procentowych lub innych bodźców i reakcji banku centralnego. Dobrym przykładem jest decyzja o stopie procentowej podjęta przez Europejski Bank Centralny (EBC) 7 listopada 2020 roku. Inflacja spadła do nowego, niskiego poziomu i pojawiła się obawa przed deflacją w stylu japońskim. W opinii komentatorów rynku Forex uzgodniono, że EBC obniży stopy lub nałoży ujemne stopy procentowe na depozyty bankowe, aby zachęcić banki do udzielania większych pożyczek. W związku z tym euro znajdowało się na ostrym kursie spadkowym. EBC obniżył jednak stopy procentowe i tego samego dnia euro zawróciło, podnosząc się niemal do poziomu, który zapoczątkował osiem dni wcześniej.

Ciężko byłoby powiedzieć, że kurs euro zmienił się we wzrostowy, tylko dlatego, że inwestorzy myśleli o parytecie siły nabywczej lub innych względnych danych ekonomicznych. W tym przypadku ruch ten był spowodowany decyzją EBC w sprawie kursu walutowego. Został nieco wzmocniony, ponieważ oczekiwania rynku okazały się błędne.

Podsumowanie

Nie ma jednego wskaźnika, który dokładnie wyjaśniłby dlaczego waluta podlega wahaniom (spadają lub rosną)lub z całą pewnością przewidziałby co zrobi jej kurs. Na wartości walut wpływa natomiast wiele czynników związanych z popytem i podażą. Wykazano, że większa wiedza, zrozumienie warunków rynkowych i ich konsekwencji wpływających na wahania kursów walut prowadzi do dokładniejszych prognoz.

Quiz

 • Kursy walutowe najsilniej zmieniają się pod wpływem:
 1. Wykresów
 2. Danych ekonomicznych
 3. Wiadomości.
 • Traderzy Forex nie mają spójnego poglądu na temat względnych warunków ekonomicznych.
 1. Prawda
 2. Fałszywe
 • Traderzy kupują wyprzedaną walutę biorąc pod uwagę wyłącznie wykres, bez względu na ekonomię.
 1. Prawda
 2. Fałszywe

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Dlaczego złotówka spada, a rośnie dolar, euro i funt?

Złotówka jest ściśle zależna od sytuacji na światowych giełdach. Jak są spadki na giełdach, to inwestorzy przesuwają kapitał z rejonów bardziej ryzykowanych do tych najbezpieczniejszych, czyli złota i dolara amerykańskiego, który jest medium pośrednim w drodze do jednego z najbardziej płynnych rynków, jakim są obligacje skarbowe USA.

Spadki na giełdach

Globalne rynki akcji mają za sobą tydzień mocnych spadków, których zapalnikiem okazały się słabsze od oczekiwań dane z Chin oraz masowa wyprzedaż walut państw takich, jako Argentyna i Turcja. Procesy zachodzące w Chinach, Argentynie i Turcji, są znane rynkom od miesięcy, lecz cała giełdowa machina działa w ten sposób, że przez miesiące nawarstwiają się pewne wydarzenia, aż w końcu rynek zaczyna się osuwać przechodząc w głębsze spadki. Natomiast serwisy informacyjne próbują to logicznie wytłumaczyć przywołując nagminnie pesymistyczne fakty, które mogły być powodem spadków.

Odgrzewane fakty, próbą logicznych wyjaśnień

Podobnie jest i tym razem. Ucieczka kapitałów z rynków wschodzących w związku z oczekiwanym końcem programów druku pieniądza w USA trwa od maja zeszłego roku a w minionym tygodniu tylko przybrała na sile. Całość medialnego szumu wynika z tego, że ucieczka od ryzyka stała się impulsem powodującym korektę na rynkach akcji. Dlatego problemy Argentyny – jak widać po notowaniach waluty w okresie ostatnich 5 lat – są znane rynkom od lat. Turcja ze swoją niestabilnością polityczną i słabą walutą negatywnie rzutowała na rynki wschodzące już od 2020 roku. Co dowodzi, że ucieczka kapitałów z rynków wschodzących nie jest czymś zaskakującym i nagłym jak wskazywałyby nagłówki serwisów giełdowych. Jest to po prostu proces przybierający na sile, bo ograniczenie programów drukowania pieniędzy i zwyżki cen akcji w ubiegłym roku wraz z optymistycznymi wycenami giełdowych spółek kazały oczekiwać, że wyniki spółek za czwarty kwartał będą punktem zwrotnym. I tak też sięstało. Wyniki firm na Wall Street były gorsze od optymistycznych oczekiwań inwestorów i potrzeba było tylko impulsu, który wyzwoli korektę. Akurat pod ręką było zamieszanie na rynkach wschodzących. A, że mamy za sobą dwa lata dynamicznych zwyżek bez mocniejszych spadkowych korekt, to w takiej sytuacji nie trudno o mocny ruch na spadkowy, który kusi zarobionych inwestorów do realizacji zysków. Stąd duże spadki na giełdach, ucieczka inwestorów i spadek wartości PLN oraz innych walut regionu.

Ale co dalej z giełami, PLN, USD, EUR i GBP?

Kolejne 12 miesięcy stawia przed giełdami trudne wyzwania. Oczekiwany koniec programu druku pieniądza w USA i pytania o kondycję globalnej gospodarki dadzą mieszankę, z której giełdy będą stały na progu wzrostu zmienności, która jest charakterystyczna dla procesów budowania szczytów lub spadków. Wzrost zmienności będzie podsycał fakt przesuwania kapitałów wymuszonych zmianami rentowności na rynkach obligacji. Teraz świat już nie czeka na USA szukając wskazówki co dalej, a idzie wyznaczaną już ścieżką spadków i głównym pytaniem jak nisko zejdziemy, co będzie miało swój wpływ na notowania złotówki, która w takiej sytuacji powinna tracić na wartości, a zyskiwać będzie głównie dolar i euro.

Tagi do treści strony:

You must log in to post a comment. Log in now.

Kantor Wymiany Walut FENIKS

Mieścimy się w D.H. Feniks ul. Rynek 31-32 Wrocław, III piętro (wjazd windą).

Kantor Feniks to najlepsze kursy wymiany walut. Poza Kantorem prowadzimy również działalność handlową w międzynarodowym obrocie towarami na linii Export/Import. Dzięki temu mamy dostęp do najlepszych kwotowań walut z rynku międzybankowego, do których Ty także możesz mieć dostęp.

Serwis internetowy Kantoru Feniks to bank wiedzy o aktualnych wydarzeniach z rynku walutowego oraz prezentacją bieżącej tabeli kursów wymiany walut.

Jeszcze Lepsze Kursy Walut

Wpisz się na Darmowy Biuletyn Walutowy i uzyskaj dostęp do Najlepszych Kursów Wymiany Walut we Wrocławiu:

Opinie o Kantorze Feniks

„Jedne z najlepszych kursów walut we Wrocławiu. Negocjacje i uczciwe podejście do transakcji, polecam!”

RzeЕє na bitcoinie. Dlaczego kryptowaluty wciД…Еј spadajД…?

Spadki na bitcoinie oraz caЕ‚ym rynku kryptowalut nie majД… koЕ„ca. Najpopularniejsza kryptowaluta dziЕ› rano na niektГіrych rynkach chwilowo przeЕ‚amaЕ‚a w dГіЕ‚ poziom 6 000 dolarГіw. Od szczytГіw dzieli nas juЕј 70%. Dlaczego kryptowaluty notujД… tak gЕ‚Д™bokie spadki?В CzynnikГіw skЕ‚adajД…cych siД™ na to jest kilka.

[Aktualizacja godz. 16:45] Kurs bitcoina odbiЕ‚ w gГіrД™, zyskujД…c od dzisiejszych minimГіw blisko 20% i rosnД…c do poziomu ok. 6700 – 6900 dolarГіw (rynki sД… bardzo rozchwiane), w zaleЕјnoЕ›ci od ЕєrГіdЕ‚a notowaЕ„.

Zacznijmy od początku. Bitcoin osiągnął swój najwyższy kurs 17 grudnia, na niektórych rynkach tylko zbliżając się do poziomu 20 000 dolarów, na niektórych go przebijając. Rozbieżności wynikają z tego, że nie ma jednego centralnego miejsca obrotu wirtualną walutą, na różnych giełdach ceny potrafią różnić się, a ze względu na trudności w transferach finansowych, arbitraż jest utrudniony. Od tamtego dnia jego cena przyjęła kierunek spadkowy. Dziś nad ranem na niektórych rynkach bitcoin chwilowo spadł poniżej poziomu 6000 dolarów, jak pokazuje serwis Coindesk, co oznacza, że od swoich grudniowych szczytów kurs bitcoina stracił już 70%. Na polskiej giełdzie BitBay cena bitcoina spadła do 20 000 zł. Tym samym mamy do czynienia z kontynuacją ubiegłego krwawego tygodnia.

Fatalnie wyglądają także inne stopy zwrotu najpopularniejszej kryptowaluty. W ciągu doby bitcoin został przeceniony o blisko 25%, w ciągu tygodnia o 45%, w ciągu miesiąca o 64%. Nawet w perspektywie 3 miesięcy mamy już do czynienia ze strata w wysokości ponad 18%. Zysków należy szukać dopiero w perspektywie rocznej – ta stopa zwrotu wynosi 476%. Cały rynek kryptowalut zalany jest czerwienią.

Korekta na rynku bitcoina to nic dziwnego, w swojej historii osiągał on już wiele szczytów, po których nadchodziły głębokie korekty, po których natomiast kurs stabilizował się, a następnie przystępował do dalszych wzrostów. Szczególnie widoczne było to w 2020 roku, kiedy to szybkie wzrosty były przeplatane korektami o zasięgu ok. 20-30%. Także teraz wydawało się, że po zaliczeniu korekty, być może głębszej niż wcześniej to bywało, kurs wróci do wzrostów. Prawdopodobnie tak by się stało, gdyby nie pierwszy i najważniejszy czynnik, czyli pogorszenie sentymentu na światowych rynkach finansowych.

Według mnie wzrosty na rynku kryptowalut, z jakimi mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym, nie byłyby możliwe, gdyby nie prowadzona przez największe banki centralne na świecie polityka zerowych stóp procentowych i „drukowania” pieniądza. Tani pieniądz zalewający rynki finansowe miał swoje mocne przełożenie na rynek kryptowalut. A wysokie stopy zwrotu tylko zachęcały kolejnych inwestorów do dołączenia do jadącej w górę kolejki.

Bitcoin nie jest nowym złotem, jak próbują niektórzy przekonywać. To, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to fakt, że nie stoi za nim żadna faktyczna wartość. Bitcoin nie jest akcją spółki (jak np. akcje PKN Orlen), za którą stoi konkretny majątek firmy i wypracowywane przez nią zyski. Nie jest instrumentem pochodnym (jak np. kontrakty na akcje PKN Orlen), którego ceny uzależnione są od konkretnego papieru wartościowego lub innego instrumentu finansowego. Nie jest także surowcem (jak np. miedź), który byłby wykorzystywany w jednej z istniejących branż w jakimś procesie technologicznym lub do wytwarzania określonego przedmiotu lub przedmiotów. Bitcoin nie jest również złotem, które prócz tego, że jest wykorzystywane w przemyśle czy w branży jubilerskiej, uważane jest także za globalny pieniądz już od kilku tysięcy lat. Dlatego wszelkie zawirowania, które występują na rynkach finansowych istniejących od dziesiątek lat (akcje, obligacje, surowce), mają i będą miały o wiele większe przełożenie na rynek bitcoina i innych kryptowalut.

Bitcoin jest po prostu cyfrowym zapisem istniejącym w wirtualnym świecie. I faktycznie najbardziej przypomina w tym zwykłe waluty, jak złoty czy euro, z których korzystamy na co dzień. Między nim a walutami państwowymi istnieje jednak jedna, ale bardzo wielka różnica. Za walutami stoją konkretne państwa, przepisy prawa i ostatecznie państwowe służby, które mają możliwość zmuszenia nas do korzystania z narzuconych przez nie rozwiązań. Bitcoin powstał jako odpowiedź na waluty państwowe i na razie nie stoi za nim nic, prócz tego, że ludzie chcą nim handlować. Świetnie podsumował to Peter Schiff, mówiąc, że „bitcoin nie jest nośnikiem wewnętrznej wartości, jest jedynie spekulacyjnym instrumentem finansowym, który ludzie chcą kupować, bo inni ludzie chcą je kupować”.

Nie śmiem oczywiście twierdzić, iż to, że za akcjami stoi konkretna wartość, chroni je przed spadkami. To przecież z rynku akcji znamy pojęcie przewartościowania, które powoduje, że jeśli akcje są zbyt drogie, ich kurs ulega korekcie. Jednak to, że za akcjami stoi konkretna wartość, sprawia, że wahania na rynku akcji nie powinny być tak dramatyczne, jak to ma miejsce na rynku kryptowalut. To, że za bitcoinem nie stoi żadna wartość sprawia, że jego kurs jest narażany na o wiele większe wahania niż rynek akcji, a śmiem twierdzić, że jego wartość może kiedyś spaść do zera. Nie mam jednak pewności, że tak na pewno się stanie.

Niebagatelny wpływ na sytuację na bitcoinie ma także wejście tej kryptowaluty na „salony” rynków finansowych, czyli rozpoczęcie notowań kontraktów terminowych na bitcoina. To umożliwiło graczom z Wall Street inwestowanie w bitcoina za pośrednictwem pewniejszych dla nich platform, niż giełdy kryptowalutowe. Choć nie wszystkie amerykańskie banki przywitały tę możliwość z otwartymi rękami, to jednak  inwestorzy z Wall Street mają teraz możliwość inwestowania w bitcoina, a co najważniejsze gry na spadek ceny tego instrumentu. Wcześniej nie mieli takiej możliwości, a teraz skrzętnie ją wykorzystują.

Nie można też nie doceniać naporu informacji na temat regulacji, które były, są lub mają być nałożone w różnych krajach na rynek kryptowalut. Wraz ze wzrostem popularności kryptowalut, a przede wszystkim rozwojem hossy na bitcoinie, rządzący zaczęli coraz baczniejsza uwagę zwracać na rynek kryptowalut. A że władza nie lubi, żeby coś pozostawało poza zakresem jej kontroli, oaza wolności, jaką są kryptowaluty zapewne szybko się zakończy. W ubiegłym roku zaczyn dali Chińczycy, blokując rynek kryptowalut u siebie. Teraz kontynuują sprawę chcąc zablokować możliwość inwestowania w bitcoiny swoim obywatelom poprzez zagraniczne platformy. Koreańczycy już zablokowali możliwość anonimowego inwestowania w bitcoiny. Kryptowaluty i kwestia uregulowania tego rynku były jednym z ważniejszych tematów rozmów w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wkrótce temat stanie na szczycie najbogatszych państw G20, na którym Niemcy i Francja mają zaprezentować propozycje rozwiązań prawnych dotyczących kryptowalut. To wszystko będzie sprawiało, że dotychczasowa łatwość inwestowania w kryptowaluty będzie stopniowo ograniczana.

Nie można też nie doceniać naporu informacji na temat regulacji, które były, są lub mają być nałożone w różnych krajach na rynek kryptowalut. Wraz ze wzrostem popularności kryptowalut, a przede wszystkim rozwojem hossy na bitcoinie, rządzący zaczęli coraz baczniejsza uwagę zwracać na rynek kryptowalut. A że władza nie lubi, żeby coś pozostawało poza zakresem jej kontroli, oaza wolności, jaką są kryptowaluty zapewne szybko się zakończy. W ubiegłym roku zaczyn dali Chińczycy, blokując rynek kryptowalut u siebie. Teraz kontynuują sprawę chcąc zablokować możliwość inwestowania w bitcoiny swoim obywatelom poprzez zagraniczne platformy. Koreańczycy zablokowali możliwość anonimowego inwestowania w bitcoiny. Kryptowaluty i kwestia uregulowania tego rynku były jednym z ważniejszych tematów rozmów w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wkrótce temat stanie na szczycie najbogatszych państw G20, na którym Niemcy i Francja mają zaprezentować propozycje rozwiązań prawnych dotyczących kryptowalut. To wszystko będzie sprawiało, że dotychczasowa łatwość inwestowania w kryptowaluty będzie stopniowo ograniczana.

Nie można też nie doceniać naporu informacji na temat regulacji, które były, są lub mają być nałożone w różnych krajach na rynek kryptowalut. Wraz ze wzrostem popularności kryptowalut, a przede wszystkim rozwojem hossy na bitcoinie, rządzący zaczęli coraz baczniejsza uwagę zwracać na rynek kryptowalut. A że władza nie lubi, żeby coś pozostawało poza zakresem jej kontroli, oaza wolności, jaką są kryptowaluty zapewne szybko się zakończy. W ubiegłym roku zaczyn dali Chińczycy, blokując rynek kryptowalut u siebie. Teraz kontynuują sprawę chcąc zablokować możliwość inwestowania w bitcoiny swoim obywatelom poprzez zagraniczne platformy. Koreańczycy zablokowali możliwość anonimowego inwestowania w bitcoiny. Kryptowaluty i kwestia uregulowania tego rynku były jednym z ważniejszych tematów rozmów w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wkrótce temat stanie na szczycie najbogatszych państw G20, na którym Niemcy i Francja mają zaprezentować propozycje rozwiązań prawnych dotyczących kryptowalut. To wszystko będzie sprawiało, że dotychczasowa łatwość inwestowania w kryptowaluty będzie stopniowo ograniczana.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: