formacje cenowe

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Formacje cenowe

Z tego artykułu dowiesz się jak rozpoznawać formacje techniczne, jakie są najpopularniejsze formacje odwrócenia i kontynuacji trendu.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Z poniższej lekcji dowiesz się:

 • Jak rozpoznawać formacje techniczne
 • Jakie są najpopularniejsze formacje odwrócenia trendu
 • Jakie są najpopularniejsze formacje kontynuacji trendu

Inwestorzy korzystający z analizy technicznej poszukują powtarzalnych schematów cenowych na wykresie, które mogą zwiastować zbliżające się odwrócenie trendu lub jego kontynuację. Formacje techniczne są istotnym elementem identyfikacji ważnych punktów na wykresie, czy też siły poszczególnych trendów oraz ruchów cenowych.

Formacje tworzone przez cenę dzieli się na dwie grupy:

 • Odwrócenia trendu
 • Kontynuacji trendu

Niezależnie od interwału oraz instrumentu finansowego, można je zidentyfikować na każdym wykresie. Należy jednak pamiętać, że te z wyższych interwałów (tworzące się przez dłuższy czas), są pewniejsze i z zasady skuteczniejsze niż te zidentyfikowane na niższych interwałach.

Formacje kontynuacji

Pierwszą grupę formacji cenowych stanowią układy kontynuacji trendu, które potwierdzają utrzymanie obserwowanej w danym czasie tendencji. Należy pamiętać, że otwieranie pozycji na ich podstawie powinno mieć miejsce dopiero po rozwinięciu się całego układu i jego potwierdzeniu (wybiciu).

Trójkąty

Pierwszy rodzaj formacji kontynuacji trendu stanowią trójkąty, budowane z dwóch zwężających się linii trendu. Wyróżnia się trzy podstawowe typy trójkątów – symetryczne, wzrostowe i spadkowe. Do potwierdzenia i pełnego rozrysowania formacji dochodzi, gdy jedna z jej składowych linii zostanie wybita. Aby określić potencjalny zasięg takiego wybicia należy odmierzyć odległość linii trendu od siebie w punkcie rozpoczęcia formowania się danego trójkąta. Zgodnie z teorią analizy technicznej ta sama odległość powinna zostać pokonana przez cenę od momentu wybicia formacji. Najlepszym środowiskiem do handlu w oparciu o trójkąty jest silnie rozwinięty i wyraźny trend.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Prostokąty

Do innych skutecznych formacji kontynuacji trendu zalicza się prostokąty (inaczej kanały boczne). Układy tego typu sprawdzają się doskonale w przypadku braku wyraźnych trendów, gdy na rynku panuje konsolidacja. Formację bardzo łatwo zidentyfikować, wystarczy połączyć poziomymi liniami szczyty i dołki rysowane przez cenę.

Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto demo

Im dłużej cena pozostaje w zakresie formacji, tym większa szansa na osiągnięcie docelowego poziomu po wybiciu i dynamiczniejszy ruch.

Flaga i chorągiewka

Flagi i chorągiewki to krótkoterminowe formacje kontynuacji trendu, które wyznaczają niewielkie konsolidacje przed powrotem do głównego trendu. Takie układy formują się zazwyczaj po okresie dynamicznej aprecjacji lub deprecjacji przy wysokim wolumenie.

 • Formacja flagi przypomina prostokąt, nie jest ona jednak idealnie równa i linie trendu są nachylone pod kątem wznoszącym lub spadkowym.
 • Chorągiewka jest formacją przypominającą symetryczne trójkąty, jednak mniejszą pod względem zmienności i czasu trwania

Chociaż flagi i chorągiewki należą do popularnych formacji technicznych, ich identyfikacja na wykresie wcale nie musi być łatwa. Należy pamiętać, że oba układy są poprzedzane przez bardzo dynamiczny ruch. Jeżeli takowy nie miał miejsca, prawdopodobieństwo realizacji formacji jest zdecydowanie mniejsze i obarczone wyższym poziomem ryzyka.

Formacje odwrócenia

Formacje odwrócenia trendu wskazują na słabość trwającego w danym momencie trendu oraz potencjalne rozpoczęcie ruchu w przeciwnym kierunku. Są niczym czarne chmury pojawiające się na niebie po słonecznym dniu.

Układy rysujące się na lokalnych szczytach mogą być znakiem odwrócenia trendu wzrostowego. Z drugiej strony gdy identyfikuje się je na lokalnych dołkach będą oznaczać chęć porzucenia tendencji podażowej.

W ich przypadku również istnieje możliwość obliczenia docelowych zakresów wybicia z formacji, gdy zostaną właściwie zrealizowane i w pełni rozrysowane.

Głowa z ramionami

Jedna z najpopularniejszych formacji odwrócenia to głowa z ramionami. Składa się z trzech szczytów cenowych, gdzie najwyższy znajduje się w środku. Dodatkową częścią układu jest jeszcze tzw. linia szyi, która łączy lokalne dołki osiągane przez cenę pomiędzy okresami rysowania dwóch ramion i głowy. Gdy cena przecina linię szyi jest to sygnał do rozpoczęcia trendu spadkowego. Chcąc znaleźć minimalny zasięg prognozowanych przez formację spadków, należy odmierzyć odległość od najwyższego punktu głowy do linii szyi, a następnie przenieść tę odległość w punkt, gdzie przebita została formacja.

Każda formacja obserwowana na lokalnych szczytach posiada swoje lustrzane odbicie na lokalnych dołkach, gdzie sugeruje koniec trendu spadkowego i początek wzrostów. W przypadku głowy z ramionami (RGR) jest to tak zwana odwrócona głowa z ramionami (oRGR).

Po zapoznaniu się z teorią, warto zidentyfikować formację na rzeczywistym wykresie:

Zaprezentowana powyżej formacja oRGR to niezwykle silny układ – w szczególności, że wybija wcześniejsze lokalne szczyty. Jest to pierwsza oznaka osłabienia spadków, po której notowania testują linię szyi od góry i kontynuują rajd wzrostowy.

Podwójny szczyt i podwójne dno

Kolejnym przykładem formacji odwrócenia i jej lustrzanego odbicia są podwójny szczyt i podwójne dno. Podwójne dno wygląda jak litera „W”. Gdy układ zostanie zidentyfikowany na wykresie, sygnalizuje potencjalną zmianę trendu. Notowania dotarły do lokalnych minimów, a byki coraz wyraźniej przejmują kontrolę. W tym samym czasie, formacja podwójnego szczytu przybiera formę literki „M”. Formacja pojawia się gdy trend dotarł do swoich maksimów i odbija się od nich przed rozpoczęciem spadków. Minimalny zasięg obu formacji jest mierzony poprzez porównanie maksimów i minimów układu.

Podwójny szczyt

Podwójne dno

Powyższy przykład pokazuje rozrysowanie podwójnego dna w silnym trendzie spadkowym. Drugie podejście do wybicia lokalnego dołka miało miejsce przy silniejszej zmienności (dłuższy dolny knot i szersza świeca), co ostatecznie doprowadziło do wzrostów.

Kliny:

Formacje klina są podobne do trójkątów, jednak w odróżnieniu od nich sygnalizują zbliżające się odwrócenie trendu. Posiadają konstrukcję przypominająca symetryczny trójkąt – składający się ze wsparcia i oporu – blokujący dynamiczniejsze ruchy cenowe wewnątrz swojego zakresu. Zazwyczaj jest to układ długoterminowy, w związku z tym czasami potrzeba wielu sesji zanim klin zostanie w pełni uformowany i wybity.

Literatura finansowa wyróżnia dwa rodzaje klinów:

 • Klin spadkowy (byczy) – bycza formacja, która rozpoczyna się od dużej zmienności, a następnie zwęża gdy cena przesuwa się niżej (jak pokazano na poniższym wykresie). W odróżnieniu od trójkątów symetrycznych, które nie posiadają konkretnego nachylenia i kierunku, charakteryzują się obiema tymi cechami.
 • Klin wzrostowy (niedźwiedzi) – niedźwiedzia formacja, która rozpoczyna się od dużej zmienności, a następnie zwęża, gdy cena przesuwa się wyżej. W odróżnieniu od trójkątów symetrycznych, wzrostowe kliny nachylone są w górę i posiadają niedźwiedzi charakter.

W jaki sposób handlować w oparciu o kliny? Gdy uda się rozpoznać formację, która może wkrótce się zrealizować, warto poczekać na jej wybicie i dopiero wtedy otworzyć pozycję. Jeżeli cena pokona układ techniczny i jednocześnie przebije dotychczasowy szczyt lub dołek (w zależności od tego z jakim klinem mamy do czynienia), warto rozważyć aktywację transakcji.

Kliny są niezwykle popularne na wykresach walutowych i można z nich korzystać na każdym interwale czasowym.

Formacja spodka

Spodek i odwrócony spodek to mniej popularne wśród inwestorów formacje techniczne, ich wpływ na zachowania ceny może być jednak jeszcze silniejszy. Układ techniczny informuje, że cena osiągnęła dołek i nieuchronnie zbliża się kres trendu spadkowego a wraz z nim początek trendu byka.

Wyróżnić można również odwrócony spodek. Obie formacje są układami odwrócenia trendu i powinny być rozpatrywane raczej w ujęciu długoterminowym. Jedyna różnica pomiędzy nimi to lustrzane odbicie – spodek tworzy się gdy cena dociera do minimów, natomiast odwrócony spodek gdy dociera do maksimów.

Należy pamiętać jednak o jednej rzeczy. Z powodu długiego horyzontu czasowego projekcji oferowanych przez powyższe formacje i ich składowe, identyfikacja sygnału może być nieco trudniejsza niż przy innych układach. W związku z tym warto zachować odpowiednią dawkę cierpliwości i ostrożności.

Nie zawsze skuteczne, jednak nadal pomocne

Meteorolodzy nie zawsze mają stuprocentową rację, jednak w większości przypadków mają rację. To samo można powiedzieć o formacjach technicznych – nie zawsze pokrywają się z prawdą, kiedy jednak zostaną zidentyfikowane na wykresie, pomagają w określeniu kierunku zbliżającego się ruchu. Istnieje wiele formacji technicznych, niektóre są bardziej popularne od nich. Właśnie na tych pierwszych warto się skupić, gdyż im więcej osób z nich korzysta, tym większa szansa ich realizacji (samospełniająca się przepowiednia). Zawsze należy zachować jednak czujność – od czasu do czasu rynek może bowiem nas zaskoczyć i zignorować formację, którą sam rozrysował.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Formacje cenowe

Formacje cenowe stanowią podstawowe narzędzie analizy technicznej. W zależności od charakteru danych formacji, mogą one mieć tendencję pro wzrostowe lub pro spadkowe. Ówczesne rozpoznanie wybranej formacji może przyczynić się do osiągnięcia przez inwestora pokaźnego zysku lub do ograniczenia ewentualnych strat.

Opisane formacje cenowe:

1. Formacje odwrócenia trendu

* Formacje głowy i ramion

* Odwrócona formacja głowy i ramion

* Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna

* Formacja potrójnego szczytu i potrójnego dna

* Formacja V

* Formacja spodka

* Odwrócona formacja spodka

2. Formacje kontynuacji trendu

* Trójkąt symetryczny

* Trójkąt prostokątny zwyżkujący

* Trójkąt prostokątny zniżkujący

* Flagi

* Chorągiewki

* Formacja klina

* Formacja prostokąta

1. Formacje odwrócenia trendu

Pierwszą grupą formacji cenowych są formację odwrócenia trendu. Istnieje kilka podstawowych uwarunkowań warunkujących prawidłowość takowych formacji. Do owych uwarunkowań należą m.in.:

1) Formacja odwrócenia trendu ma rację bytu tylko wtedy, kiedy możemy stwierdzić, że na wykresie danej spółki istnieje wyraźny trend.

2) Istotny element oceny formacji cenowych stanowi wolumen obrotu.

3) Im wyraźniejsza jest dana formacja, tym większy potencjał jej skuteczności.

Formacja głowy i ramion

Nazwa formacji wywodzi się z jej kształtu. W formacji tej mamy do czynienia z dwoma ramionami (dwa szczyty), w środku których znajduje się najwyższy szczyt nazywany głową. Formacja RGR ma duży potencjał kiedy występuje w wyraźnym trendzie wzrostowym. Jest ona wtedy nazywana formacją pro spadkową – zapowiadającą przyszłe spadki ceny akcji.

Po powstaniu formacji głowy i ramion, analityk ma możliwość oceny zakresu ewentualnych spadków. Wielkość tą stanowi zakres cenowy od głowy formacji do linii szyji wyznaczonej na pobocznym wykresie.

Dla formacji RGR charakterystyczny jest spadek wolumenu przy powstawaniu każdego nowego szczytu. Pod tym względem podobnie zachowuje się odwrócona formacja głowy i ramion.

Odwrócona formacja głowy i ramion

Odwrócona formacji głowy i ramion (ORGR) wywodzi się od tradycyjnej formacji głowy i ramion (stanowi jej przeciwieństwo). W związku z charakterem tej formacji, uznawana jest ona za figurę prowzrostową – sugerującą wzrost ceny akcji w przyszłości.

Formacja Odwróconej głowy i ramion umożliwia analitykowi oszacowanie ewentualnych wzrostów waloru w przyszłości. Wzrost ten jest wyrażony wartością cenową (przerywaną linią) od linii szyi do głowy formacji – tak jak w przypadku formacji RGR.

W praktyce formacja ORGR spotykana jest na wykresach spółek giełdowych rzadziej niż jej odpowiednik RGR. Charakterystyczny będzie tutaj malejący wolumen przy powstawaniu nowych dołków cenowych.

Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna

Formacja podwójnego szczytu swoim kształtem przypomina literę „M”. Tak jak wskazuje nazwa samej formacji, składa się ona z 2 wyraźnych szczytów i jest formacją pro spadkową . Ze względu na swoją prostotę formacja ta jest dość często spotykana na wykresach giełdowych a jej wiarygodność jest umiarkowana.

Zakres cenowy narysowany przerywaną fioletową linią oznacza potencjalny zakres spadków kursu akcji w przyszłości (liczony od przełamania dolnej fioletowej linii ciągłej). Warto pamiętać, że szczyty nie musza znajdować się na identycznym poziomie względem siebie.

Ze względu na dość specyficzny kształt owej formacji, początkujący analityk może odnajdywać ją na praktycznie każdym wykresie notować. Warto wstrzymać się więc z „nadinterpretacją” i podejmowaniem decyzji wyłącznie na podstawie jednej odnalezionej formacji – bez żadnego jej potwierdzenia. Dla podwójnego szczytu ważnym potwierdzeniem jest zachowanie wolumenu, który rośnie wraz z powstawaniem pierwszego szczytu, jest skrajnie niski przy powstawaniu dołka i ponownie wysoki dla 2 szczytu (ale nie tak wysoki jak przy 1 szczycie).

Odwrócona formacja podwójnego szczytu określana jest formacją podwójnego dna. Warto mieć jednak na uwadze, że ta formacja w przeciwieństwie do poprzedniej uznawana jest za formacje pro wzrostową . linia przerywana wyznacza więc tutaj zasięg możliwego wzrostu kursu.

Podobnie jak w przypadku podwójnego szczytu istotną kwestię stanowi tutaj wolumen, który powinien rosnąć przy powstawaniu pierwszego dna oraz pierwszego szczytu, maleje on natomiast przy powstawaniu drugiego dna – po czym ponownie rośnie w trakcie wybicia zza górnej linii poziomej wyznaczonej przez szczyt formacji.

Formacja potrójnego szczytu i potrójnego dna

Formacja potrójnego szczytu oraz potrójnego dna stanowią pewien rodzaj odmiany formacji Głowy i Ramion. Główną różnicą pomiędzy nimi jest fakt, że środkowy szczyt w formacji potrójnego szczytu nie jest najwyższy ze wszystkich trzech – analogicznie w przypadku formacji potrójnego dna.

Formacja tak jak RGR jest formacją pro spadkową . Ewentualny zasięg spadków ocenia się w sposób analogiczny do formacji podwójnego dna. jej „przeciwieństwem” jest formacja potrójnego dna – uznawana za formację prowzrostową .

Należy zaznaczyć, że równie istotne jest tutaj zachowanie wolumenu, który powinien być coraz mniejszy przy każdym kolejnym szczycie formacji, co sugerować będzie słabnącą siłę przebicia „byków”.

Formacja „V”

Nazwa tejże formacji pochodzi od jej kształtu bardzo zbliżonego do literki „V”. Formacja ta należy do grona formacji pro spadkowych . Jej charakterystyczną cechą jest fakt, ,że występuje ona w bardzo krótkim horyzoncie czasowym – a ze względu na jej dużą gwałtowność, bardzo ciężko jest prognozować przyszły kurs akcji na jej podstawie.

Bardzo często formacja te jest spotykana pod nazwą pojedynczego dna. Zakres możliwych wzrostów jest zazwyczaj porównywalny do wartości spadków ceny waloru. Ze względu na dużą dynamikę formacji, jej wczesna, poprawna identyfikacja jest praktycznie niemożliwa.

Formacja spodka

Formacja spodka należy do bardzo długo kształtujących się formacji odwrócenia trendu (zazwyczaj cały proces kształtowania się formacji trwa kilka miesięcy). Formacja spodka pojawia się niekiedy na wykresach po okresie wyraźnej bessy lub spadkach na danym walorze.

Ważnym elementem do poprawnej identyfikacji formacji spodka jest wolumen obrotu, który powinien przybierać podobny kształt do kształtu samej formacji. Charakter tej formacji uniemożliwia jednak oszacowanie wielkości ewentualnego wzrostu kursu.

Moment spowolnienia trendu spadkowego poprzedzającego formacje spodka, może być oznaką początku powstawania formacji. W momencie osiągnięcia tzw. punktu krytycznego wolumen przyjmuje niskie obroty, a następnie rośnie wraz z formowaniem się nowego trendu wzrostowego, który nabiera rozpędu.

Odwrócona formacja spodka

Odwrócona formacja spodka, w przeciwieństwie do swojego odpowiednika ma miejsce zazwyczaj po długotrwałych trendach wzrostowych. Horyzont czasowy powstawania formacji jest jednak taki sam.

Należy zwrócić uwagę, że przy powstawaniu odwróconej formacji spodka wolumen zachowuje się identycznie jak w przypadku zwyczajnej formacji spodka. Słabnie w momencie szczytowym (najwyższy kurs akcji) i nabiera impetu wraz ze spadkiem kursu danego waloru. Ten rodzaj formacji cenowej zaliczany jest to formacji pro spadkowych, o rzadkiej częstotliwości występowania oraz względnie dużej wiarygodności.

2. Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu bardzo często uznawane są za chwilową przerwę podczas trwania danego trendu. Należy zwrócić uwagę, że tak jak wskazuje nazwa formacji, po ich poprawnym zidentyfikowaniu inwestor może liczyć na kontynuacje trwającego dotychczas trendu (zarówno wzrostowego jak i spadkowego). Warto mieć również na uwadze, że według niektórych źródeł wszystkie trójkąty uznawane są za formacje zarówno odwrócenia jak i kontynuacji trendu.

Trójkąt symetryczny (równoramienny)

Trójkąt symetryczny nazywany jest również trójkątem równoramiennym. Charakteryzuje się on tym, że kurs akcji mieści się w 2 liniach, które swoim kształtem przypominają boki trójkąta symetrycznego. Choć uznawany jest on za formacje kontynuacji trendu, to warto zaznaczyć, że wybicie może czasami niespodziewanie nastąpić w przeciwnym kierunku.

Charakterystyczny jest tutaj bardzo wyraźny wzrost wolumenu w trakcie wybicia kursu z formacji trójkąta (niezależnie od kierunku wybicia). Możliwe jest tutaj również wyznaczenie ewentualnego wzrostu ceny akcji po wybiciu – które stanowi wysokość trójkąta w fazie powstawania mierzoną od punktu wybicia kursu. Istotnym zagrożeniem dla inwestorów posługujących się formacjami trójkąta symetrycznego są tzw. „fałszywe wybicia” – gdzie kurs pomimo wybicia z formacji po pewnym czasie powraca do jej zakresu. Z tego właśnie względu istotna jest bieżąca obserwacja wolumenu przy wybiciu w celu oceny jego wiarygodności.

Wprowadzenie w formacje analizy technicznej

73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Aby móc nauczyć się podstawowych kwestii dotyczących formacji analizy technicznej, a przede wszystkim poznać sposoby ich praktycznego wykorzystania, w pierwszej kolejności trzeba dowiedzieć się czym w ogóle są formacje analizy technicznej i na czym opiera się ich działanie. Formacje analizy technicznej to charakterystyczne rodzaje ułożenia wykresu cenowego, na podstawie których można podjąć próbę określenia, z dość wysokim prawdopodobieństwem trafności, w którą stronę w najbliższym czasie poruszać się będzie cena danego instrumentu. Formacje analizy technicznej można wykorzystywać na wszystkich rodzajach rynków finansowych: rynku walutowym, czyli rynku Forex, na rynku akcyjnym, rynku długu, rynku towarowym i na wszelkich instrumentach pochodnych. Jest to ich ogromna zaleta – raz wyuczone korzystanie z formacji AT będzie przynosić korzyści tak długo, jak długo będziemy poruszać się po rynkach finansowych.

Istnieją dziesiątki formacji technicznych, których doszukać możemy się na wykresach wszystkich instrumentów rynków finansowych oraz na absolutnie wszystkich interwałach czasowych – od jednominutowego przez jednogodzinowy i jednodniowy aż po tygodniowy i miesięczny. Co najlepsze – zawsze wyglądają one tak samo. Jest to ich niewątpliwy plus. Z tego artykułu możesz dowiedzieć się, w jaki sposób wyszukiwać i jak interpretować najpopularniejsze formacje analizy technicznej o najwyższej sprawdzalności generowanych sygnałów. Trudno sobie wyobrazić handel na rynku Forex bez znajomości podstawowych formacji analizy technicznej. Same wskaźniki i oscylatory nie wystarczą! Dowiedz się więcej, aby Twój handel stał się efektowniejszy i efektywniejszy. A więc do rzeczy.

Formacje kontynuacji trendu

Rynek znajdował się w trendzie i się zatrzymał lub zaczął zawracać. Skąd masz wiedzieć, kiedy prawdopodobnie rynek się wybije i co jeszcze ważniejsze – w którą stronę podąży? Tutaj z pomocą przychodzą formacje kontynuacji trendu. Jeżeli na wykresie, po wyraźnym ruchu cen w jedną ze stron, pojawi się jedna z niżej wymienionych formacji cenowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek po wybiciu wciąż poruszać się będzie w tę samą stronę co wcześniej. A kiedy spodziewać się wybicia? Wtedy gdy cena dochodzi do ograniczenia formacji. Oto najważniejsze formacje cenowe: flaga, chorągiewka, trójkąt, klin oraz prostokąt.

Formacja flagi i formacja chorągiewki

Flaga oraz chorągiewka występują po silnych ruchach cenowych. Mogą pojawić się zarówno po mocnym wzroście jak i wyraźnym spadku. Na interwale jednodniowym, czyli interwale bezsprzecznie najpopularniejszym, budują się zwykle około trzech tygodni. Co bardzo ważne, formacje te występują w mniej więcej połowie całego ruchu, co oznacza, że po wybiciu teoretyczny zasięg zmiany ceny jest równy wielkości ruchu sprzed formacji. Flaga pojawia się na wykresie jako korekta ostatniego ruchu, co oznacza, że kanał, który tworzy cena skierowany jest w stronę przeciwną do ruchu poprzedzającego – co za tym idzie, jeżeli flaga pojawiła się trendzie spadkowym, będzie ona skierowana do góry, z kolei wystąpienie flagi w trendzie wzrostowym będzie skutkowało jej odwróceniem w dół. Inne ułożenie flagi powoduje, że nie nadaje się ona do użytku.

Formacja flagi w trendzie wzrostowym Formacja flagi w trendzie spadkowym

Chorągiewka z kolei pojawia się w formie trójkąta, który niezależnie od trendu powinien być skierowany możliwie w bok, jednak jego lekkie odwrócenie nie stanowi żadnego problemu. Sygnał transakcji w przypadku flagi i chorągiewki pojawia się wtedy, gdy zostaje przebite dolne ograniczenie formacji w trendzie spadkowym oraz górne ograniczenie formacji w trendzie wzrostowym. Wybicie w odwrotną stronę skutkuje zanegowaniem transakcji.

Formacja chorągiewki w trendzie wzrostowym Formacja chorągiewki w trendzie spadkowym

Formacja trójkąta

Kolejną formacją kontynuacji trendu jest trójkąt. A dokładnie cztery trójkąty: zniżkujący, zwyżkujący, symetryczny oraz rozszerzający. Wyglądem formacja trójkąta zbliżona jest do chorągiewki, jednak po pierwsze występuje zwykle po mniej stromych ruchach cenowych, po drugie przewidywany zasięg formacji to szerokość trójkąta w najszerszej jego części, po trzecie formacja ta może być budowana nawet do trzech miesięcy, a po czwarte po wybiciu pojawia się najczęściej korekta sięgająca przełamanego ograniczenia trójkąta, po której dopiero powinno zajmować się pozycję. Pierwszy trójkąt, czyli trójkąt zniżkujący powinien pojawiać się w trendzie spadkowym. Charakteryzuje się tym, że jego dolne ograniczenie jest poziome, a jego przełamanie i korekta jest sygnałem sprzedaży. Drugi trójkąt – trójkąt zwyżkujący przydatny jest w trendzie wzrostowym. Jest odwrotnością trójkąta zniżkującego, a to oznacza, że poziome jest jego górne ograniczenie, którego przełamanie z korektą generuje sygnał kupna.

Formacja trójkąta zniżkującego Formacja trójkąta zwyżkującego

Nazwa trójkąta symetrycznego wyjaśnia jego wygląd – różnica w porównaniu do dwóch poprzednich trójkątów jest taka, że trójkąt symetryczny może generować zarówno sygnał kupna w trendzie wzrostowym jak i sygnał sprzedaży w trendzie spadkowym.

Formacja trójkąta symetrycznego w trendzie wzrostowym Formacja trójkąta symetrycznego w trendzie spadkowym

Ostatni trójkąt – trójkąt rozszerzający to lustrzane odbicie poprzednich trójkątów – trójkąt ten, jak sama nazwa wskazuje, rozszerza się wraz z upływem czasu. Podobnie jak trójkąt symetryczny generuje sygnał kupna po przełamaniu górnego ograniczenia (i korekcie) w trendzie wzrostowym jak i sygnał sprzedaży po przełamaniu dolnego ograniczenia (i korekcie) w trendzie spadkowym. Trójkąt ten może także być rozszerzającym się odpowiednikiem trójkąta zwyżkującego lub zniżkującego, a zasada jego działania jest taka sama jak jego zwykłych odpowiedników.

Formacja trójkąta rozszerzającego w trendzie wzrostowym Formacja trójkąta rozszerzającego w trendzie spadkowym

Formacja klina

Następna formacja to formacja klina. Klin w odróżnieniu od trójkąta i chorągiewki jest dużo bardziej spiczasty. Ponadto, zawsze odwrócony jest w kierunku przeciwnym do panującego trendu, podobnie jak formacja flagi. Jego budowa trwać może nawet do trzech miesięcy, a jego teoretyczny zasięg to wysokość formacji, czyli odległość pomiędzy poziomem początku klina i jego końca. Oznacza to, że po wybiciu cena powinna dotrzeć do poziomu, w którym zaczął się budować klin. W razie wybicia w kierunku przeciwnym do panującego trendu formacja zostaje zanegowana i tym samym staje się bezużyteczna.

Formacja klina w trendzie wzrostowym Formacja klina w trendzie spadkowym

Formacja prostokąta

Ostatnią bardzo istotną formacją kontynuacji trendu jest prostokąt, który możemy także nazwać konsolidacją. Teoretyczny zasięg formacji to jej szerokość, jednak istnieje duży problem jeżeli chodzi o kwestię przewidzenia momentu wybicia, bowiem formacja ta w przeciwieństwie do wszystkich formacji trójkątnych „nie ma końca”. Wiadomo tylko, że aby można było daną formację uznać za formację prostokąta, musi ona tworzyć dwie równoległe, horyzontalnie ułożone linie, z którymi wykres ma co najmniej siedem punktów stycznych. Może być ich jednak znacznie więcej.

Formacja prostokąta w trendzie wzrostowym Formacja prostokąta w trendzie spadkowym

Analityk Techniczny radzi:

Najlepszym sposobem, aby przekonać się, czy poszczególne formacje analizy technicznej sprawdzają się w praktyce jest założenie rachunku demonstracyjnego. Rachunek demo pozwoli Ci bez ryzyka utraty własnych pieniędzy przekonać się o skuteczności narzędzi analizy technicznej. Bezpłatne demo otworzysz tutaj.

Formacje odwrócenia trendu

Z formacjami odwrócenia trendu w analizie technicznej jest nieco łatwiej, ponieważ takich wartych uwagi, są zaledwie trzy sztuki. Nie ilość lecz jakość w tym przypadku jest najważniejsza. I trzeba to zaznaczyć jasno – pierwsza z formacji jest bardzo dobra, druga taka średnia, ale trzecia absolutnie doskonała. Prawidłowe korzystanie z nich może przynieść nam naprawdę duży sukces w codziennym tradingu. Ważne jest jednak aby „nie naciągać” rzeczywistości. Albo formacja jest albo jej nie ma.

Formacja podwójnego szczytu i formacja podwójnego dna

Pierwsza formacja, ta bardzo dobra, to formacja podwójnego szczytu / podwójnego dna (ewentualnie potrójnego, ale ona występuje zdecydowanie rzadziej). Formacja podwójnego szczytu tworzy się w momencie, gdy popytowy rynek nie jest w stanie dwukrotnie przełamać określonego poziomu cenowego. Sygnał sprzedaży generowany jest, gdy cena przełamie dołek wyznaczony pomiędzy dwoma szczytami. Analogicznie, formacja podwójnego dna pojawia się, gdy taniejący instrument dwukrotnie nie jest w stanie spaść poniżej określonego poziomu cenowego. Wówczas, po przełamaniu szczytu pomiędzy dołkami pojawia się sygnał kupna. Ważne jest, aby formacja szczytów pojawiła się w trendzie wzrostowym, a formacja dołków w spadkowym, w przeciwnym razie nie mają one wartości analitycznej.

Formacja podwójnego szczytu Formacja podwójnego dna

Formacja potrójnego szczytu i formacja potrójnego dna

Drugą wartą omówienia, choć już nie tak popularną, formacja jest formacji potrójnego szczytu oraz formacja potrójnego dna. Jest ona niemalże identyczna jak wspomniana powyżej formacja podwójnego szczytu / dna, tyle że w tym przypadku mamy do czynienia z trzema szczytami / dołkami. Interpretacja również się nie zmienia.

Formacja potrójnego szczytu Formacja potrójnego dna

Formacja RGR i formacja oRGR

Druga formacja, czyli ta doskonała, to formacja RGR, czyli ramię – głowa – ramię. Składa się ona z trzech kolejnych szczytów, budowanych na przestrzeni nawet kilku miesięcy. Środkowy ze szczytów jest najwyższy, a dwa pozostałe są niższe i w miarę równe. Taka formacja zapowiada zakończenie trendu wzrostowego oraz rozpoczęcie spadków. Sygnałem sprzedaży jest w takim przypadku przełamanie linii utworzonej przez dwa dołki pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim szczytem, czyli tzw. linii szyi. Najlepiej gdy linia ta jest położona horyzontalnie, jednak jej lekkie przekrzywienie nie stanowi problemu. Istnieje także odwrotna wersja tej formacji, czyli formacja oRGR. Jest ona dokładnym przeciwieństwem. W jej przypadku pojawiają się trzy dołki, z czego środkowy jest najgłębszy, a sygnał kupna generowany jest po przełamaniu linii wyrysowanej po szczytach położonych pomiędzy dołkami.

Formacja RGR Formacja oRGR

Podsumowanie

Analiza formacji cenowych to niewątpliwie jedna z najlepszych metod prognozowania i wychwytywania ruchów na rynkach finansowych. Każdy kto poważnie podchodzi do tematyki analizy technicznej powinien zapoznać się i zapamiętać formacje techniczne, gdyż są one nieodłączną częścią analizy technicznej. Na początku wychwytywanie formacji może być dość trudne, jednak z biegiem czasu nie będziemy musieli używać nawet narzędzi do ich wyznaczania, gdyż będziemy je widzieć na pierwszy rzut oka. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z formacjami technicznymi.

Plusy formacji cenowych

 • Dość duża ilość sygnałów transakcyjnych
 • Sygnały bardzo wysokiej jakości
 • Kilka formacji o najwyższej skuteczności
 • Możliwość stosowania wraz ze wskaźnikami

Minusy formacji cenowych

 • Niebezpieczeństwo nadinterpretacji sygnałów
 • Konieczność częstego obserwowania wykresów

Nasza ocena: 10/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: