Jak możliwe jest szybkie zarejestrowanie i otwarcie spółki w USA

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak możliwe jest szybkie zarejestrowanie i otwarcie spółki w USA?

Dowiedz się jak szybko otworzyć i zarejestrować spółkę w USA i konto bankowe. Poznaj opinię na temat firmy w Wyoming, czym jest skrót “inc”, czym jest spółka LLC i jaki jest koszt spółki w Delaware. Wszystko to możesz zrobić nie będąc obywatelem USA, nawet z Polski.

Zarejestrowanie spółki w Stanach Zjednoczonych może nastąpić szybko, podwyższyć Twoją wiarygodność i otworzyć nowe horyzonty na amerykańskich inwestorów. Jeśli nie mieszkasz w USA, a chciałbyś otworzyć tam spółkę lub inną firmę, a także konto w amerykańskim banku, oddział firmy, to poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie prosty poradnik krok po kroku. Dowiesz się jak tego dokonać i czego będziesz potrzebował.

Na samym początku chcielibyśmy wyjaśnić podstawowe pojęcia, używane w artykule.

Firmy w USA czyli różne rodzaje spółek

 • DBA – odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Corporation – odpowiednik spółki akcyjnej.
 • LLC (Limited Liability Company) – odpowiednik łączący cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej.[/su_box]
PORÓWNANIE FIRM W USA C-Corp S-Corp LLC DBA
Ograniczona odpowiedzialność
właścicieli przed zobowiązaniami spółki
Tworzona na poziomie stanu –
zwykle chroni nazwę firmy
Czas prowadzenia firmy może
być nieograniczony
Nieograniczona liczba
właścicieli
Właściciele nie muszą być
obywatelami lub rezydentami USA
Może być własnością innej firmy
Mogą emitować akcje w celu
przyciągnięcia inwestorów
Właściciel może rozliczyć
dochód w rocznym zeznaniu
Właściciel może podzielić zysk/stratę
firmy by obniżyć stawkę podatku
Nie ma wymogu prowadzenia
rocznych walnych zgromadzeń

Jak zarejestrować firmę najszybciej?

Spółkę najszybciej zarejestrować przy użyciu kancelarii, która dopełni wszelkie wymagane formalności. Najlepiej jest skorzystać z lokalnej firmy w USA, ponieważ koszty takiej operacji mogą być nawet o połowę niższe!

Jeśli nie jesteś pewien czym różnią się poszczególne stany i który z nich będzie najlepszy do Twoich celów, przeczytaj artykuł do końca.

WYBIERZ FORMĘ PRAWNĄ SPÓŁKI

Jeśli nie wiesz czym dokładnie charakteryzują się poszczególne formy prowadzenia działalności w USA, jakie są ich wady i zalety – przewiń artykuł w dół.

Po dokonaniu formalności, kancelaria otworzy dla Ciebie firmę. Pomoże również otworzyć konto bankowe. Wszelkich formalności dokonujesz z Polski.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wybór formy prawnej firmy – prawo handlowe w USA?

Jeśli którykolwiek właściciel firmy (Corporation – akcjonariusz / LLC – udziałowiec) nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, to możesz wybrać jedną z dwóch form prowadzenia spółki:

 • Corporation (Spółka Akcyjna)
  • często nazywana C-Corporation lub Zwykłą
 • LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Jeśli słyszałeś kiedyś nazwę S-Corporation, to w przypadku tego modelu firmy, wszyscy akcjonariusze muszą być obywatelami Stanów Zjednoczonych.

W Stanach Zjednoczonych nie ma ograniczeń co do maksymalnej ilości właścicieli spółki akcyjnej lub LLC, tego z jakich krajów pochodzą oraz czy są osobami indywidualnymi czy firmami.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

DBA (Doing Business As)

Jest to odpowiednik naszej polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Właściciel firmy odpowiada swoją osobą i majątkiem za wszystkie zobowiązania. Cały przychód z działalności dodawany jest do jego prywatnego zeznania podatkowego. Jeśli spółka wymaga dwóch właścicieli, otwiera się tak zwany “General Partnership”, czyli odpowiednik polskiej spółki cywilnej. Może być prowadzona jedynie przez obywateli lub rezydentów USA.

ZALETY DBA w USA

 • łatwa w otwarciu (tylko przez obywateli / rezydentów USA)
 • łatwa w obsłudze

WADY DBA w USA

 • Właściciel jest osobiście odpowiedzialny za długi firmy, przez co może stracić dom, samochód oraz wszystkie osobiste aktywa.
 • Zwykle firmy tego rodzaju nie są rozpoznawalne na poziomie międzystanowym (jedynie w rejonie miasta lub hrabstwa).
 • Brak prestiżowego skrótu “Inc.” lub “LLC” w nazwie firmy
 • W praktyce spółki LLC wyparły firmy DBA z uwagi na przystępność

Corporation (również jako C-Corporation)

Corporation to odpowiednik spółki akcyjnej, który zabezpiecza właściciela i chroni go przez osobistą odpowiedzialnością od zobowiązań firmy. Jeśli kojarzysz spółkę “inc.” w USA, to właśnie jest to ta forma. To osobna jednostka prawna, może nabywać nieruchomości, podpisywać kontrakty, pozywać do sądu oraz być pozwana, całkowicie niezależnie od jej właścicieli.

Corporation może zebrać pieniądze w znacznie łatwiejszy sposób poprzez sprzedaż akcji. Własność korporacji może być przetransferowana wraz z papierami wartościowymi. Czas działalności spółki jest nieograniczony, może istnieć bez względu na to kto jest jej właścicielem. Ważna jest również ochrona podatkowa. Od podatku możemy odpisywać koszty prowadzenia działalności, jak również ubezpieczenia zdrowotne.

Corporation rejestrowana jest z uwzględnieniem poniższych założeń:

 1. Akcjonariusze są właścicielami Corporation.
 2. Akcjonariusze wybierają zarząd (zwany Board of Directors).
 3. Akcjonariusze mianują Dyrektora, sekretarza, skarbnika etc.
 4. Powyższa osoby prowadzą firmę.

W początkowej fazie po otwarciu firmy, często będziesz jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji. W związku z tym najprawdopodobniej będziesz wybierał samego siebie na dyrektora, dyrektora zarządzającego, skarbnika czy sekretarza.

Zasady prowadzenia korporacji opisane są w statucie zwanym “Corporate Bylaws”. Ten dokument określa reguły, które mogą być zmieniane w trakcie rozwoju firmy. Prowadzenie firmy Corporation wymaga organizowania corocznego walnego zgromadzenia dyrektorów i udziałowców. Podczas tego zgromadzenia zapisuje się jego podsumowanie, podjęte decyzję oraz analizuje podejmowane czynności pod względem zgodności ze statutem (Corporate Bylaws).

ZALETY CORPORATION w USA

 • Najstarsza, odnosząca największe sukcesy i najbardziej prestiżowa forma prowadzenia biznesu.
 • Umożliwia zabezpieczenie właścicieli przed zobowiązaniami spółki.
 • Najbardziej atrakcyjne odpisy podatkowe.
 • Może być prowadzona przez obcokrajowców spoza USA

WADY CORPORATION w USA

 • Znacznie wyższe koszty zarejestrowania i otwarcia firmy w porównaniu do DBA.
 • Więcej dokumentacji wymaganej do sformalizowania działalności.
 • Konieczność organizowania corocznych walnych zgromadzeń.

Podsumowanie Corporation

Pomimo, że jest to forma bardziej skomplikowana, jednak jest najbardziej prestiżowym modelem prowadzenia biznesu. Corporation jest znacznie bardziej atrakcyjna dla zwolenników zniżek podatkowych. Do kosztów zaliczyć można opiekę zdrowotną, podróże, rozrywkę itd. (czego robić nie można w przypadku LLC, czy S-Corporation).

S-Corporation

Po zarejestrowaniu firmy w formie amerykańskiej Corporation, możemy ustanowić jej model i przekształcić w S-Corporation. Dokonujemy tego przez ustanowienie i wypełnienie odpowiednich dokumentów. Po wykonaniu czynności i ustanowieniu S-Corporation, firma rozlicza się z podatku dokładnie tak jak DBA opisana wyżej. Z tego powodu, przychód spółki “przekazywany” jest do akcjonariuszy w celu rozliczenia podatkowego.

Większość małych spółek akcyjnych wybiera formę S-Corporation. Dzięki temu zyski i straty firmy mogą zostać rozliczone przez akcjonariuszy, bez konieczności płacenia podatku dochodowego przez spółkę, a później podatku od wypłaty dywidendy przez akcjonariuszy. Jest to unikanie tak zwanego podwójnego opodatkowanie (double taxation). Właśnie z tej przyczyny powstał model biznesowy w postaci S-Corporation. Firmę tą można łatwo przekształcić w normalną Corporation.

S-Corporation posiada pewne ograniczenia.

Nie można odliczać od podatku niektórych kosztów takich jak ubezpieczenie zdrowotne, koszty podróży, rozrywka. Normalna Corporation może to robić. Co więcej, S-Corporation posiada ograniczenie liczby akcjonariuszy do 100. Wszyscy oni muszą być obywatelami amerykańskimi. Ostatnią niedogodnością jest fakt, że S-Corporation nie może być własnością innej firmy i nie może być właścicielem innych podmiotów gospodarczych.

ZALETY S-CORPORATION w USA

 • Prestiżowa forma prowadzenia firmy.
 • Brak konieczności płacenia podwójnego podatku.
 • Idealna dla 1-osobowej spółki akcyjnej.

WADY S-CORPORATION w USA

 • Wymaga większych kosztów w celu zarejestrowania działalności niż DBA.
 • Większa liczba wymaganych dokumentów do wypełnienia niż w przypadku LLC.
 • Otwarcie możliwe tylko przez obywateli / rezydentów USA.

PODSUMOWANIE

Pomimo, że rozlicza się z podatku podobnie jak LLC, to wymaga pełnych formalności związanych z jej prowadzeniem (walne zgromadzenie akcjonariuszy, raporty, rezolucje).

LLC – Limited Liability Company (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Limited Liability Company jest hybrydą stworzoną z Corporation i DBA. Wymaga nieskomplikowanego zarządzania i przekazuje przychody w celu opodatkowania na udziałowców. Jest to relatywnie nowa forma prowadzenia działalności, stworzona w 1977 roku w Wyoming. Można ją prowadzić we wszystkich 50 stanach Ameryki.

Tak jak w przypadku Corporation, LLC jest niezależną osobowością prawną. W przeciwieństwie jednak do niej, nie mamy do czynienia z akcjami oraz tak dużą ilością formalności. Właściciele firmy LLC nazywani są udziałowcami, a nie akcjonariuszami. W dużym uproszczeniu LLC, w sposobie działalności podobna jest do Corporation, ale nie wymaga tylu formalności oraz nie jest tak skomplikowana pod względem podatkowym.

Działalność firmy LLC opiera się na jednym głównym dokumencie – “Operating Agreement”. Jest to rodzaj umowy spółki, który reguluje jej działalność. Treść dokumentu może być zmieniana wraz z rozwojem biznesu.

Prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w USA jest mniej skomplikowane, niż w spółki akcyjnej. Zwykle wymaga jednego walnego zgromadzenia udziałowców w ciągu roku, podczas którego podejmowane są strategiczne decyzje.

ZALETY LLC w USA

 • Umożliwia ochronę zobowiązań udziałowców bez dokonywania skomplikowanych procedur
 • Sposób rozliczenia podatkowego podobne jak w DBA.

WADY LLC w USA

 • Zwykle jest to droższa forma prowadzenia firmy niż DBA.
 • Wymaga również więcej dokumentów.

Jest to najpopularniejsza forma prowadzenia biznesu w USA dla startupów oraz nowych firm, które nie mają więcej niż w pięciu pomysłodawców. Łatwy sposób zarządzania oraz niewielkie formalności sprawiają, że 70% nowych biznesów prowadzonych jest właśnie w tej formie.

PODSUMOWANIE FORM PRAWNYCH FIRM W USA

DBA LLC C Corporation S Corporation
Opis 1-osobowa działalność, która może być prowadzona bez formalności prawnych. Ograniczona odpowiedzialność właścicieli. Mniejsze formalności niż w spółce akcyjnej. Własność majątku firmy całkowicie oddzielona od własności prywatnej właścicieli. Podobna do C Corporation, ale zyski firmy przechodzą bezpośrednio na właścicieli.
Zalety Nie wymaga decyzji rządu. Nie wymaga decyzji rządu. Nieograniczona liczba właścicieli, odpowiedzialność ograniczona do majątku określonego przez wartość akcji. Zyski/straty mogą być rozliczane przez właścicieli w rocznych zeznaniach podatkowych (brak podwójnego opodatkowania).
Wady Brak rozdzielności majątkowej właściciela i biznesu. Wyższe opłaty i koszty prowadzenia niż w DBA. Aby chronić majątek właścicieli, należy przestrzegać procedur prowadzenia spółki. Aby chronić majątek właścicieli, należy przestrzegać procedur prowadzenia spółki.
Trudna Sytuacja Umożliwia wierzycielom sprzedać osobistego majątku właściciela. Osobisty majątek właściciela podlega mniejszemu ryzyku. Odpowiedzialność właściciela nie jest dobrze opisana. W przypadku dopełnienia pozostałych formalności, tylko majątek spółki podlega wierzytelnościom. W przypadku dopełnienia pozostałych formalności, tylko majątek spółki podlega wierzytelnościom.

Wybierz lokalizację (stan) do rejestracji spółki w USA

Na terenie Stanów Zjednoczonych możesz zarejestrować Corporation lub LLC w każdym z 50 Stanów. To, który stan wybierzesz do prowadzenia firmy zależy tylko od Ciebie. Niektóre z nich są bardziej przyjazne do prowadzenia biznesu lokalnie, inne natomiast, lepsze są do prowadzenia firmy międzynarodowej.

Do otwarcia spółki międzynarodowej najlepsze są stany:
Delaware, Nevada, Wyoming

Jeśli mieszkasz w USA

Dla większości firm zarejestrowanie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najłatwiejsze jest w stanie w którym się mieszka. Jest to najłatwiejsza i najtańsza opcja. Dzieje się tak, ponieważ każdy amerykański stan posiada prawo, które wymaga przerejestrowania spółki zarejestrowanej gdzie indziej. Na przykład w Delaware albo Nevadzie, do stanu, w którym tak naprawdę prowadzi się biznes.

Jeśli otworzysz firmę w amerykańskim stanie Nevada, ale naprawdę prowadzisz ją w Kolorado, to będziesz musiał ją przerejestrować – “foreign corporation”. Jest to forma dokumentu, który wykazuje, że firma w jej oryginalnej formie nie pochodzi z Kolorado. Wymaga się tego w szczególności, kiedy będziesz starał się otworzyć konto bankowe lub wynająć biuro w stanie w którym mieszkasz.

W większości przypadków, Twoja forma opodatkowania oraz jej wysokość będzie taka sama jak w stanie w którym mieszkasz. Najczęściej nie unikniesz opłat, co więcej rejestracja i prowadzenie “foreign company” wiąże się również z dodatkowymi kosztami.

Jeśli otwierasz spółkę w USA zza granicy to najlepiej w raju podatkowym

Otwarcie spółek w USA możliwe jest oczywiście dla obcokrajowców. Najchętniej wybierana jest lokalizacja w raju podatkowym w USA. Można tego dokonać bez opuszczania kraju. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem firm, które w naszym imieniu dokonują wszystkich formalności. Procedura jest prosta i wymaga głównie komunikacji za pośrednictwem Internetu. Dokumenty inkorporacji firmy otrzymamy kurierem prosto do domu lub firmy w Polsce.

Delaware

Delaware to stan, w którym otwarto największą liczbę spółek akcyjnych z listy Fortune 500 czy indeksu Nasdaq. Delaware to stan w USA, który postrzegany jest jako najbardziej zorientowany na biznes. Posiada wysoko zaawansowany system sądownictwa, nazywany Chancery Court. Delaware to stan, który wybierany jest zarówno przez przedsiębiorców otwierających duże spółki akcyjne, jak i niewielkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Delaware otwarty jest na biznes zagraniczny, co oznacza, że firmę możesz zarejestrować z Polski.

Koszt otwarcia spółki w Delaware

Opłata wymagana do otwarcia spółki w Delaware wynosi minimum 89$. Kwota obejmuje opłaty urzędowe (50$), koszt wypełnienia dokumentów (15$) oraz opłatę hrabstwa ($24). Koszt ten jest skalkulowany w oparciu o firmę, która po posiada 1500 akcji bez wartości nominalnej. Opłata bowiem zależna jest od ilości akcji oraz ich wartości. Są to opłaty urzędowe, nie zawierają one kosztów pośrednictwa kancelarii, kosztów agenta oraz wysyłki dokumentów np. do Polski.

Nevada

Nevada stała się w ostatniej dekadzie kolebką małych i dużych biznesów. Podobnie jak Delaware, Nevada posiada pro-biznesowy klimat, niskie podatki oraz nie dzieli się informacjami dotyczącymi akcjonariuszy z IRS. Należy dodać, że wszystkie pozostałe stany Ameryki udostępniają informacje personalne właścicieli spółek.

ZALETY STANU NEVADA:

 • Brak stanowego podatku dochodowego (CIT)
 • Brak podatku franczyzowego
 • Brak podatku PIT (Personal Income Tax)
 • Akcjonariuszy nie uwzględnia się W stalowych rejestrach
 • Wymagany jest tylko jeden dyrektor
 • Spółki rejestrowane w stanie Nevada są trudne do prześwietlenia przez prawników oraz urzędników.
 • Dyrektorzy oraz zarząd nie musi być obywatelem lub rezydentem stanu Nevada czy USA
 • Niskie formalności roczne – co roku należy jedynie odnowić zarejestrowanego agenta oraz licencję na prowadzenie działalności.

WADY:

 • Nevada w ostatnich czasach podwyższyła ceny rejestracji i licencji
 • Jeśli fizycznie prowadzisz biznes w innym stanie USA, będziesz musiał przerejestrować w spółkę.

Wyoming

Wyoming to kolejny stan, który otworzył się na przedsiębiorców. nazywany jest “Szwajcarią w Rocky Mountains”. Charakteryzuje się kilkoma dodatkowymi zaletami w porównaniu do Nevady:

 • Wyoming to stan w którym pierwszą spółkę LLC zarejestrowano w 1977 roku.
 • Charakteryzuje się wszystkimi zaletami Nevady, ale niższym kosztem rejestracji ($100)
 • Opłaty roczne wynoszą $50.
 • Co roku należy odnawiać rejestrację agenta oraz składać coroczny raport.
 • Nie wymaga spisu udziałowców w spółce LLC oraz akcjonariuszy w Corporation
 • Nie wymaga stanowej licencji do prowadzenia biznesu.

Spółka Corporation w Wyoming

Dopuszczalne skróty:

– Co.
– Company
– Corp.
– Corporation
– Inc.
– Incorporated
– Limited
– Ltd.

Zabronione składowe nazwy:

– Bank
– College
– School
– Trust
– University

Czas rejestracji:

Spółka LLC w Wyoming

Dopuszczalne skróty:

– L.C.
– L.L.C.
– LC
– LLC
– LTD. Liability Company
– Limited Company
– Limited Liability Co.
– Limited Liability Company
– Ltd. Liability Co.

Zabronione składowe nazwy:

– Bank
– College
– School
– Trust
– University

Czas rejestracji:

Dlaczego warto otworzyć firmę w Delaware, Wyoming czy Nevada?

PRESTIŻ: Nevada i Delaware to stany, które wybierają największe i najbardziej rozwijające się firmy na świecie. Wyoming nazywany jest przez magazyn Economist: “Switzerland of the Rocky Mountains”

OCHRONA: Klienci lub prawnicy, którzy zdecydują się pozwać spółkę ze stanu Nevada, Wyoming lub Delaware muszą liczyć się z tym, że są one prowadzone w stanie, który sprzyja przedsiębiorcy. Chroni właścicieli bardziej efektywnie. Zidentyfikowanie właścicieli firm jest również bardziej skomplikowane i niepewne.

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI: Klienci, którzy potrzebuję konta bankowego, aby nabyć nieruchomość w celu inwestycyjnym, często wybierają właśnie spółki z Delaware, Nevada i Wyoming.

DO PRZYJMOWANIA PŁATNOŚCI: Jeżeli masz biznes, który wymaga jedynie przyjmowania płatności na konto bankowe, to powyższe stany są idealne do tego celu.

BIZNES POBOCZNY: Wielu klientów decyduje się na otwarcie dodatkowej spółki w Stanach Zjednoczonych, aby oddzielić ich główne źródło dochodu od projektów pobocznych.

Spółka w Nowym Meksyku (New Mexico LLC)

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że stan Nowy Meksyk również umożliwia otwieranie spółek dla osób z zagranicy. Jedynym warunkiem jest posiadanie zarejestrowanego na tym terenie niezależnego agenta.

 • Nowy Meksyk nie prowadzi rejestru nazwiska i adresów udziałowców spółki LLC.
 • Nie ma wymogu dostarczania rocznych raportów
 • Brak raportów oznacza, że nie ma rocznej opłaty stanowej wymaganej, aby spółka była aktywna

Jeżeli masz możliwość zarejestrowania agenta, możesz otworzyć spółkę w nowym Meksyku. Ty jako właściciel i udziałowiec nie będziesz widniał w żadnych rejestrach. Problemem może być jednak otwarcie konta bankowego.

Który stan wybrać do otwarcia spółki w USA?

Jeżeli potrzebujesz otworzyć spółkę jedynie po to, aby posiadać konto bankowe, ale nie będziesz potrzebował tam oddział swojej własnej firmy zarejestrowanej gdzie indziej, to możesz otworzyć firmę w Wyoming. Ten stan posiada najniższe opłaty roczne.

Wyoming: Corporation i LLC – $50
Delaware: Corporation – $125, LLC – $250
Nevada: Corporation i LLC – $325

Należy również pamiętać, że banki w tych lokalizacjach są znacznie bardziej otwarte na obsługę klientów międzynarodowych, nieposiadających faktycznego oddziału firmy.

Jeśli otwierasz oddział firmy – być może dobrym rozwiązaniem skorzystać jest ze stanu, w którym ten oddział będzie prowadził interesy. Jeśli na przykład chcesz prowadzić biznes na Florydzie, to właśnie tam zarejestruj spółkę. Możesz także otworzyć firmę w Delaware, ale pamiętaj że będzie trzeba ją przerejestrować do stanu Floryda.

Jeśli zamierzasz otworzyć firmę w USA aby zebrać kapitał od amerykańskich inwestorów lub kapitał Venture, powinieneś rozważyć otwarcie Corporation w Delaware. Jest to forma szeroko akceptowana i wymagana przez dużych inwestorów amerykańskich.

Jakie są wymagania i procedury do otwarcia firmy?

Jeśli już zdecydowałeś jaki rodzaj firmy oraz w jakiej lokalizacji chcesz, aby istniała, to musisz spełnić kilka wymogów.

Wymagania:

a) Wybierz Nazwę Firmy

Każdy stan posiada swój rejestr nazw firm. Otwierając spółkę przez firmę pośredniczącą, sprawdza ona, czy wybrana przez Ciebie nazwa jest dostępna. Jeśli nie – będziesz musiał ją zmienić.

b) Wybierz Zarejestrowanego Agenta

Zarejestrowany agent to osoba lub firma, która musi mieć fizyczny adres w lokalizacji, którą wybrałeś. Dodatkowo, musi być dostępna w godzinach pracy od poniedziałku do piątku. Agent musi być w stanie odbierać i podpisywać formalną korespondencję adresowaną do firmy. Kancelarie pośredniczące udostępniają taką możliwość za niewielką roczną opłatą. Zwykle firma taka przyjmuje korespondencję, skanuję ją oraz wysyła Ci emailem. Jeśli jest to wymagane, mogą oni również wysłać ci oryginały za pośrednictwem poczty lub kuriera.

UWAGA: Agent, to nie firma która odbiera i przesyła dalej korespondencję. To nie forma wirtualnego asystenta. Agent to podmiot, który w twoim imieniu może odbierać formalne pisma, na przykład z sądu.

c) Zbierz imiona i adresy osób/firm powiązanych

Tutaj mowa o dyrektorach, udziałowcach, skarbnikach, czy dyrektorach zarządzających.

d) Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax ID Number) – opcjonalnie

EIN to numer wydawany przez IRS ( United States Internal Revenue Service), który jest numerem identyfikacyjnym dla firm. Jest on wymagany na przykład do otwarcia konta bankowego w Stanach Zjednoczonych (lub na przykład konta na spółkę, ale w Twoim kraju). Aby dowiedzieć się szczegółów skontaktuj się z twoim lokalnym bankiem, w kraju w którym mieszkasz (np. w Polsce).

e) Apostil lub Certyfikat Autentyczności – opcjonalnie

Jeżeli chcesz otworzyć konto bankowe na zagraniczną spółkę w Polsce, to może zdarzyć się, że bank poprosił o dowód zarejestrowania firmy w Stanach Zjednoczonych. Takim dokumentem jest apostil lub certyfikat autentyczności.

Apostil to umowa pomiędzy krajami, która zobowiązuje do akceptowania wewnętrznych dokumentów. Jest ona ważna jedynie w krajach konwencji haskiej. Jeżeli dany kraj nie jest jej członkiem, to należy skorzystać z certyfikatu autentyczności. Taki dokument dostarczany jest przez kancelarię pośredniczącą w otwieraniu spółek w USA.

Co zrobić po otwarciu firmy (Corporation lub LLC)

Gdy firma zostanie zarejestrowana na terenie Stanów Zjednoczonych, należy wykonać kilka innych czynności, które głównie będą zależały od tego jakiego rodzaju biznes prowadzisz.

a) Ustal fizyczny adres w USA lub skorzystaj z Wirtualnego Biura

Taki adres jest pomocny jeśli zamierzasz utrzymywać korespondencję biznesową na adres w Stanach Zjednoczonych, lub twój bank, w którym chcesz otworzyć konto wymaga innego adresu prowadzenia działalności niż adres Twojego zarejestrowanego agenta. W takim wypadku dobrze jest skorzystać z usług firmy przesyłających pocztę lub otworzyć Wirtualne Biuro. Na terenie Stanów Zjednoczonych można znaleźć wiele tego rodzaju usług. Część z nich również zarejestrowana jest w Delaware, Nevada czy Wyoming. Dostarczają pocztę raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Dowiedz się również o możliwość uzyskania amerykańskiego numeru telefonu.

b. Otwarcie konta bankowego w USA

Jeżeli zamierzasz otrzymywać płatności lub posiadać oddział firmy na terenie Stanów Zjednoczonych, to będziesz do tego potrzebował konta bankowego. Niestety z uwagi na politykę prania brudnych pieniędzy oraz zagrożenie terroryzmem, jest to w ostatnich latach bardzo utrudnione. Ważny jest kraj, z którego pochodzisz oraz odpowiedni research.

Porada 1: ZAWSZE NAJPIERW ZADZWOŃ DO BANKU. Nie zakładaj, że zebrane przez ciebie dokumenty wystarczą do otwarcia konta w wybranym przez ciebie banku. Polityka bankowa różni się dość znacznie. Niektóre banki zadowolą się notarialną kopia dokumentów rejestracyjnych, a inne nie. Jeśli bank będzie wymagał fizycznego adresu, warto zapytać, czy adres ten będzie musiał być zlokalizowany w stanie, w którym spółka jest zarejestrowana lub może wystarczy inny adres.

Porada 2: Otwórz firmę w Delaware, Nevada lub Wyoming. Większość międzynarodowych banków, które posiadają przedstawicielstwa w tych trzech stanach mają znacznie większe doświadczenie we współpracy z klientami zagranicznymi. Jest to o tyle ważne, kiedy nie zamierzasz posiadać fizycznego adresu lub osoby, która będzie twoją firmę reprezentować w USA. Większość banków jednak będzie wymagać od ciebie posiadania fizycznego adresu, który będzie różnił się od adresu agenta zarejestrowanego. Aby się tego dowiedzieć, dobrze jest przed otwarciem firmy skontaktować się z wybranymi bankami i ustalić szczegóły.

Porada 3: Wybierz bank, który posiada oddział w Twoim kraju (np. w Polsce). W wielu przypadkach, jeśli bank posiada oddział w twoim kraju zamieszkania, to można go po prostu odwiedzić i otworzyć konto zagraniczne. W takiej sytuacji często wymagane będzie posiadanie apostilu lub certyfikatu autentyczności.

c) Uzyskaj amerykański numer telefonu

Jest wiele możliwości uzyskania amerykańskiego stacjonarnego numeru telefonu. Wiele z nich to darmowe numery (800, 877 itd.) lub lokalne numery stanów, które wybierzesz:

Kierunkowy Delaware: 302
Kierunkowy Nevada: 702
Kierunkowy Wyoming: 307

Wielu dostawców usług telekomunikacyjnych oferuje usługi poczty głosowej lub fax przez email. Przydatna jest także opcja “follow-me”, która umożliwia przekierowanie rozmowy na dowolny inny numer. Ceny zaczynają się od $9,95/miesiąc.

Podtrzymanie firmy w USA

Utrzymanie firmy LLC lub Corporation jest proste. Zwykle wystarczy wykonać poniższe czynności.

a) Złożyć coroczny raport

“Annual Report” to dokument, który uaktualnia status właścicieli, adresy oraz zarejestrowanego agenta Twojej firmy. W wielu stanach można go wypełnić online. Twój Zarejestrowany Agent otrzyma i prześle raport do Ciebie zanim się przedawni. Niedotrzymanie terminu złożenia raportu może skutkować zawieszeniem spółki.

b) Odnawianie Zarejestrowanego Agenta

Posiadanie zarejestrowanego agenta wymagane jest do otrzymywania korespondencji urzędniczej. Jeśli agent zostanie wyrejestrowany, spółka nie złoży rocznego raportu, a tym samym zostanie pociągnięta do odpowiedzialności urzędniczej.

c) Płacenie podatków firmy w USA

Płacenie podatków za prowadzenie firmy w USA zależne jest od tego, czy jesteś obywatelem USA / rezydentem lub nie. Również zależy od innych czynników. Kwestie podatkową pozostawiamy do ustalenia z właściwą firmą pośredniczącą w formowaniu spółki.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet jest już możliwa

Nowy sposób jest prostszy i pozwala na rejestrację w jeden dzień. Posiada też jednak pewne wady.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi spółkę z o.o. możemy zarejestrować przez internet. Nowy sposób jest prostszy i pozwala na rejestrację w jeden dzień. Posiada też jednak pewne wady.

Szybkie zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie on-line umożliwiła nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Przed zmianami wymagana była obecność notariusza w momencie spisywania umowy. Następnie musieliśmy czekać do 7 dni na rejestrację firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od nowego roku notariusz jest już zbędny. Obecnie wystarczy, że sami założymy konto w specjalnym systemie teleinformatycznym, wypełnimy udostępniony tam elektroniczny formularz, opatrzymy go podpisem elektronicznym i klikniemy _ Wyślij _.

Pierwszym krokiem do rejestracji spółki jest założenie konta w specjalnym systemie, który udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl/). Zobowiązana jest do tego nie tylko osoba wypełniająca wniosek, lecz również każdy ze wspólników.

Rejestrując spółkę w trybie internetowym potrzebujemy kapitału początkowego, który wynosi minimalnie 5 tys. zł. Może go jednak stanowić wyłącznie gotówka, ponieważ ekspresowa procedura nie pozwoli na wnoszenie wkładów niepieniężnych w postaci aportów, czyli np. samochodów, lokali czy papierów wartościowych. Będziemy mogli to robić dopiero później, chcąc podwyższyć kapitał zakładowy.

Zajdel & Szafraniec

Spółka zarejestrowana w raju podatkowym – fakty i mity

Rejestrację spółki w raju podatkowym w łącznie 12 lokalizacjach tj. Bahamy, Belize, Kajmany (Cayman Islands), Mauritius (GBC2), Panama, Samoa, Seszele, USA (stan Delaware), USA (stan Nevada), Wielka Brytania (UK), Wyspy Dziewicze (BVI), Wyspy Marshalla – można zlecić online, bez wychodzenia z domu. Luksemburg, Kajmany, Antyle Holenderskie czy do niedawna Cypr – to tam rozliczają się czołowi biznesmeni z listy 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”. Prowadzą interesy globalne, więc działają także globalnie. Nie jest tajemnicą, że dziesiątki przedsiębiorców aspirujących do wejścia do tego grona robi dokładnie to samo. Idea jest prosta – po to rejestruje swoją firmę w raju podatkowym, by płacić niższe podatki, nie być niepokojonym przez służby skarbowe i mieć więcej gotówki w ręku. Wśród tych przedsiębiorców można znaleźć firmy handlowe, sklepy internetowe, firmy inwestujące w nieruchomości, instytucje finansowe, firmy z branży rozrywki, firmy konsultingowe, zarządców jachtów i statków, firmy z branży hazardu, firmy hostingowe i administratorów sieci oraz pośredników handlowych.

By przejść do dalszych rozważań, należy jednak rozróżnić przy ucieczce przed podatkiem dwa różne określenia choć podobnie brzmiące tj. uchylanie się od opodatkowania oraz unikanie opodatkowania. Pod pojęciem „uchylanie się od opodatkowania” rozumie się działania, które prowadzą do zmniejszenia ciężarów podatkowych w sposób nielegalny, sprzeczny z prawem podatkowym. Natomiast „unikanie opodatkowania” polega na działaniach prowadzonych w przewidzianych prawem formach, mających na celu obniżenie obciążeń podatkowych. W niniejszym opracowaniu zajmiemy się kwestią unikania opodatkowania pozostawiając karnistom kwestie uchylania się od opodatkowania.

Definicja raju podatkowego nie jest jednoznacznie zapisana, ma ona wiele różnych funkcji i znaczeń. Ogólnie rzecz biorąc raj podatkowy to jest kraj bądź jurysdykcja, który oferuje podatnikom możliwości na zapłacenie mniejszego podatku, lub też na całkowite jego uniknięcie. Taka możliwość powstaje dzięki odpowiednim przepisom prawnym i zapisom umów międzynarodowych a także lokalnych praw. Nie można jednak określać raju podatkowego jako miejsca gdzie nie płaci się podatków. Takie miejsca nie istnieją. Pierwsze raje podatkowe powstały w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów. Metoda ta świetnie się sprawdziła i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Ogólnie rzecz biorąc raj podatkowy można określić jako miejsce charakteryzujące się w szczególności:

 1. dogodnym systemem podatkowym umożliwiającym płacenie niższych podatków lub ich całkowity brak;
 2. brakiem sprawozdań finansowych i księgowych;
 3. stabilną gospodarką;
 4. stabilnym systemem politycznym;
 5. rozwiniętą infrastrukturą;
 6. ochroną tajemnicy finansowej i bankowej;
 7. rozwiniętym sektorem bankowym;
 8. korzystnym i elastycznym systemem prawnym;
 9. swobodnym dostępem do kapitału;
 10. minimum formalności podczas zakładania i prowadzenie spółki.

A jak to wygląda z perspektywy typów osób prawnych z rajów podatkowych? Otóż osoby te mogą pozwolić sobie na:

 1. zwolnienie z podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług pobieranych w miejscu siedziby spółki (co niestety, nie wyklucza opodatkowania w miejscu osiągnięcia dochodu / dokonania obrotu);
 2. brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 3. brak obowiązku przedkładania sprawozdań finansowych organom administracji państwowej;
 4. możliwość powoływania osób prawnych do zarządu;
 5. możliwość odbywania posiedzeń zarządu poza granicami państwa macierzystego;
 6. brak jest obowiązku ujawnienia udziałowców w oficjalnym rejestrze;
 7. udziały w spółce na okaziciela.

Raje podatkowe starają się stworzyć jak najlepsze warunki inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniają bezpieczeństwo kapitału, niskie podatki i wyjątkowo dużą poufność. Największy raj podatkowy – Kajmany, stanowi piąte największe centrum bankowe na świecie. Łącznie na kontach zarejestrowanych tu banków znajduje się ok.1.5 biliona dolarów. Oprócz 279 banków, na Kajmanach działa 700 firm ubezpieczeniowych, które zarządzają 36.8 mld dolarów, a także ponad dziesięć tysięcy funduszy hedgingowych. Dodatkowo szacuje się, że w prywatnych trustach z siedzibą na Kajmanach, zarządzane jest ok.500 mld dolarów.

Wiele rajów podatkowych to światowi liderzy w dziedzinie rozwoju prawa handlowego. Oferują wyjątkowo przemyślane, elastyczne formuły działalności, które są niedostępne dla spółek rejestrowanych pod rządami polskiego kodeksu spółek handlowych (np. możliwość zasiadania osób prawnych w zarządzie spółki, możliwość odbywania walnych zgromadzeń poza granicami kraju, możliwość przeniesienia działalności do innej jurysdykcji). Istnieją też pewne typy osób prawnych, nieznane prawu polskiemu, które oferują inwestorom bardzo ciekawe możliwości (np. Private Interest Foundation prawa Panamy, Stichting Particulier Fonds prawa Antyli Holenderskich, czy też, będąca formą pośrednią między spółką a fundacją, Multiform Foundation prawa Nevis). Po drugie, tak zwane raje podatkowe bardzo poważnie podchodzą do wolności obywatelskich, takich jak choćby prawo do prywatności. Wiele z tych państw to światowi liderzy w dziedzinie ochrony tajemnicy bankowej i tajemnicy adwokackiej, co daje klientom pewność, że np. ich prywatne pożyczki nie będą omawiane publicznie. Po trzecie, wiele rajów podatkowych oferuje konstrukcje prawne, które mogą służyć ochronie majątku przed przyszłymi wierzycielami. Są to konstrukcje, które umożliwiają przekazywanie majątku z pokolenia na pokolenie bez ryzyka, że majątek zniknie na skutek pojedynczych, nieprzewidzianych zdarzeń biznesowych, albo że ulegnie rozdrobnieniu między licznych spadkobierców. Wystarczy spojrzeć na listę najbogatszych Polaków z 1990 r. i porównać ją z aktualnym zestawieniem. Pokrywa się stosunkowo niewielka liczba nazwisk, co pokazuje, jak ulotną rzeczą może być majątek, którego odpowiednio się nie zabezpieczy przed nieoczekiwanymi „zwrotami akcji”. To kolejny powód, z uwagi na który warto zwrócić uwagę na możliwość tworzenia offshore’owych wehikułów korporacyjnych o których będzie mowa poniżej.

Istnieją trzy grupy tzw. rajów podatkowych.

 1. do pierwszej należą państwa, które zawarły z Polską porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania (obecnie jest ich 89), a mają korzystne stawki podatkowe i interesujące otoczenie biznesowe. Do takich krajów należy Cypr czy choćby Luksemburg;
 2. druga grupa państw to kraje, które co do zasady stosują podatek dochodowy, zarówno wobec podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, ale oferują korzystne zwolnienia podatkowe albo ulgi dla konkretnych formuł działalności. Praktycznie każde państwo świata bywa tego rodzaju „rajem podatkowym” dla pewnych rodzajów działalności. Istnieją takie formy operacji gospodarczych, które w Polsce pozwalają obliczyć podatek dochodowy w bardzo korzystnej formule. Przykładowo, szereg specjalistycznych w tej tematyce stron internetowych wskazuje Polskę jako raj podatkowy, podkreślając np. fakt istnienia specjalnych stref ekonomicznych;
 3. trzecia grupa to czyste raje podatkowe, które oferują spółkom szybką i poufną rejestrację przez cudzoziemców oraz zwolnienie z podatku dochodowego w ogóle bądź wobec spółek, które nie prowadzą lokalnej działalności gospodarczej w raju podatkowym. Państwa te charakteryzują również minimalne wymogi co do rachunkowości i sprawozdawczości spółek. Największym tego rodzaju „rajem korporacyjnym” jest stan Delaware w Stanach Zjednoczonych w którym działa kilkaset polskich firm i ponad połowa przedsiębiorstw z listy najbardziej dochodowych spółek na świecie. Jeśli właściciele spółki z siedzibą w Delaware nie są obywatelami amerykańskimi ani posiadaczami zielonej karty, a spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie USA, to jest ona również zwolniona z podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych. Do tej grupy rajów podatkowych należy również szereg innych terytoriów, choć nie zawsze są one równie wiarygodne i stabilne, jak Delaware, m.in. Wyspy Cooka, Hongkong, Wyspy Marshalla, Mauritius, Panama, Samoa czy Seszele.

Z praktycznego punktu widzenia, szukając państwa odpowiedniego dla danego modelu biznesowego przy optymalizacji podatkowej, należy spojrzeć na kryterium funkcjonalne, czyli na jakich cechach nowo utworzonego podmiotu danemu przedsiębiorcy zależy.

Ale prowadzenie biznesu poprzez spółkę zarejestrowaną w raju podatkowym niesie ze sobą także określony przedział kłopotów. Pierwsze pojawiają się już na wstępie, gdy przyjdzie konieczność założenia rachunku bankowego. Nie jest tak łatwo znaleźć bank w Europie, który prowadzi rachunki dla spółek z listy rajów podatkowych. Jest ich oczywiście kilka, są to prywatne banki, lecz posiadanie tam rachunków bankowych wiąże się z przekazaniem znaczących depozytów i wysokich kosztów obsługi rachunków. Jeśli już jesteśmy przy rachunkach bankowych i związanych z tym niedogodnościach, należy również wspomnieć o GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) i zagranicznych odpowiednikach tej instytucji. Wszystkie przelewy powyżej 15.000 Euro oraz wszystkie inne budzące wątpliwości są monitorowane przez wspomniany GIIF i zdarzały się sytuacje, gdzie przelewy zostały zatrzymywane do wyjaśnienia.

Kolejnym problemem przy prowadzeniu działalności poprzez samą spółkę z raju podatkowego jest niechęć kontrahentów. Kontrahenci nie zawsze chcą księgować dokumenty od spółek z raju podatkowego. Często decydują się na utratę dochodu poprzez niepodpisywanie umów ze spółką z raju podatkowego, gdyż nie chcą narażać się na drobiazgowe kontrole skarbowe. Wielkość obrotu z rajami podatkowymi muszą wyraźnie wykazywać w swoich zeznaniach podatkowych w osobnej rubryce. To powoduje ich niechęć.

Jednakże jeżeli polski przedsiębiorca chce wykorzystać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (podatki płaci w kraju, w którym zarejestrował firmę), nie ma większego problemu. Na stronie www Ministerstwa Finansów można znaleźć listę 89 państw, z którymi Polska zawarła takie porozumienie.

Jeśli biznesmen chce działać legalnie w raju podatkowym poza krajami OECD, musi wystąpić o zgodę do Narodowego Banku Polskiego. Tyle, że ten podobne zgody wydaje niezwykle rzadko. Można też zarejestrować firmę w europejskim kraju z listy OECD, który ma swoje terytoria zależne będące rajami podatkowymi. Tak jest na przykład z Wielką Brytanią. Istotne jest – a po krachu cypryjskiej gospodarki jest to szczególnie ważne – by raj podatkowy był umiejscowiony w państwie o stabilnej sytuacji gospodarczej. Z tego względu między innymi biznes chętnie rejestruje spółki w stanie Delaware w USA. Nieprzypadkowo działa tam około 900 tysięcy spółek.

Sam proces rejestracji firmy w raju podatkowym nie jest skomplikowany, o ile korzysta się z wyspecjalizowanych w tego typu praktykach kancelarii. Te umożliwiają szybkie pokonanie całej procedury i późniejszą obsługę prawno – kancelaryjną. W wielu wypadkach zbędna będzie nawet obecność właścicieli spółki w miejscu jej rejestracji. Kancelarie te oferują usługi rejestracji spółki offshore w postaci pakietów zawierających m. in.: sprawdzenie dostępności nazwy oraz zarejestrowanie spółki w trybie i na zasadach zgodnych z wymogami wybranego terytorium offshore, a także sporządzenie dokumentów, dokumentów udziałowych (akcji), pełnomocnictw oraz pieczęci (pakiet zawiera przygotowanie wszystkich niezbędnych, wewnętrznych dokumentów zgodnie ze standardami jurysdykcji, oraz wykonanie pieczęci spółki). Ponadto pakiet zawiera tzw. usługi domicylu (raje podatkowe wymagają, aby spółki dysponowały lokalną zarejestrowaną siedzibą, miały wyznaczonego zarejestrowanego agenta, lub nawet pełnomocnika oraz sporządzały odpowiednie deklaracje lub sprawozdania podatkowe oraz uiszczały należne opłaty) oraz wirtualny adres rejestracyjny spółki offshore. Zarejestrowanie spółki pociąga za sobą konieczność spełnienia kilku dalszych wymogów. Jednym z obowiązków jest utrzymywanie przez spółkę lokalnej zarejestrowanej siedziby. Adres tej siedziby winien znajdować się w oficjalnych dokumentach. Dodatkowo Kancelarie świadczą usługę założenie rachunków bankowych.

Czas trwania procesu rejestracyjnego spółki w raju podatkowym różni się w poszczególnych jurysdykcjach w zależności od kraju i operatywności kancelarii i waha się od 24 – 48 godzin (Delaware w USA, Wyspy Bahama, Panama), jednego tygodnia (UK) do około jednego miesiąca (jak w przypadku Cypru). Koszty – patrząc na oczekiwane oszczędności – nie są wielkie, nie przekraczają kilku tysięcy dolarów, o czym bardziej szczegółowo mowa poniżej. W tym miejscu warto jedynie zauważyć iż koszt założenia spółki offshore w raju podatkowym waha się od kilkuset dolarów do kilkunastu tysięcy, jednak sporządzenie dokładnego cennika usług czy to w PLN czy też w USD bądź EUR jest praktycznie niemożliwe, głównie ze względu na wielkie różnice kursowe między tymi walutami a bardzo wahającymi się walutami lokalnymi. Warto zauważyć, ze tak zwana optymalizacja podatkowa i lokowanie kapitału poza granicami kraju jest całkowicie legalne.

Nie ma przesady w tym co można przeczytać o rajach podatkowych i zarejestrowanych tam spółkach offshore. Może to jest duże uproszczenie, ale w gruncie rzeczy spółki offshore działają tak samo jak standardowe spółki poza rajami podatkowymi (taki zwane onshore). Prowadzą taki sam typ działalności biznesowej a odpowiedzialność udziałowców jest równa kapitałowi spółki. Główną różnicą pomiędzy spółkami onshore a offshore jest różnica w płaconych podatkach. Spółka offshore zarejestrowana w raju podatkowym odprowadza podatki według jurysdykcji miejsca rejestracji. Najczęściej są to podatki jednocyfrowe albo wynoszące zero. Ponadto, dzięki ograniczonej biurokracji w większości rajów podatkowych, można w łatwy sposób uciec od piekła biurokracji a co za tym idzie, administrowanie taką spółką również jest łatwiejsze i tańsze.

Kolejną zaletą spółek offshore jest wspomniana już tajemnica. W większości jurysdykcji dane udziałowców są chronione przed dostępem osób trzecich i mogą być wyjawione jedynie na polecenie sądu miejsca rejestracji spółki. W praktyce więc jest to niemożliwe. Dane są chronione przed niechcianymi osobami a także przed urzędami (między innymi skarbowymi) i nawet polskie orzeczenia sądu nie są podstawą dla miejscowych sądów do ujawnienia danych udziałowców.

Oczywiście należy zwrócić uwagę, że zasady i procedury prowadzenia spółek różnią się w zależności od kraju rejestracji. Dlaczego więc firmy wybierają raje podatkowe na rejestrację swoich spółek? Najważniejsze to – jak już wspomniano w tym artykule – aby zaoszczędzić znaczące środki na podatkach, ochronić aktywa, zredukować ryzyko, zredukować koszty, ochronić prywatność i uniknąć biurokracji.

Tak więc żeby rozpocząć swoją działalność gospodarczą na terytorium raju podatkowego, na terytorium offshore niezbędne staje się wytyczenie celów, jakie chcemy osiągnąć przez rejestrację spółki offshore, a następnie wybór formuły organizacyjnej spółki w ramach dostępnych na danym terytorium form prawnych. Jak wskazano powyżej celem numer jeden najczęściej staje się optymalizacja podatkowa. W dalszej kolejności pojawiają się kwestie poufności, ochrony majątku a także często konieczność wyprowadzenia działalności nielegalnej z Polski do jurysdykcji, w której taka działalność jest legalna (jak na przykład działalność hazardowa). Najczęściej wykorzystuje się lokalną odmianę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, pojawiają się ponadto (w nielicznych wypadkach) spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. W określonych sytuacjach korzystne jest utworzenie trustu, lub innej podobnej struktury.

Czytając o rajach podatkowych i spółkach offshore czy też zagłębiając się w zagadnienia optymalizacji podatkowej spotykamy się z pojęciem „wehikułu korporacyjnego”. Czym zatem jest wspomniany wehikuł korporacyjny, do czego służy i w czym może być bardziej przydatny w działalności biznesowej?

Wehikuł korporacyjny to powiązanie dwóch (lub więcej spółek) swoimi udziałami. W pierwszej kolejności powstaje spółka matka w kraju raju podatkowym. Następnie spółka ta tworzy kolejną spółkę (córkę) w lokalizacji nieznajdującej się na liście rajów podatkowych lecz o przyjaznej polityce podatkowej (np. Delaware) lub też w innym kraju w tym w Polsce. Dzięki takiej strukturze udziałów, spółką operacyjną (tą która podpisuje umowy, posiada rachunek w banku, wystawia faktury, przyjmuje płatności, wykonuje zlecenia itd.) jest spółka córka zarejestrowana w lokalizacji, która nie znajduje się na liście lokalizacji ze szkodliwą polityką podatkową. Zysk natomiast ze spółki operacyjnej trafia bezpośrednio do udziałowca (spółki matki w raju podatkowym) i tam korzysta z przywilejów jakie niosą za sobą raje podatkowe. Poniżej na przykładzie zobrazowano jak działa wehikuł korporacyjny.

W pierwszej kolejności powołuje się spółkę na Wyspach Marshalla. Jest to najprostsza spółka typu Ltd. (odpowiednik spółki z o.o.). Udziałowcem w tej spółce są osoby, które są finalnymi beneficjentami całej działalności gospodarczej. W drugiej kolejności zawiązuje się spółkę typu LLC (odpowiednik spółki z o.o.) w Stanach Zjednoczonych a konkretniej w Stanie Delaware. Jedynym udziałowcem tej spółki jest zarejestrowana wcześniej na Wyspach Marshalla spółka matka. Kolejny krok to otwarcie rachunku bankowego. Rachunek otwiera się na spółkę LLC z Delaware. Rachunek można prowadzić praktycznie we wszystkich lokalizacjach na świecie. W Polsce rachunki dla spółek LLC z USA prowadzą banki: PKO Bank Polski, BZWBK i Alior Bank. Spółka LLC z Delaware jest spółką operacyjną. Ona podpisuje umowy, wykonuje zlecenia, sprzedaje, kupuje, wystawia faktury i przyjmuje płatności. Ona rozlicza się z kontrahentami, generuje dochód. Jeśli spółka spełnia łącznie 3 warunki (a w tym przypadku spełnia) to jest: posiada jednego udziałowca, udziałowiec nie jest rezydentem podatkowym USA i nie prowadzi działalności na terenie Delaware, to dochód spółki przypisany jest bez opodatkowania właśnie temu jedynemu udziałowcowi (spółce matce z Wysp Marshalla). Dochód trafia więc do spółki matki na Wyspach Marshalla. Tam w postaci dywidendy (bez opodatkowania na Wyspach Marshalla) trafia w ręce udziałowców finalnych.

A teraz trochę o optymalizacji podatkowej na przykładzie Gambitu Maltańskiego i Gambitu Cypryjskiego.

Gambit Maltański

Sposobem na optymalizację podatkową może być metoda polegająca na wykorzystaniu maltańskiej spółki wypłacającej dywidendę nierezydentom. ITC (International Trading Company, Międzynarodowa Spółka Handlowa) to szczególny rodzaj spółki, jaką można zarejestrować na Malcie. Ta forma prawna przedsiębiorstwa jest opodatkowana tamtejszym standardowym podatkiem dochodowym w wysokości 35 %. Jednakże udziałowiec nie będący rezydentem (mieszkańcem Malty) płaci podatek od dywidendy w wysokości 27,5 %, mając możliwość otrzymania zwrotu różnicy między tymi składkami. Następnie może się on również ubiegać o kolejny zwrot zapłaconego podatku w wysokości 2 / 3, co sprawia, że ostatecznie wysokość maltańskiego podatku płaci według efektywnej stawki 4,17 %. Ciekawostką jest, że przed wejściem do Unii Europejskiej Malta stosowała wobec wszystkich przedsiębiorców 4 %. podatek dochodowy, była więc klasycznym rajem podatkowym. Aktualnie wynosi ona 35 %, ale nie odczują tego ci, którzy wykorzystali wyżej opisaną metodę – zapłacą niemal tyle samo, co przed akcesją.

Gambit Cypryjski

Osoba planuje objąć udziały w spółce kapitałowej (będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) z siedzibą na Cyprze. W zamierzeniu spółka ma wypłacać wnioskodawcy dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w polskich spółkach. Osoba ta będzie również pełnić funkcję dyrektora spółki i uzyskiwać z tego tytułu wynagrodzenie. Zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską i Cyprem, jak również ustawami podatkowymi, dochód uzyskany przez osobę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej podlega opodatkowaniu na Cyprze, a nie w Polsce (wpływa natomiast na kwestię ustalania stawki podatkowej). W myśl wspomnianej umowy, Polska dodatkowo jest zobligowana do umożliwienia odliczenia od polskiego podatku płaconego z tytułu uzyskanej dywidendy od spółki cypryjskiej wysokości podatku, jaki mógłby być zapłacony na Cyprze. Tym samym tego rodzaju osoba może od podatku należnego w Polsce odliczyć podatek w wysokości 10 %. od wypłaconych dywidend.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.05.2005r w sprawie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych określa listę rajów podatkowych. Wobec firm zarejestrowanych w takich krajach stosuje się przepisy utrudniające lub wręcz uniemożliwiające budowanie tzw. wehikułów korporacyjnych, czyli rozwiązań służących unikaniu płacenia podatków. Na polskiej czarnej liście znalazły się:

 1. Europa: Andora, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Man oraz Monako
 2. Azja i Afryka: Bahrajn, Hongkong, Liberia oraz Makau
 3. Ameryka Środkowa i Południowa: Belize oraz Panama
 4. Wyspy Oceanu Indyjskiego: Malediwy, Mauritius oraz Seszele
 5. Wyspy Pacyfiku: Nauru, Niezależne Państwo Samoa, Niue, Tonga, Vanuatu, Wyspy Cooka oraz Wyspy Marshalla
 6. Wyspy Morza Karaibskiego: Amerykańskie Wyspy Dziewicze, Anguilla, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Aruba, Bahamy, Barbados, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Dominika, Grenada, Kajmany, Monserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny oraz Turks i Caicos.

A teraz o tym jak przedstawiają się koszty założenia i późniejszego utrzymania takiego wehikułu korporacyjnego. Otóż w modelu przedstawionym powyżej (Ltd z Wysp Marshalla udziałowcem w LLC z Delaware) koszty są niewielkie. Całkowite koszty powołania do życia takiej struktury, z wyciągami wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzeniami notarialnymi, apostille, tłumaczeniami przysięgłymi i otwarciem rachunku bankowego dla spółki córki w Polsce to: koszt założenia spółki w Delaware wraz z kontem bankowym w Polsce to około 1500,00 $, koszt założenia spółki na Wyspach Marshalla to około 2 000,00 $. Całkowite roczne koszty utrzymania spółek, wliczając w to franchise tax, konieczność posiadania adresu rejestracyjnego na miejscu i konieczność posiadania registrar agent czyli osoby na miejscu do kontaktu z urzędami plus pomoc w domicylacji spółek w kolejnych latach to odpowiednio: całkowite roczne koszty dla spółki LLC z Delaware około 700,00 $ a całkowite roczne koszty dla spółki Ltd z Wysp Marshalla około 900,00 $.

Poniżej przedstawiono cennik założenia w pełni funkcjonalnej spółki offshore w konkretnych lokalizacjach raju podatkowego. Ceny podane są w dolarach amerykańskich i mają charakter wyłącznie informacyjny. W poniższej tabeli znajduje się cennik założenia firmy w raju podatkowym. Cena zawiera wszystkie opłaty za spółkę, która może rozpocząć działalność.

Jurysdykcja
(Kraj rejestracji spółki)
Koszt rejestracji
(USD)
Koszty roczne
(USD)
Czas
rejestracji
Bahamy 1950 1050 7-10 dni
Belize 1725 850 7-10 dni
Cypr 3999 3999 7-10 dni
Kajmany (Cayman Islands) 4450 2685 4-5 tygodni
Mauritius (GBC2) 3350 1750 2-3 tygodnie
Panama 2050 1250 7-10 dni
Samoa 1850 1050 7-10 dni
Seszele 1850 1050 7-10 dni
USA (stan Delaware) – zobacz 699 349 7-10 dni
USA (stan Nevada) – zobacz 1299 449 7-10 dni
Wielka Brytania (UK) 750 400 7-10 dni
Wyspy Dziewicze (BVI) 1960 1150 7-10 dni
Wyspy Marshalla – zobacz 1899 950 7-10 dni

A czy w raju podatkowym można stracić? Oczywiście ze tak, oto przykład. Polska spółka X zajmuje się eksportem towaru Y poza teren Unii Europejskiej, np. na Ukrainę. Z każdych 200 zł przychodu, 100 zł to czysty zysk, co oznacza wysoki podatek dochodowy. Prezes X wpada na pomysł, aby założyć w Andorze spółkę udzielającą spółce X konsultacji w zakresie zasad prowadzenia biznesu. W ten sposób zamiast wykazywać 200 zł przychodu, w tym 100 kosztów i 100 zł zysku, spółka X wykaże 100 zł dotychczasowych kosztów, 95 zł kosztów z tytułu doradztwa spółki z Andory (czyli dodatkowych kosztów) oraz 10 zł zysku. Jest to klasyczny przykład nieudanej optymalizacji podatkowej, dokonanej bez pomocy kompetentnych specjalistów. Warto bowiem wiedzieć, że podatnicy, jeśli nie mają na terytorium naszego kraju siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium Polski, jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. Zarejestrowanie spółki „doradczej” w Andorze nie spełnia swojego celu, jeśli osiąga ona dochody na terytorium Polski. Co gorsza, w takim wypadku polski podmiot występuje w roli płatnika podatku dochodowego, a więc jest odpowiedzialny za pobranie podatku w wysokości 20 proc. dochodu.

Tak więc wbrew obiegowemu mniemaniu, nie wystarczy „założenie spółki” w pierwszym lepszym raju podatkowym, aby uniknąć polskiego podatku dochodowego, albowiem z pewnymi wyjątkami, podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu i tak podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Również w przypadku osoby fizycznej „przeniesienie dochodów” nie jest wystarczające, ponieważ osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Niestety zarejestrowanie i prowadzenie spółki w raju podatkowym ma jeszcze jedno zasadnicze ograniczenie o którym trzeba pamiętać. Otóż w dobie otwartych granic i postępującej globalizacji niejednokrotnie zachodzi potrzeba przedstawiania dokumentów urzędowych pochodzących z jednego państwa w innym państwie. Tego rodzaju dokumenty często stanowią jedyny dowód istnienia prawa lub mogą mieć niezwykle istotny wpływ na sytuacje prawną danego podmiotu. Dotyczy to zarówno dokumentów obecnych w życiu codziennym, takich jak akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, akt zgonu, dyplom – jak również dokumentów obecnych w obrocie gospodarczym – takich jak wypisy z rejestrów urzędowych, wyroki sądowe, akty notarialne. Posługując się dokumentami stanowiącymi wyciągi z rejestrów sądowych właściwych dla rajów podatkowych, musimy pamiętać o klauzuli apostille.

Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wymagają urzędowego poświadczania, które może przybrać formę:

 1. Apostille – gdy dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 05.10.1961r w Hadze (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939 z późn. zm.);
 2. Legalizacji – gdy dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach nie będących stronami Konwencji haskiej.

Analogiczna zasada obowiązuje również w drugą stronę: zagraniczne dokumenty urzędowe przeznaczonego do obrotu urzędowego w Polsce wymagają klauzuli apostille albo legalizacji.

Po przystąpieniu Polski do Konwencji haskiej jedyną czynnością wymaganą w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz – w razie potrzeby – tożsamości pieczęci lub stempla, jakim został on opatrzony, jest dołączenie apostille określonej w art. 4 Konwencji. Nie zwalnia to Sądu z obowiązku badania, czy dokument opatrzony apostille spełnia, określone w prawie państwa, w którym dokument został sporządzony, wymagania dotyczące formy danej czynności prawnej vide odpowiedź SN na pytanie prawne w sprawie sygn. akt.: SN III CZP 21 / 07.

Można więc powiedzieć, że apostille bądź legalizacja nie stanowi o wiarygodności dokumentu, ale potwierdza jedynie autentyczność podpisu / pieczęci złożonych pod dokumentem. Nie do każdego dokumentu można wydać od razu apostille. Często potrzebne jest również wcześniejsze uwierzytelnienie. Dołączenie apostille ani legalizacja nie są wymagane, jeżeli przepisy prawa krajowego albo dwustronna umowa między państwami zniosły obowiązek legalizacji lub zwolniły pewną grupę dokumentów z obowiązku legalizacji. Tak więc w świetle tego co napisano powyżej klauzula apostille to w uproszczeniu poświadczenie, że dokument, którym posługujemy się w kraju jest autentyczny, dzięki czemu możliwe jest użycie go zagranicą. Jeżeli więc chcemy załatwić coś w innym państwie i potrzebne do tego będą nasze dokumenty (np. akty stanu cywilnego – akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu; dokumenty sądowe; administracyjne; akty notarialne; dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe; zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych oraz dokumenty administracyjne dotyczące bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych) musimy zadbać o to, aby takie potwierdzenie uzyskać.

O klauzulę, która wydawana jest w formie pieczęci na dokumencie bądź osobnego dokumentu, należy starać się w Dziale Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych osobiście lub przez osobę trzecią. Można także otrzymać ją pocztą. Wcześniej należy jednak przygotować odpowiednie dokumenty i uiścić opłatę. Zarówno, gdy ubiegamy się o klauzulę osobiście, jak i korespondencyjnie należy przygotować dokumenty, które mają być poświadczone, rachunek potwierdzający uiszczenie opłaty za dany dokument, który ma być poświadczony klauzulą (w przypadku załatwiania spraw korespondencyjnie ma być to kopia przelewu bankowego), a także wypełnić wniosek, dostępny w Dziale Legalizacji MSZ oraz na stronie: www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille

Opłata skarbowa za wydanie apostille o której wspomniano powyżej wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument. Opłatę tę można wnieść przelewem skarbowym (dane adresowe można znaleźć na stronie MSZ) lub w okienku kasowym w Dziale Legalizacji ministerstwa. W przypadku zgłoszenia osobistego do Działu Legalizacji MSZ apostille zostanie wydane w tym samym dniu. Należy jednak pamiętać, że poświadczenie większej liczby dokumentów (powyżej 20 sztuk) może trwać dłużej niż jeden dzień. Należy więc złożyć wniosek o apostille z kilkudniowym wyprzedzeniem. Korespondencyjne załatwianie sprawy może trwać do 2 – 3 tygodni. Do listu oprócz wspomnianych dokumentów, wydrukowanego i wypełnionego wniosku, kopii przelewu bankowego należy także dołączyć swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

Dokumenty notarialne i sądowe, dyplomy wyższych uczelni, świadectwa szkolne, wyniki matur oraz dyplomy mistrzowskie przed wydaniem klauzuli wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia w instytucjach, w których wydawany był dokument.

Apostille wykorzystywana jest nie tylko w spółkach z rajów podatkowych ale też w obrocie nieruchomościami. Jeżeli więc przebywamy zagranicą, a chcemy sprzedać albo kupić nieruchomość w Polsce, nie musimy być obecni na zawarciu umowy, ale jesteśmy zobowiązani wyznaczyć pełnomocnika, który zajmie się wszelkimi formalnościami. W tym celu musimy udać się do notariusza w kraju, w którym w danym momencie przebywamy. Dokument pełnomocnictwa, który jest wydawany w formie aktu notarialnego musi być przez nas podpisany i podpis ten musi być poświadczony przez notariusza. Akt ten należy następnie zaopatrzyć w klauzulę apostille. W większości państw, które ratyfikowały Konwencję haską – o której mowa poniżej – wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale może się zdarzyć, że odpowiedzialne są za to urzędy lub sądy. Jeżeli jesteśmy już w posiadaniu aktu notarialnego z załączoną klauzulą musimy już tylko wysłać go do Polski. Pełnomocnictwo w prawie wszystkich przypadkach jest spisywane w języku polskim, gdyż notariusza, jeżeli nawet nie posługuje się tym językiem, nie interesuje treść dokumentu, który mu przedstawiamy, tylko autentyczność sporządzonego na nim naszego podpisu. Może się jednak zdarzyć, że notariusz będzie chciał znać jego zawartość – wtedy, już w Polsce – należy przetłumaczyć je na język polski przez tłumacza przysięgłego albo – udać się zwyczajnie do innego notariusza. Jeżeli chcemy nadać klauzulę na dokumentach notarialnych sporządzonych w Polsce muszą być one wcześniej uwierzytelnione. Autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes sądu okręgowego lub upoważniona przez niego osoba.

Konwencja Haska znosi przymus legalizacji dokumentów urzędowych

Zasady wydawania klauzuli apostille reguluje – o czym wspomniano powyżej – Konwencja haska z 05.10.1961 roku, którą podpisały 64 państwa, w tym Polska. Zgodnie z jej wytycznymi zniesiony został przymus legalizacji dokumentów urzędowych, który wiązał się z czasochłonną i skomplikowaną procedurą, którą do tej pory zajmowały się placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne. Zdecydowano się więc na zapis, który umożliwia otrzymanie poświadczenia potwierdzającego autentyczność dokumentu przez władze państwa, w którym ten dokument został wydany. Takim poświadczeniem jest właśnie klauzula apostille, która jest sporządzana według wzoru dołączonego do tekstu Konwencji, na wniosek osoby, która podpisała dany dokument lub tej, która jest jego posiadaczem.

W niektórych państwach nie jest wymagane poświadczenie autentyczności ze względu na przepisy prawa krajowego, bądź też umowę między państwami, które zniosły wobec siebie obowiązek legalizacji. Np. odpis aktu stanu cywilnego jest ważny w każdym państwie, które podpisało Konwencję Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego. Z kolei może zdarzyć się także, że klauzula apostille nie będzie dla danego państwa wystarczającym dowodem autentyczności dokumentu i aby dokonać jego legalizacji należy udać się do urzędnika konsularnego tego państwa. Jednym z państw, które nie ratyfikowały Konwencji haskiej jest Kanada, w której pośród pozostałych krajów mieszka najwięcej Polaków, a co za tym idzie, podpisywanych jest najwięcej umów – nie tylko dotyczących obrotu nieruchomości. W stosunkach między Polską a Kanadą nie obowiązuje więc umowa znosząca wymóg uwierzytelnienia dokumentów urzędowych. W związku z tym dokumenty muszą być sporządzone przez Konsulatu Generalnego RP w Toronto. Autentyczność podpisu i pieczęci notariusza potwierdza natomiast Ministerstwo Usług Rządowych.

Niezwykle istotne jest tu podniesienie, iż Sądy i urzędy zwykle żądają legalizacji dokumentów urzędowych wystawionych w innych państwach lub nadania im klauzuli apostille, tymczasem nie zawsze jest to potrzebne.

By rozwinąć tę myśl należy zauważyć, iż wspomniana już globalizacja obrotu gospodarczego powoduje, że czasem w kontaktach z administracją lub sądami trzeba się posłużyć dokumentami urzędowymi wystawionymi w innym państwie, np. dokumentami sporządzonymi przez notariuszy zagranicznych, zagranicznymi zaświadczeniami o niekaralności czy zagranicznymi odpisami z rejestrów spółek. Zazwyczaj Sądy lub urzędy uznają moc dowodową takich dokumentów dopiero po ich legalizacji. Tymczasem warto wiedzieć – co zaznaczono powyżej – że nie zawsze jest to czynność niezbędna, aby móc posługiwać się zagranicznym dokumentem urzędowym na terytorium Polski.

Przez zagraniczny dokument urzędowy rozumie się dokument sporządzony przez organ państwa obcego. Miejsce sporządzenia dokumentu nie ma przy tym znaczenia dla oceny, czy dokument jest zagraniczny, np. dokument sporządzony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne jest dokumentem krajowym. Polskie przepisy prawa właściwie milczą na temat mocy dowodowej zagranicznych dokumentów urzędowych. Jedynym przepisem rangi ustawowej dotyczącym tego zagadnienia jest art. 1138 KPC Wyraża on generalną zasadę, że zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi, bez potrzeby ich uwierzytelniania. Fakt, że zagadnienie uwierzytelnienia dokumentów zagranicznych nie jest uregulowane gdzie indziej, skłania przedstawicieli doktryny i sądy do analogicznego stosowania tego przepisu także poza postępowaniem cywilnym. Innymi słowy, zagraniczne dokumenty urzędowe, poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w art. 1138 KPC, podlegają dopuszczeniu do obrotu prawnego w Polsce i korzystają z mocy polskich dokumentów urzędowych. Wyjątki od powyższej zasady przewidziano w zd. 2 i 3 art. 1138 KPC. Uwierzytelnienie wymagane jest w przypadku wszelkich dokumentów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości znajdującej się na terytorium Polski (wymóg ten dotyczy więc nie tylko umowy przenoszącej własność, ale również np. pełnomocnictwa do jej zawarcia) oraz w przypadku, gdy autentyczności dokumentu zaprzeczyła strona. Na gruncie postępowania cywilnego takie brzmienie przepisu powoduje, że wątpliwości co do autentyczności dokumentu nie mogą być podniesione przez sąd z urzędu.

Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych przewidują liczne umowy międzynarodowe Dla przykładu Polska jest stroną Konwencji europejskiej o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, podpisanej w Londynie 07.06.1968r (Dz. U. z 1995 r. Nr 76, poz. 381 i 382, dalej konwencja londyńska). Stronami tej konwencji, poza Polską, są również: Austria, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. Konwencja ta zwalnia z wymogu legalizacji dokumenty, które zostały sporządzone przez przedstawicieli dyplomatycznych (lub urzędników konsularnych) państwa będącego stroną konwencji, działających na terytorium jakiegokolwiek państwa, które mają być przedstawione: 1) na terytorium innego państwa będącego stroną konwencji lub 2) przedstawicielom dyplomatycznym (lub urzędnikom konsularnym) innego państwa będącego stroną konwencji, wykonującym swe czynności na terytorium państwa niebędącego stroną konwencji.

W różnym zakresie znoszą wymóg legalizacji również liczne umowy bilateralne podpisane przez Polskę.

Pod pojęciem legalizacji kryje się najczęściej czynność konsularna poświadczenia autentyczności podpisów lub pieczęci oraz potwierdzenie charakteru, w jakim osoba podpisująca działała. W szerszym ujęciu legalizacja może obejmować również potwierdzenie upoważnienia danej osoby do sporządzenia danego dokumentu oraz zgodność dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia. Strony wspomnianej już konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji dokumentów urzędowych, zastąpiły wymóg legalizacji w węższym ujęciu możliwością nadania klauzuli apostille. Konwencja haska w art. 3 stwierdza, że klauzula apostille nie może być wymagana, gdy ustawy, inne przepisy prawne lub praktyka obowiązująca w państwie, w którym dokument jest przedłożony, lub umowa pomiędzy dwoma lub większą liczbą umawiających się państw, zniosły lub uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji.

Podsumowując, przed zalegalizowaniem albo nadaniem klauzuli apostille zagranicznemu dokumentowi urzędowemu należy najpierw sprawdzić, czy zachodzą przesłanki przewidziane dla wymogu legalizacji przewidziane w art. 1138 KPC. Jeśli tak, to następnie należałoby stwierdzić, czy Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej, która w danym przypadku wyłącza konieczność legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Raje podatkowe nie są cudownym panaceum na obciążenia podatkowe, jednak istnieje szereg konstrukcji, dzięki którym zaangażowanie spółek offshore’owych pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe albo wręcz powoduje ich likwidację. Publiczne omawianie ich mijałoby się jednak z celem. Obowiązuje tu stara zasada mistrza Lao – tse: „Ci którzy wiedzą, nie mówią – a Ci, którzy mówią, nie wiedzą”. Niektóre z tych konstrukcji mają charakter bardzo złożony, inne są zaskakująco proste. W pewnych wypadkach dzięki zamianie kilku słów w treści umowy można radykalnie zmienić jej skutki podatkowe. Dlatego zawsze warto zweryfikować, czy zyskowna transakcja nie może zostać zoptymalizowana podatkowo.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: