Kto potrzebuje azotanów w akwarium

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Azotany w akwarium (Niebezpieczne NO3): Po prostu o kompleks! Osobiste doświadczenie!

Azotany! Co to jest

Azotany (NO3) w akwarium, jest to ostatni reprezentatywny w łańcuchu związków chemicznych cyklu azotowego. O dwóch poprzednich, o wiele bardziej niebezpiecznych i ukrytych zabójcach w akwarium, czytaj w moich postach, linki poniżej.

Amoniak w akwarium! Niebezpieczeństwo!

Azotyn w akwarium! Niebezpieczeństwo!

Azotany są mniej niebezpieczne niż amoniak i azotyny. I w przeciwieństwie do azotynów, których normą jest nie więcej niż 0,2 mg / l, niebezpieczne stężenie azotanów zaczyna się od 50 mg / l. Ale nawet w nadmiernej koncentracji mogą powodować wiele problemów w akwarium, zarówno dla ryb, jak i roślin. Powstają one jako produkt uboczny przetwarzania azotynu przez bakterie. A w małych stężeniach są nawet przydatne, ponieważ jedna ich część służy jako pokarm dla roślin. A drugi, z pomocą innych bakterii, zamienia się w gazową formę azotu i jest usuwany z akwarium. Ale proces ten ma kilka negatywnych punktów.

Azotany Negatywne chwile!

Po pierwsze, jeśli rośliny nie mają czasu na jedzenie azotanów, glony chętnie zajmą ich miejsce. A twoje akwarium szybko pokryje się niepożądaną zieloną powłoką. Radzenie sobie z czym później też nie będzie zbyt przyjemne. Oczywiście idealnie można osiągnąć równowagę w akwarium, w którym wszystkie azotany zostaną wchłonięte przez rośliny. Ale do tego muszą być bardzo liczne i bardzo nieliczne ryby. Co nie zawsze jest możliwe, szczególnie dla początkujących.

Po drugie, bakterie potrzebują dużo tlenu, aby przetwarzać azotany za pomocą bakterii. Nazywa się je bakteriami tlenowymi. Co w tłumaczeniu z greckiego oznacza organizmy, które potrzebują wolnego tlenu. A jeśli zwykle w pobliżu powierzchni gleby lub w filtrze jest wystarczająca ilość tlenu, to z każdym centymetrem głębokości jest mniej lub bardziej. A potem, jeśli pożyteczne bakterie nie zdołały przetworzyć wszystkich azotanów, w grę wchodzą inne „złe” bakterie, zwane beztlenowymi. Co, sądząc po nazwie, wcale nie potrzebuje tlenu. I zaczynają ponownie przetwarzać azotany niebezpieczny azotyn !

Taki cykl niebezpiecznej chemii w akwarium występuje w pozornie krystalicznie czystej wodzie!

Kto potrzebuje azotanów w akwarium?

Jest to post całkowicie wzięty z innego forum akwarystycznego. Życzę miłej lektury

Na czym polega cykl azotowy ?

Tak jak wszystkie żywe istoty, ryby wydalają produkty przemiany materii (kał i mocz). Te związki azotowe rozkładają się na amoniak (NH3), który jest silnie toksyczny dla większości ryb. W naturze, objętość wody przypadająca na jedną rybę jest bardzo duża, i produkty przemiany materii rozcieńczane są do bardzo małych stężeń. W akwarium jednak, w ciągu kilku godzin poziom amoniaku może wzrosnąć na tyle, by stał się zabójczy dla ryb.

Gdzie leży granica? Najprostsza odpowiedź : zestaw testów mierzący stężenie amoniaku w wodzie i pozwalający stwierdzić, że jest go zbyt dużo. Trzeba wtedy podjąć błyskawiczne środki zaradcze ( podmiana części wody ) by zmniejszyć niebezpieczeństwo.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

W terminologii akwarystycznej. „cykl azotowy” ( mówiąc bardziej precyzyjnie, cykl nitryfikacyjny ) jest procesem biologicznym, w wyniku którego amoniak przetwarzany jest w inne, względnie mniej szkodliwe związki azotu. Tak się szczęśliwie składa, że kilka gatunków bakterii wykonuje dla nas tę pracę. W szczególności, Nitrosomonas (między innymi) przekształcają amoniak (NH3) do azotynów (N02), a Nitrobacter (między innymi) przekształcają azotyny w azotany (NO3). Tak więc dojrzewanie akwarium polega na rozwinięciu się w zbiorniku (filtrze) kolonii bakterii, które przekształcają amoniak :arrow: azotyny :arrow: azotany.

Pożądane szczepy bakterii obecne są wszędzie ( np. w powietrzu ). Ponadto jeśli w akwarium jest źródło amoniaku, jest tylko kwestią czasu żeby na filtrze rozwinęły się pożądane bakterie. Najprostszym sposobem na dokonanie tego jest wpuszczenie do akwarium jednej lub dwu odpornych, niedrogich rybek. Ryby wydalają odchody zawierające amoniak, który staje się pożywieniem dla bakterii. Nie przekarmiajcie ich! Więcej pokarmu oznacza więcej amoniaku! Można tu polecić takie rybki jak : złota rybka ( dla zimnowodnego akwarium ), danio pręgowany, brzanki (do ogrzewanych akwariów).

Podczas dojrzewania akwarium, poziom amoniaku wzrasta do pewnego momentu, po czym nagle zaczyna spadać, dzieje się to gdy zaczynają pracować bakterie produkujące azotyny. Jako, że bakterie produkujące azotany nie pojawiają się jeśli nie mają wystarczających ilości pokarmu (azotynów), poziom azotynów gwałtownie narasta ( przetwarzany jest obecny w akwarium amoniak ), w momencie gdy przetworzony jest cały dostępny amoniak dalszy wzrost zawartości azotynów postępuje liniowo – powstający amoniak przetwarzany jest „na bieżąco”. W chwili gdy pojawiają się bakterie wytwarzające azotany, spada poziom azotynów, a wzrasta poziom azotanów, akwarium jest dojrzałe.

Akwarium jest w pełni dojrzałe, gdy produkowane są w nim azotany (a poziom amoniaku i azotynów jest zerowy). Aby stwierdzić kiedy to nastąpi, kup odpowiednie testy i sam dokonaj pomiaru, lub zanieś nieco wody do sklepu akwarystycznego i poproś o wykonanie testów ( być może będziesz musiał wnieść drobną opłatę ). Pełen proces dojrzewania trwa zwykle od 2 do 6 tygodni. Przy temperaturze niższej niż 20 stopni może trwać jeszcze dłużej. W porównaniu do innych bakterii, bakterie denitryfikacyjne rozwijają się powoli. W optymalnych warunkach potrzebują 15 godzin na podwojenie swojej liczebności!

Czasami można przyspieszyć proces dojrzewania. Pewne typowe czynności opisane są nieco dalej w tym samym rozdziale.

Uwaga: NIE ULEGAJ POKUSIE WPUSZCZENIA WIęKSZEJ ILOŚCI RYB, DOPÓKI AKWARIUM NIE DOJRZEJE!
Więcej ryb oznacza więcej amoniaku, zwiększenie stresu u wszystkich ryb i może doprowadzić do ich śnięcia. Kiedy stężenie amoniaku osiąga poziom niebezpieczny dla ryb, twoje akwarium zostaje dopadnięte przez „syndrom nowego akwarium”; zbiornik nie jest w pełni dojrzały i kumulujący się amoniak staje się toksyczny dla twoich ryb.

Kiedy stężenie amoniaku staje się niebezpieczne ?

W ustabilizowanym akwarium, amoniak powinien być niewykrywalny przez standardowe testy dostępne w sklepach. Jeśli daje się go wykryć, oznacza to że filtr biologiczny nie działa prawidłowo, być może dlatego że zbiornik jeszcze nie dojrzał lub dlatego że filtr źle działa (n.p. jest zbyt mały, zabrudzony, itp. ). konieczne jest w takim wypadku (wykrycia amoniaku) sprawdzenie działania filtra.

Konkretne wartości stężeń przy których amoniak staje się niebezpieczny, zależą od gatunku ryb; jedne są bardziej tolerancyjne, inne mniej. Dodatkowo ważną rolę odgrywają takie czynniki jak temperatura wody i jej parametry chemiczne. Na przykład, amoniak (NH3) ciągle zmienia się w jony amonowe (NH4+) i vice versa, ich wzajemna koncentracja zależy od temperatury i pH. Amoniak jest silnie toksyczny, NH4+ natomiast względnie nieszkodliwe.W wyższej temperaturze i pH, większość azotu jest częścią amoniaku niż przy niższym pH.

Standardowe testy mierzą ogólny poziom amoniaku ( amoniak i jony amonowe ) bez rozróżnień między tymi dwoma formami. Poniższa tabelka przedstawia maksymalne dopuszczalne stężenia amoniaku w mg/l (ppm), które mogą być jeszcze uważane za bezpieczne w danej temperaturze i pH. Przypomnijmy jednak, że w akwarium z działającym filtrem biologicznym amoniak powinien być niewykrywalny. Jeśli w twoim akwarium stężenie zacznie osiągać poziom jak w tabeli, trzeba NATYCHMIAST podjąć działania zapobiegawcze.

Temperatura wody
pH 20C (68F) 25C (77F)
_________________________________
6.5 15.4 11.1
7.0 5.0 3.6
7.5 1.6 1.2
8.0 0.5 0.4
8.5 0.2 0.1

Minimalizowanie stresu u ryb w czasie dojrzewania akwarium

Ponieważ stężenie amoniaku podczas procesu dojrzewania akwarium silnie wzrasta, potrzebne są dokładne pomiary by zapobiec śnięciu ryb. Najlepiej będzie, jeśli dokonasz kilku częściowych podmian wody, dzięki którym stężenie amoniaku spadnie do bezpiecznego poziomu.

Jako ostateczność, niektóre komercyjne produkty bezpiecznie neutralizują toksyczność amoniaku. Produkty te nie usuwają amoniaku, po prostu neutralizują jego toksyczne działanie. Nadal potrzebna jest filtracja biologiczna by przetworzyć (zneutralizowany) amoniak w azotyny i azotany.

Możliwe jest także dojrzewanie akwarium bez wpuszczania do niego ryb. Zamiast ryb, jako źródła amoniaku można zastosować związki chemiczne, z których można otrzymać amoniak (np chlorek amonowy). jest to jednak nieco skomplikowane, gdyż wymaga bardzo dokładnego monitorowania chemii wody, po to by móc uzupełniać niedobór amoniaku.

Przyspieszanie procesu dojrzewania (Dla niecierpliwych)

Dojrzewanie akwarium można przyspieszyć na kilka sposobów. Niestety, wszystkie one wymagają dostępu do ustabilizowanego akwarium, co dla początkujących akwarystów może być kłopotliwe. Pomysł jest taki: znaleźć ustabilizowane akwarium, zabrać z niego trochę bakterii i umieścić je w nowym zbiorniku.

Większość filtrów zawiera wkłady ceramiczne lub gąbkowe, na których rozwijają się bakterie nitryfikacyjne. Pożyczenie części z nich i umieszczenie w filtrze w nowym akwarium sprawia, że procesy zachodzą wtedy szybciej.

Jeśli ustabilizowane akwarium ma filtr pod żwirowy, bakterie nitryfikacyjne rozwijają się w żwirze. Weź nieco podłoża (szklankę lub więcej) i umieść je we wkładzie swojego filtra (jeśli możesz), lub/i rozrzuć je po dnie nowego zbiornika (jeśli jest tam filtr pod żwirowy).

Jeśli masz filtr kanistrowy, gąbkowy lub turbinowy, po prostu podłącz go do dojrzałego akwarium i pozostaw na tydzień lub dwa. Bakterie z wody osiądą na nowym filtrze. Po tym czasie przenieś „zaszczepiony” filtr do nowego akwarium.

Coraz częściej produkty zawierające kolonie bakterii nitryfikacyjnych, dostępne są w sklepach zoologicznych. Teoretycznie dodanie takiego specyfiku powoduje gwałtowny rozwój bakterii. Osoby, które używały takich środków mają dość różne opinie, niektórzy mówią, że działa to doskonale, a inni że wcale. Wydaje się jednak, że produkty takie powinny mieć pozytywne działanie. Jak by nie było bakterie nie mogą żyć w nieskończoność bez tlenu i pożywienia. Tak więc skuteczność takich specyfików zależy od ich świeżości i może być znacznie obniżona przez złe warunki magazynowania ( np przegrzewanie ). niestety zwykle nie ma na nich daty produkcji więc trudno ocenić ich świeżość.

W niektórych ( niezbyt wielu ) sklepach przy zakupie akwarium można dostać nieco podłoża ze stabilnego akwarium. Należy tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jest bardzo prawdopodobne, że akwarium w sklepie zawiera różne niepożądane patogeny (bakterie, pasożyty, itd.); na pewno nie chcesz dodawać ich do zakładanego akwarium. Jednak ktoś zakłada swoje naprawdę pierwsze akwarium, prawdopodobnie kupi ryby w tym samym sklepie, tak więc niebezpieczeństwo jest względnie małe, jako że nowo kupione ryby wystawione będą na działanie tych samych patogenów już w sklepie. Jeśli to możliwe, nie używaj do zaszczepienia filtra bakterii ze sklepu.

Oczywiście powyższe procesy mogą przebiegać w różny sposób. Trudno dać jedną receptę, która będzie działać zawsze. Najlepiej jest być nieco zbyt ostrożnym i dodawać ryby powoli. Dodatkowo testować parametry wody, aby upewnić się że produkowane są azotany, co świadczy o tym, że akwarium jest dojrzałe.

diabeelek
Niezarejestrowany

Płeć:
Skąd:
Rocznik:

Nohan
Dużo pisze

Płeć: mężczyzna
Skąd: Gorzów Wielkopolski
Rocznik: 1996

Liczba postów: 426
Podziękowania:
-przekazane: 7
-otrzymane: 5
Dołączył: 24.11.2020
Rafal
Stały bywalec

Płeć: mężczyzna
Skąd: Gorzów Wlkp.
Rocznik: 1980

Liczba postów: 17 572
Podziękowania:
-przekazane: 322
-otrzymane: 1 294
Dołączył: 09.12.2009
[email protected]
Dużo pisze

Płeć: mężczyzna
Skąd:
Rocznik:

Liczba postów: 470
Podziękowania:
-przekazane: 0
-otrzymane: 3
Dołączył: 26.01.2020

Nohan – z edytuj posta i dodj to o co prosił Rafał albo podeślij mi to ja dokleję.

diabeelek – poproś kogoś kto ma dojrzałe akwa, niech ci odstąpi wody z podmianki a najlepiej niech ci da to co wywla z filtra

Będziesz u Rafała to zaczaj sie z wiaderkiem i jak nie będzie patrzył . ]:->

diabeelek
Niezarejestrowany

Płeć:
Skąd:
Rocznik:

Rafal
Stały bywalec

Płeć: mężczyzna
Skąd: Gorzów Wlkp.
Rocznik: 1980

Liczba postów: 17 572
Podziękowania:
-przekazane: 322
-otrzymane: 1 294
Dołączył: 09.12.2009
egzepoznan
Użytkownik

Płeć: mężczyzna
Skąd:
Rocznik:

Liczba postów: 77
Podziękowania:
-przekazane: 1
-otrzymane: 0
Dołączył: 15.02.2020

Witam a ja przytoczę mój wycinek z artykułu dla początkujących akwarystów z mojego rodzimego forum WTMA

Dlaczego akwarium musi dojrzeć? Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy zapoznać się z tzw. cyklem azotowym. Wytłumaczę to w bardzo uproszczony sposób. Otóż w akwarium z odchodów ryb, gnijących nie zjedzonych resztek pokarmu i gnijących obumarłych części roślin, powstaje amon/amoniak NH4/NH3. Amon i amoniak jest bardzo toksyczny (trujący) dla wszystkich organizmów żyjących w naszym akwarium. Całe szczęście, że istnieją bakterie, dla których ten amon i amoniak jest pożywką i potrafią go przetworzyć w azotyny NO2. Azotyny niestety są również bardzo toksyczne, ale istnieją inne bakterie, które potrafią w podobny sposób przetworzyć azotyny w azotany NO3, które już nie są tak niebezpieczne, oczywiście do pewnego poziomu stężenia w wodzie. W tym miejscu zaczyna się pomoc naszych roślin i dlatego zachęcam do sadzenia sporej ilości roślin żywych a nie sztucznych. Roślinki w naszym akwarium wykorzystują azotany do swojego rozwoju. Pochłaniają je i w ten sposób w znacznym stopniu zmniejszają ilość azotanów w wodzie. Tu zamyka się koło naszego cyklu azotowego. Myślę, że dokładniejsze opisywanie „cyklu azotowego” w tym miejscu nie ma sensu. Jak ktoś będzie chciał bardziej zgłębić wiedzę na ten temat, na pewno znajdzie profesjonalne materiały dla siebie.

Te bakterie ogólnie nazywane są bakteriami nitryfikacyjnymi i występują wszędzie (np. w powietrzu). Oczywiście ich ilość wzrasta wraz ze wzrostem pożywki. W nowo założonym akwarium tych bakterii jest bardzo mało. Żeby zwiększyć ich populację, musimy dostarczyć im pożywki. W tym celu najlepiej jest wsypać do akwarium niewielką szczyptę pożywienia dla ryb. W tym miejscu powróćmy do właściwego tematu ‘dojrzewania akwarium. Jak pamiętamy, nasze akwarium jest już obsadzone roślinami i zalane wodą. Rośliny, a właściwie ich obumarłe cząstki oraz szczypta pokarmu, zaczynają procesy gnilne i w naszym akwarium powstaje coraz większe stężenie amonu i amoniaku. Te związki to przecież pożywka dla naszych dobrych bakterii, a więc ich populacja zaczyna wzrastać i przetwarzać je w azotyny. Niestety wzrost populacji bakterii, do takiej ilości, żeby mogła sobie poradzić z przetworzeniem całego amoniaku, wymaga nieco czasu. Zależne jest to od wielu czynników, w które nie będę teraz wnikał ale trwa to od kilku do kilkunastu dni. W tym czasie możemy przyjąć, że w naszym akwarium jest spore stężenie amoniaku i w związku z tym nie powinno tam być ryb, bo byłyby narażone na zatrucie. Wraz ze wzrostem ilości bakterii, coraz więcej amoniaku zostaje przetworzone aż dochodzimy do momentu, że jego stężenie w akwarium jest minimalne i bliskie zeru. Natomiast stężenie azotynów wzrasta dość gwałtownie a za nim wzrasta (niestety dużo wolniej) populacja bakterii przetwarzających azotyny w azotany. Po kilku, kilkunastu dniach, tak jak to było z amoniakiem, bakterie rozmnożą się do takich ilości, że prawie wszystkie azotyny zostaną przez nie przetworzone i ich stężenie w akwarium też będzie bliskie zeru. Teraz w akwarium mamy śladowe ilości amoniaku i azotynów a wzrosło nam znacznie stężenie azotanów, które pochłaniane są przez rośliny. Niestety rośliny nie są w stanie pobrać wszystkich azotanów jakie powstają w akwarium, dlatego też jesteśmy niejako zmuszeni do cyklicznych podmian wody, żeby w ten sposób zmniejszyć stężenie azotanów do bezpiecznej granicy tolerowanej przez ryby.

Pełny proces dojrzewania akwarium trwa od 3 do 6 tygodni i jak już mówiłem zależy od wielu czynników. Proponuję, żeby nasze akwarium dojrzewało minimum 4 tygodnie. Za dojrzałe akwarium, możemy uznać nasz zbiornik wtedy, kiedy poziom amoniaku i azotynów w wodzie jest zbliżony do zera. Czas dojrzewania zbiornika można nieco skrócić, stosując różne preparaty akwarystyczne, lub dodając do akwarium część wody lub podłoża z innego dojrzałego zbiornika. Można też wypłukać gąbkę z filtra pracującego w innym akwarium w naszej wodzie. Nie będę tego opisywał, ponieważ są to dodatkowe koszty jakie musielibyśmy ponieść na preparaty lub dodatkowe zabiegi szukania innego, zdrowego akwarium (akwaria sklepowe odradzam, ze względu na duże prawdopodobieństwo przywleczenia jakiejś choroby do naszego zbiornika, raczej szukamy wśród znajomych akwarystów). Przy takim postępowaniu nie wiemy też na ile nam te działania przyśpieszyły dojrzewanie a więc konieczny byłby zakup testów na NH3, NO3 i NO2, żebyśmy mogli stwierdzić czy już można wpuszczać rybki.
W akwarium bakterie nitryfikacyjne są w wodzie, podłożu, osadzają się na wszystkich ozdobach, sprzęcie itp. Bardzo dużo bakterii nitryfikacyjnych znajduje się w filtrze a przede wszystkim na wkładach filtracyjnych, które dzięki temu, że zrobione są z porowatych materiałów, mają ogromną powierzchnię dla osiedlenia się bakterii. Bakterie nitryfikacyjne potrzebują sporo tlenu do życia i bez niego bardzo szybko giną. Z tego też powodu nasz filtr powinien pracować 24 godziny na dobę bez przerwy, żeby przepływająca przez niego woda dostarczała tlen bakteriom. Jedyne przerwy jakie możemy zrobić, to w trakcie cotygodniowej podmiany wody w celu umycia (wypłukania) wkładów filtracyjnych i oczyszczenia filtra. Przerwy takie nie powinny być dłuższe niż 30 minut. Pamiętajmy też, że chlor jest zabójczy dla bakterii nitryfikacyjnych, dlatego nigdy nie płuczemy wkładów i filtra w wodzie bezpośrednio z kranu. Najlepiej jest to zrobić w wodzie, którą spuściliśmy z akwarium. Co do samego płukania wkładów nie wyżywamy się na nich chodzi o pozbycie się największych zanieczyszczeń naszego filtra pamiętajmy , że tam są cały czas nasze pomocne bakterie nitryfikacyjne .

Kto potrzebuje azotanów w akwarium?

Post autor: Scoobany » 6 marca 12, 21:56

Pomocy. NO3 w moim akwarium wynosi ok 500 mg/l a NO2 10 mg/l. Wiem, że jest to zabójcza ilość, więc jak szybko obniżyć poziom azotanów?

Badałem wodę prosto z kranu, nie zawiera azotanów.
Wodę ostatnio podmieniałem 1,5 tyg temu, ok 30%.

Akwarium 112 litrów,

13 neonów
7 kirysków,
5 otosków
2 pielęgniczki
1 prętnik
2 gupiki (jeden dzisiaj kipnął, były 3 )

Mam filtr kubełkowy JBL e900. Może powinienem wrzucić wkład zeolitu?

Proszę o szybką odpowiedź.

Re: Jak pozbyć się azotanów z akwarium?

Post autor: Marcinus » 6 marca 12, 22:02

Re: Jak pozbyć się azotanów z akwarium?

Post autor: Scoobany » 6 marca 12, 22:05

Re: Jak pozbyć się azotanów z akwarium?

Post autor: Marcinus » 6 marca 12, 22:07

Re: Jak pozbyć się azotanów z akwarium?

Post autor: Aublet » 6 marca 12, 22:10

6 w 1 czyli paskowy. Traktuj jako orientacyjny choć przyznam, że wartości mnie przerosły. Sprawdź datę ważności testu .

Nie mniej podmień szybko wodę jeszcze dziś i jutro rano (ok 20 % za każdym razem).

Re: Jak pozbyć się azotanów z akwarium?

Post autor: Scoobany » 6 marca 12, 22:14

Cl2 – 0
pH – 6,4
KH – 6
GH – 14
NO2 – 10
NO3 – 250

Takie dokładnie parametry otrzymałem, kilka sekund temu ponownie wykonałem test.

Data ważności to maj 2020.

Re: Jak pozbyć się azotanów z akwarium?

Post autor: Hunter » 6 marca 12, 22:23

To w końcu 250mg/l, czy 500mg/l? Tak czy inaczej to kilkukrotnie przekroczona śmiertelna dawka, więc skoro ryby żyją to znaczy, że testy do kitu.

Neon Innesa piszemy wielką literą, podobnie jak Endlera, Ramireza, Blehera i inne nazwy ryb pochodzące od nazwiska.
Ponadto „Innesa” piszemy przez dwa „n” i jedno „s”.

Zapraszam na Oficjalny FanPage naszego forum! Kliknij „Lubię To!”

Cykl azotowy w akwarium – w pigułce

Inspirujesz I Fascynujesz

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: