ogłoszenie informacji NFP

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Część 3: Analiza fundamentalna – ogłoszenie informacji NFP

Z pewnością zdarzyło ci się, że cena nagle zaczęła zachowywać się jak szalona. „Co się dzieje?” – z pewnością wielu z was zadawało sobie to pytanie. Jednym z możliwych powodów może być ogłoszenie informacji NFP.

Czym jest NFP?

NFP (non-farm payroll) oznacza ogłoszenie informacji rynkowej ze Stanów Zjednoczonych. Ogłoszenia dotyczą stopy bezrobocia, przeciętnych zarobków i głównie zmiany poziomu bezrobocia. Jest to największe i najważniejsze ogłoszenie w ciągu miesiąca. Informacja ta tradycyjnie ogłaszana jest w pierwszy piątek miesiąca i wywołuje duży wpływ na USD, a często również na rynek CAD.

Ogłoszenie 5 ważnych informacji jednocześnie. Więcej na forexfactory.com

Przykładowo, jeżeli zatrudnienie wzrasta, może to sygnalizować umocnienie się gospodarki i tym samym umocnienie waluty. Rzadko kiedy cena zmienia się o 500 pipsów i więcej w ciągu kilku minut.

Więcej informacji o ogłoszeniach znajdziesz tutaj. Lub na foerxfactory (kalendarz)

Jak grać z informacją NFP?

Pierwsze i najważniejsze: W trakcie dnia, gdy ogłaszana jest nowa informacja NFP, dochodzi do wysokich zmian w cenie. Zmiany te są nieograniczone do dokładnej daty ogłoszenia. Dlatego też, trading opcjami binarnymi tego dnia nie jest polecany bardziej konserwatywnym traderom.

W innym przypadku, ogłoszenia te można wykorzystać tak jak inne wiadomości fundamentalne. Sprawdzamy dzisiejszą prognozę i dostosowujemy do tego naszą strategię. Bardziej zrozumiały przewodnik znajdziesz w kolejnej części z serii artykułów poświęconych analizie fundamentalnej (4-ta część).

Podsumowanie NFP

Reasumując: nigdy nie powinieneś handlować w pierwszy piątek miesiąca, jeśli nie sprawdzasz kalendarza gospodarczego. W tego typu przypadkach, rynek wykazuje tendencje do niestabilności, a nawet nieprzewidywalności. Z drugiej strony, jeżeli dysponujesz już jakimś doświadczeniem w tradingu z analizą fundamentalną, dzień ten może okazać się dla ciebie żyłą złota. ��

Autor

Więcej o Step

Chciałem założyć firmę i zarabiać pieniądze już w szkole średniej. Gdy na serio zacząłem myśleć o biznesie online, byłem w klasie maturalnej. Nie szło mi jednak zbyt dobrze. Teraz potrafię jednak czerpać zyski z handlu opcjami binarnymi i jest to moje główne zajęcie, dlatego cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Wszystkie artykuły

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ogłoszenie

Definicja

Ogłoszenie to krótka i treściwa forma pisemna, która służy podaniu do publicznej wiadomości jakiegoś faktu czy informacji. Ogłoszenia zawiadamiają np. o mającej się odbyć wystawie malarstwa, o zgubieniu przez autora telefonu, o zaginięciu psa, o znalezieniu przez autora kluczyków samochodowych itp. Ogłoszenie nie posiada konkretnego adresata – skierowane jest do każdej osoby, która ma możliwość zapoznania się z nim.

ŻELAZNE ZASADY
 1. Zanim zaczniesz pisać, zastanów się dobrze, jaka sytuacja jest powodem do napisania ogłoszenia. Musisz ją opisać jasno i zrozumiale.
 2. Jeśli ogłoszenie dotyczy jakiegoś wydarzenia typu koncert itp., musisz podać najważniejsze informacje, czyli czas i miejsce tego wydarzenia, jego organizatora, a także wszelkie niezbędne informacje dodatkowe, jak np. ceny biletów, godziny otwarcia, obowiązujący strój (jeśli jest taka potrzeba).
 3. Jeśli ogłoszenie dotyczy zgubienia bądź znalezienia jakiegoś przedmiotu, opisz go dokładnie i podaj jego cechy charakterystyczne.
 4. Jeśli piszesz ogłoszenie, które wymaga kontaktu z tobą, podaj sposób kontaktu – numer telefonu, adres mailowy.
Przykładowe tematy ogłoszeń
 1. zgubienie telefonu
 2. znalezienie portfela z dokumentami
 3. ogólnodostępna wycieczka objazdowa do Lwowa
 4. zaginięcie kota
 5. otwarty wykład na uniwersytecie
 6. otwarcie nowego salonu fryzjerskiego
 7. poszukiwanie mieszkania do wynajęcia
 8. sprzedaż samochodu
 9. kradzież roweru
PRZYKŁADY OGŁOSZEŃ

Dnia 3.11.2003 r. o godz. 17 w sali nr 10 Szkoły Podstawowej w Dębach Wielkich profesor Jan Nowak wygłosi odczyt pt. „Korzyści i zagrożenia korzystania z internetu”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Imprezę organizuje Młodzieżowy Klub Internetowy.

Dnia 23.10.2020 około godziny 18.00 w okolicy Błoń krakowskich zaginął pies rasy owczarek niemiecki. Znak charakterystyczny: złamane i wykrzywione lewe ucho. Wabi się Reks. Jest młody (dwa lata), wesoły, ufny w stosunku do ludzi. W chwili zaginięcia miał zieloną skórzaną obrożę ze swoim imieniem.

Zrozpaczone dzieci proszą o informację pod numerem tel. 12-427-98-75.

Na znalazcę czeka nagroda!

Poszukuję od 1 stycznia 2020 dwupokojowego mieszkania do wynajęcia, najchętniej w centrum miasta.

Kontakt: 504 897 122 Asia Nowak. Proszę dzwonić po 17.

Ogłoszenie – NAWA

 • Mapa strony
 • Kontakt
  • Status prawny
  • Przedmiot działalności
  • Nabory do programów
   • Nabory trwające
   • Nabory zakończone
   • Ogłoszenia wyników naborów
  • Certyfikacja języka polskiego
  • Plany, sprawozdania, inne dokumenty
  • Zamówienia publiczne
   • Plan postępowań o udzielenie zamówień
   • Podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych
   • Nie podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych
   • Zakończone podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych
   • Zakończone niepodlegające ustawie Prawo zamówień publicznych
  • Oferty pracy
   • Aktualne
   • Zakończone
  • Dostęp do informacji publicznej
  • Skargi i wnioski
  • Instrukcja korzystania z BIP NAWA
  • Redakcja BIP
  • Kontakt
  • Przetwarzanie danych

Ogłoszenie o naborze nr 24/2020 z dnia 08.10.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2020 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie im. Iwanowskiej.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

1) odbycie w zagranicznym ośrodku goszczącym części kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej;

2) prowadzenie badań naukowych związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej;

3) pozyskanie materiałów do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej;

4) zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego;

5) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;

6) inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

Uprawnieni wnioskodawcy

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską:

1) uczestnicy szkół doktorskich, o których mowa w art. 198 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub

2) doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

– Prawo o szkolnictwie wyższym , w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2020 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , w polskich uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o Polskiej Akademii Nauk , w instytutach badawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o instytutach badawczych lub w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) w chwili składania wniosku zatrudnione w polskich uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku) lub

4) realizujące program „Doktorat wdrożeniowy”.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Regulamin Programu

Termin realizacji programu

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 września 2020 r. ani nie później niż 1 marca 2021 r.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 8 października do 18 grudnia 2020 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego zimowego.

Wzór umowy

Wzór umowy podpisywanej z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej

Załącznik do umowy: wzór raportu częściowego i raportu końcowego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu: 4 000 000 zł.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: