Rodzaje brokerów Forex – ECN, NDD, MM, STP

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Brokerzy Forex i ich opisy

EUR/USD – kurs Otwarcie Najwyższy Najniższy
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000

EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD

Ostatnie posty na Forum Forex

Przejdź do naszego Forex forum Nawigatora »

Na końcu artykułu znajdziesz także tabelaryczne zestawienie wad i zalet modeli rynkowych.

W zależności od modelu zastosowana jest inna technologia i metodologia egzekucji zleceń i ewentualnego zabezpieczania transakcji. Każdy typ brokera ma swoje wady i zalety, zatem nie można wprost wyłonić modelu, który byłby tym najlepszym.

Market Maker

Market Maker (w skrócie MM) do niedawna był najbadziej popularnym modelem rynkowym. Jego popularność wynikała ze względnie niskich kosztów utworzenia takiej działalności, a także prostoty działania. W modelu MM mamy do czynienia z symulacją realnego rynku, gdzie inwestor otwierając pozycję na platformie, zawiera transakcję z brokerem, który pełni rolę animatora rynku. Następnie broker już samodzielnie zabezpiecza te transakcje na rynku międzybankowym we własnym imieniu. Dzięki temu, że nie mamy tu do czynienia z handlem bezpośrednio na rynku, możemy otrzymać dużo wyższe lewarowanie transakcji (1:500 i więcej), handel z niskim depozytem minimalnym, a także dostępem do bardzo niewielkiego wolumenu transakcyjnego (mikroloty, nanoloty). Prowizja brokera MM zawarta jest w spreadzie.

Dużą zaletą brokerów MM jest oferowanie procentowych bonusów do depozytów i redepozytów, które są atrakcyjnie dla części inwestorów stosujących „agresywne” strategie inwestycyjne.
Istotnymi wadami tego modelu są możliwe zjawiska rekwotowań (ponownego zapytania o wykonanie zlecenia po nowej cenie) oraz możliwość wystąpienia konfliktu interesów na linii klient-broker, gdzie następuje sytuacja w której zyskiem brokera jest strata klienta i na odwrót. Często także brokerzy MM wprowadzają limity minimalnej odległości dla zleceń oczekujących względem kursu rynkowego.

Jak działa Market Maker (źródło: ForexClub.pl)

Market Maker Non-Dealing Desk

Model Market Maker Non-Dealing Desk (MM NDD) to pochodna klasycznego modelu Market Maker. Różnicą jest brak interwencji dealera przy realizacji zleceń, który może zrekwotować, opóźnić lub odrzucić nasze transakcje. Dzięki temu realizacja zleceń jest natychmiastowa, a zjawisko rekwotowań nie występuje, mimo, że broker cały czas jest drugą stroną transakcji klienta.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Straight Trough Processing

Model Straight Trough Processing (STP) zakłada, że broker jest jedynie pośrednikiem naszych transakcji, który anonimowo przekazuje zlecenia do dostawców płynności z którymi współpracuje, przy czym nie gromadzi wszystkich ofert w jednym miejscu. Broker STP nie jest stroną transakcji, dzięki czemu unikamy możliwego konfliktu interesów. Tym samym jest w stanie zapewnić atrakcyjne koszty transakcyjne i stosunkowo wysoką dźwignię finansową. Jego wynagrodzenie zawarte jest w spreadzie lub doliczane jest w formie prowizji od wartości transakcji.

Na niekorzyść tego modelu przemawia przede wszystkim brak możliwości umieszczenia własnej oferty w arkuszu zleceń oraz poślizgi cenowe, które mogą wystąpić przy realizacji transakcji podczas dynamicznej zmiany kursu.

Jak działa Straight Trough Processing (źródło: ForexClub.pl)

Electronic Communication Network

Firmy funkcjonujące w modelu Electronic Communication Network (ECN) są jednymi z najbardziej pożądanych przez inwestorów. Podobnie jak STP, brokerzy ECN są tylko pośrednikami w transakcjach, jednak w odróżnieniu od nich starają się scentralizować rynek Forex, gromadzac w jednym miejscu jak największą ilość dostawców płynności. Dzięki temu zabiegowi oferują swoim klientom możliwie najlepszą cenę w danym momencie i oferują bardzo niskie spready. Dodatkowym atutem jest możliwość umieszczenia swojej oferty w arkuszu zleceń, dzięki czemu sami stajemy się dostawcami płynności i eliminujemy ryzyko wystąpienia poślizgu cenowego, które istnieje przy zleceniach z egzekucją natychmiastową. Nie występuje tu także konflik interesów pomiędzy klientem a brokerem.

Wynagrodzeniem brokera ECN jest tylko prowizja od wartości transakcji.

Wadami tego modelu są wyższe wymogi depozytu minimalnego oraz niższe lewarowanie transakcji (zazwyczaj nie więcej niż 1:200).

Jak działa Electronic Communication Network (źródło: ForexClub.pl)

Multilateral Trading Facility

Multilateral Trading Facility (MTF) z angielskiego tłumacząc dosłownie oznacza „wielostronną platformę obrotu“. Innymi słowy jest to giełdowy model realizacji zleceń na rynku Forex. Jest on wyjątkowo rzadko spotykany. Jego ideą jest całkowita transparentność w handlu i zapewnienie uporządkowanego obrotu. Broker MTF oferuje swoim klientom dostęp do arkusza zleceń zawierającego tylko i wyłącznie wiążące zlecenia z limitem. Jego wynagrodzeniem jest prowizja od obrotu. W porównaniu do modelu ECN, tu także broker nie jest stroną transakcji ale dodatkowo wyklucza zjawisko * „last look“ , co w teorii zmniejsza szansę na wystąpienie poślizgu cenowego przy natychmiastowej realizacji zleceń.

Jak działa Multilateral Trading Facility (źródło: ForexClub.pl)

* “last look“ – możliwość odrzucenia lub zrekwotowania zlecenia klienta przez dostawcę płynności w czasie 200-400 ms.

Porównanie typów brokerów

Tabela z porównaniem typów brokerów Forex

Model Market Maker STP ECN MTF
Zalety wysoka dźwignia,
niski depozyt minimalny,
mikroloty, nanoloty, bonusy do depozytów
brak konfliktu interesów,
niskie koszty transakcyjne,
względnie wysoka dźwignia
bardzo niskie spready,
dostęp do arkusza zleceń,
brak konfliktu interesów
całkowita transparentność,
dostęp do arkusza zleceń,
brak „last look“
Wady wyższe koszty transakcyjne, możliwe rekwotowania, możliwy konflikt interesów możliwe poślizgi cenowe, brak możliwości umieszczenia ofert w arkuszu zleceń niskie lewarowanie, możliwe poślizgi cenowe, wyższy depozyt minimalny niskie lewarowanie, możliwe poślizgi cenowe, wyższy depozyt minimalny
Wyna-
grodzenie
Spread Spread lub
prowizja
Prowizja Prowizja

Podstawy rynku walutowego Forex – Spis treści

Types of brokers – ECN, STP, MM

Brokers are realtors who enable us to make transactions. Without them, the retail Forex market would have no reason to exist. However, there are various market models based on which brokers operate and implement our positions, which translates into the quality of trade and the degree to which we have access to the currency market. Each model has its strengths and weaknesses, which can affect our comfort when making a transaction and can significantly translate into the results we achieve.

Market Makers (MM)

Until recently, the most popular market model, which is slowly dying out. In the simplest terms, the MM broker simulates the real market (displays prices through dealing desk, which may have some deviations from the real market) and is the other side of transactions made by customers. This means that an investor trades with a broker, not a real exchange, where the broker protects (or at least should) transactions, which protects him from risk. This has certain consequences and can lead to a conflict of interest between the broker and the client. If the transaction is not secured, the profit recorded by the investor is the loss of the broker and vice versa. The loss of the broker in such a situation increases the income of the brokerage house. It is not difficult to guess that this may lead to some manipulation on the part of the broker, who in fact only simulates the market. However, the simulation itself also has its good sides. For example, fixed, predetermined transaction costs or no slips in the execution of orders. There is no significant liquidity on the market that may affect the extension of spreads or the execution of orders at a different price than indicated by us.

Electronic Communication Network (ECN)

The most advanced and conflict-free market model on the Forex market. The broker is only an intermediary in the trade, which charges a commission for each transaction. It focuses the so-called liquidity providers with whom he associates his clients’ orders. The market is not simulated, prices are usually from the largest global banks (Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan and others). The customer always receives the most favorable possible price, which is selected from among other competitors, available at the same time. Due to the large number of scrolling orders, you can get the impression that courses on ECN platforms change faster and are more accurate. And indeed it is. Huge fluency translates into fast execution of orders and very low spreads, especially on major currency pairs, which should be added to the commission, but ultimately, as a rule, it turns out to be the cheapest model when concluding transactions on the Forex market.

Due to the fact that the ECN broker is only an intermediary, there is no question of a conflict of interest between him and the client. There is no manipulation of price or other intentional licks that could make life difficult for the investor. However, not all gold shines – ECN also has its drawbacks. Due to the fact that the broker is not a party to the transaction and acts as an intermediary, he transfers orders further and must find a second investor who will enter into a transaction opposite to ours. With a dynamic change in prices (eg after the publication of macro data) or limited market liquidity (night hours, public holidays), so-called price slippage, ie the execution of orders at prices other than those indicated by the investor. This results from the problem of associating orders with each other in such sensitive situations, which the broker does not have much influence on. The whole phenomenon results from the specificity of the operation of market mechanisms.

Straight Trough Processing (STP)

An intermediate model between MM and ECN, although closer to the latter. His remuneration is part of the spread or additional commission, depending on the company’s policy. The broker, establishing cooperation with certain banks, which are its liquidity providers, transfers the orders of clients to them, which are then carried out. It is a less complicated form of ECN, where the whole group of suppliers is not focused in one place, whose offers compete with each other and the best is chosen. This may be associated with greater or slippage, depending on the technology used and the size of the selected liquidity provider. As for the conflict of interest, the investor should not have any major concerns here. The broker only handles orders further, however, there are known cases where the broker held his client’s orders, extending the time of execution, at the same time securing them immediately on the market, thanks to which he could make money on the price differences. Hence, the speed of order execution is extremely important in the STP model.

Which model is the best?

It depends. Everyone has their strengths and weaknesses. You can not generalize because there are both reliable Market Maker brokers and average ECN brokers. However, when it comes to conflict, ECN is definitely the leader here. A good broker of this type that brings together many liquidity providers. In the long run, it should also fall out the best in terms of price (small scale of possible slips in the execution of orders). However, STPs can compete with them in this field, just as in the speed of transactions. However, MM broker, which offers a simulated market, can perform well at the beginning of a currency trader’s career. In this model, we will know our transaction costs in advance, and simplified market mechanisms will make trading learning much easier.

Типы брокеров – ECN, STP, MM

Брокеры – риэлторы, которые позволяют нам совершать сделки. Без них розничный рынок Forex не будет иметь никаких оснований для существования. Тем не менее, существуют различные рыночные модели, на основе которых брокеры работают и реализуют наши позиции, что приводит к качеству торговли и степени доступа к валютному рынку. Каждая модель имеет свои сильные и слабые стороны, которые могут повлиять на наш комфорт во время транзакции и могут значительно повлиять на достигнутые нами результаты.

Маркет-мейкеров (ММ)

До недавнего времени наиболее популярная рыночная модель, которая медленно вымирает. Проще говоря, брокер MM имитирует реальный рынок (отображает цены через дилинговый центр, который может иметь некоторые отклонения от реального рынка) и является другой стороной транзакций, совершаемых клиентами. Это означает, что инвестор торгует брокером, а не реальным обменом, когда брокер защищает (или, по крайней мере, должен) транзакции, которые защищают его от риска. Это имеет определенные последствия и может привести к конфликту интересов между брокером и клиентом. Если сделка не обеспечена, прибыль, зарегистрированная инвестором, является потерей брокера и наоборот. Потеря брокера в такой ситуации увеличивает доход брокерского дома. Нетрудно догадаться, что это может привести к некоторым манипуляциям со стороны брокера, который на самом деле только имитирует рынок. Однако сама симуляция также имеет хорошие стороны. Например, фиксированные, предопределенные транзакционные издержки или отсутствие пропусков при выполнении заказов. На рынке отсутствует значительная ликвидность, которая может повлиять на распространение спредов или исполнение заказов по другой цене, чем указано нами.

Electronic Communication Network (ECN)

Самая продвинутая и бесконфликтная рыночная модель на рынке Форекс. Брокер является только посредником в торговле, который взимает комиссию за каждую транзакцию. Он фокусирует так называемые провайдеров ликвидности, с которыми он связывает заказы своих клиентов. Рынок не моделируется, цены обычно поступают от крупнейших мировых банков (Deutsche Bank, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan и др.). Клиент всегда получает самую выгодную возможную цену, которая выбирается среди других конкурентов, доступных одновременно. Из-за большого количества прокручиваемых заказов вы можете получить впечатление, что курсы на платформах ECN меняются быстрее и точнее. И это действительно так. Огромная свобода перевода быстрое выполнение заказов Ораз очень низкие спреды, особенно по основным валютным парам, которые должны быть добавлены в комиссию, но в конечном итоге, как правило, она оказывается самой дешевой моделью при заключении сделок на рынке Форекс.

В связи с тем, что брокер ECN является лишь посредником, не возникает вопроса о конфликте интересов между ним и клиентом. Нет никакой манипуляции ценой или другими намеренными облизываниями, которые могли бы сделать жизнь инвестора несчастной. Однако не все золотые блески – ECN также имеет свои недостатки. В связи с тем, что брокер не является стороной сделки и выступает в качестве посредника, он передает дальнейшие распоряжения и должен найти второго инвестора, который заключит сделку, противоположную нашей. С динамичным изменением цен (например, после публикации макроданных) или ограниченной ликвидностью рынка (ночные часы, праздничные дни), так называемые проскальзывание цен, то есть исполнение заказов по ценам, отличным от тех, которые указаны инвестором. Это связано с проблемой связывания заказов друг с другом в таких чувствительных ситуациях, на которые брокер не оказывает большого влияния. Весь феномен обусловлен спецификой функционирования рыночных механизмов.

Прямая обработка желоба (STP)

Промежуточная модель между MM и ECN, хотя и ближе к последней. Его вознаграждение является частью спреда или дополнительной комиссии в зависимости от политики компании. Брокер, устанавливающий сотрудничество с определенными банками, которые являются его поставщиками ликвидности, передает им заказы клиентов, которые затем выполняются. Это менее сложная форма ECN, где вся группа поставщиков не сосредоточена в одном месте, чьи предложения конкурируют друг с другом и выбираются лучшие. Это может быть связано с увеличением или проскальзыванием в зависимости от используемой технологии и размера выбранного поставщика ликвидности. Что касается конфликта интересов, у инвестора не должно быть никаких серьезных проблем. Брокер только обрабатывает заказы дальше, однако есть известные случаи, когда брокер выполнял заказы своего клиента, продлевая время исполнения, и одновременно обеспечивал их немедленно на рынке, благодаря чему он мог зарабатывать на ценовых различиях. Следовательно, скорость выполнения заказа чрезвычайно важна в модели STP.

Какая модель лучше?

Это зависит. У каждого свои сильные и слабые стороны. Вы не можете обобщить, потому что есть как надежные брокеристы Market Maker, так и средние брокеры ECN. Однако, когда дело доходит до конфликта, ECN определенно является лидером здесь. Хороший брокер такого типа, который объединяет многих поставщиков ликвидности. В конечном счете, он также должен выпадать лучше всего по цене (малый размер возможных промахов при исполнении заказов). Тем не менее, STP могут конкурировать с ними в этой области, как и в скорости транзакций. Однако брокер MM, предлагающий моделируемый рынок, может хорошо себя зарекомендовать в начале карьеры валютного трейдера. В этой модели мы заранее узнаем наши транзакционные издержки, а упрощенные рыночные механизмы упростят изучение торговли.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: