Rysowanie linii trendu

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

W tym kursie:

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodaj linię trendu do wykresu, aby wyświetlić trendy danych wizualnych.

Uwaga: Te kroki dotyczą pakietu Office 2020 i nowszych wersji. Szukasz instrukcji pakietu Office 2020?

Dodawanie linii trendu

Wybierz pozycję + w prawym górnym rogu wykresu.

Wybierz pozycję Linia trendu.

Uwaga: Program Excel wyświetla opcję linii trendu tylko wtedy, gdy zaznaczysz wykres zawierający więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych.

W oknie dialogowym Dodawanie linii trendu wybierz odpowiednie opcje serii danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Formatowanie linii trendu

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

W okienku Formatowanie linii trendu wybierz opcję linii trendu , aby wybrać linię trendu dla wykresu. Formatowanie linii trendu jest statystycznym sposobem pomiaru danych:

Ustaw wartość w polach do przodu i do tyłu , aby zaprojektować dane w przyszłości.

Dodawanie linii średniej ruchomej

Linię trendu możesz sformatować do linii średniej ruchomej.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

W okienku Formatowanie linii trendu w obszarze Opcje linii trenduwybierz pozycję Średnia ruchoma. W razie potrzeby określ punkty.

Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średniej ruchomej jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

Dodawanie linii trendu lub średniej ruchomej do wykresu w pakiecie Office 2020

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij seria danych, do którego chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać serię danych z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Uwaga: W przypadku zaznaczenia wykresu zawierającego więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych program Excel wyświetli okno dialogowe Dodawanie linii trendu . W polu listy kliknij odpowiednią serię danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij wstępnie zdefiniowaną opcję linii trendu, której chcesz użyć.

Uwaga: Powoduje to zastosowanie linii trendu bez włączania określonych opcji.

Kliknij pozycję więcej opcji linii trendu, a następnie w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Typ trendu/regresjikliknij typ linii trendu, której chcesz użyć.

Liniowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów dopasowania dla linii:

Zmienne: m to nachylenie, a b to punkt przecięcia.

Logarytmiczna linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

gdzie c i b są stałymi, a LN jest funkcją logarytmu naturalnego.

Wielomianu lub krzywoliniowej linii trendu przy użyciu poniższego równania do obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

Zmienne: b i są stałymi.

Potęgowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

Zmienne: c i b są stałymi.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Wykładnicza linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

gdzie c i b są stałymi, a e jest podstawą logarytmu naturalnego.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Linia trendu średniej ruchomej przy użyciu następującego równania:

Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średnia ruchoma jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

Linia trendu wyświetlająca wartość R-kwadrat na wykresie przy użyciu następującego równania:

Ta opcja linii trendu jest dostępna na karcie Opcje okna dialogowego Dodawanie linii trendu lub Formatowanie linii trendu .

Uwaga: Wartość R-kwadrat, która może być wyświetlana z linią trendu, nie jest dostosowaną wartością R-kwadrat. W przypadku logarytmicznych, potęgowych i wykładniczych linii trendu program Excel używa przekształconego modelu regresji.

W przypadku wybrania opcji wielomianowy wpisz najwyższe potęgi dla zmiennej niezależnej w polu kolejność .

Jeśli wybierzesz opcję Średnia ruchoma, wpisz liczbę okresów, które mają zostać użyte do obliczenia średniej ruchomej w polu okres .

Po dodaniu średniej ruchomej do wykresu xy (punktowego) Średnia ruchoma jest obliczana na podstawie kolejności wartości x wykreślonych na wykresie. Aby uzyskać odpowiedni wynik, może być konieczne posortowanie wartości x przed dodaniem średniej ruchomej.

Po dodaniu linii trendu do wykresu liniowego, kolumnowego, warstwowego lub słupkowego linia trendu jest obliczana na podstawie założenia, że wartości x są równe 1, 2, 3, 4, 5, 6 itd. W tym założeniu nastąpi, czy wartości x są wartościami liczbowymi, czy tekstowymi. Aby utworzyć linię trendu na wartościach liczbowych x, należy użyć wykresu xy (punktowego).

Program Excel automatycznie przypisuje nazwę linii trendu, ale można ją zmienić. W oknie dialogowym Formatowanie linii trendu w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Nazwa linii trendukliknij pozycję niestandardowe, a następnie wpisz nazwę w polu niestandardowe .

Możesz również utworzyć średnią ruchomą, która wygładza fluktuacje danych i wyraźnie przedstawia deseń lub trend.

Jeśli zmienisz wykres lub serię danych, aby nie obsługiwała już skojarzonej linii trendu, na przykład zmieniając typ wykresu na wykres 3-w lub zmieniając widok raport w formie wykresu przestawnego lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej — linia trendu nie jest już widoczna na wykresie.

W przypadku danych liniowych bez wykresu możesz użyć Autowypełniania lub jednej z funkcji statystycznych, takich jak REGEXPW () lub TREND (), aby utworzyć dane dla najlepszego dopasowania liniowego lub wykładniczego.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby zmienić kolor, styl lub opcje cienia linii trendu, kliknij kolor linii, styl liniilub kategorię cienia , a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby określić liczbę okresów, które mają zostać uwzględnione w prognozie, w obszarze Prognozakliknij liczbę w polu okresy do przodu lub okresy wstecz .

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Zaznacz pole wyboru Ustaw przecięcie = , a następnie w polu Set przechwyceń = wpisz wartość określającą punkt na osi pionowej (wartości), w której linia trendu przecina oś.

Uwaga: Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy używasz wykładniczej, liniowej lub wielomianowej linii trendu.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby wyświetlić równanie linii trendu na wykresie, zaznacz pole wyboru Wyświetl równanie na wykresie .

Uwaga: Nie można wyświetlać równań linii trendu dla średniej ruchomej.

Porada: Równanie linii trendu jest zaokrąglane w celu poprawienia jej czytelności. Możesz jednak zmienić liczbę cyfr wybranej etykiety linii trendu w polu miejsca dziesiętne na karcie Liczba w oknie dialogowym formatowanie etykiety linii trendu . (Karta Formatowanie , Grupa bieżące zaznaczenie , przycisk Formatuj zaznaczenie ).

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, dla której chcesz wyświetlić wartość R-kwadrat, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Na karcie Opcje linii trendu wybierz pozycję Wyświetl wartość R-kwadrat na wykresie.

Uwaga: Nie można wyświetlić wartości R-kwadrat dla średniej ruchomej.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz usunąć, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij pozycję Brak.

Naciśnij klawisz DELETE.

Porada: Linię trendu można również usunąć bezpośrednio po dodaniu jej do wykresu, klikając pozycję Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze Ctrl + Z.

Dodawanie linii trendu

W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę projekt wykresu .

Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

Na karcie projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj element wykresu, a następnie kliknij pozycję linia trendu.

Wybierz opcję linii trendu lub kliknij pozycję więcej opcji linii trendu.

Linia trendu – czy na pewno wiesz jak ją rysować?

Linie trendu są jednymi z najczęściej opisywanych narzędzi w literaturze dotyczącej analizy technicznej. Są również szeroko stosowane przez analityków, inwestorów i traderów. To z pozoru proste narzędzie kryje jednak kilka tajemnic.

Linię trendu jak sama nazwa wskazuje to linie (najczęściej ukośne) nanoszone na wykres cenowy w celu wyznaczenia stref wsparcia i oporu jak i kierunku (trendu) jaki panuje na wykresie. Wyróżnić można linie trendu wzrostowego i spadkowego.

Długoterminowa linia trendu wzrostowego na tygodniowym akcji Kruk

Jak definiuje linię trendu wzrostowego J.J. Murphy w „Analizie technicznej rynków finansowych”: „jest prostą biegnącą prawoskośnie ku górze, wzdłuż punktów wyznaczonych przez dna kolejnych korygujących zniżek”. Innymi słowy linia trendu wzrostowego prowadzona jest po dnach korekt spadkowych w trwającym trendzie wzrostowym.

Linia trendu spadkowego na wykresie tygodniowym Sfinks

Linia trendu spadkowego z kolei biegnie prawoskośnie w dół wzdłuż punktów wyznaczanych przez wierzchołki zwyżek (korekt) w trendzie spadkowym.

Wyznaczanie linii trendu wbrew pozorom nie jest prostą sztuką. Ponieważ jest to narzędzie dość subiektywne, warto skupić się na metodologii ich rysowania.

>> Sprawdź ofertę wzorcowego portfela Cztery Fazy Rynku prowadzonego przez autora tekstu

Po pierwsze, co jest raczej oczywiste na danym wykresie powinien panować trend (wzrostowy lub spadkowy). Zgodnie z teorią Dowa do trendu wzrostowego potrzebne są dwa kolejne szczyty i dwa kolejne dołki na coraz wyższym poziomie. Odwrotnie, w trendzie spadkowym niezbędne jest wyznaczenie dwóch kolejnych coraz niższych dołków jak i szczytów. Do utworzenia linii trendu potrzebne są więc minimum dwa punkty: dla linii trendu wzrostowego dwa dołki (położone coraz wyżej) a dla linii trendu spadkowego dwa szczyty (położone coraz niżej).

O ile jednak połączone odcinkiem dwa dołki/szczyty mogą być linią trendu to dopiero trzy takie punkty stanowią istotną linię trendu. Piszą o tym w swoich publikacjach Gerard Appel, Stan Weinstein czy Jack Schwager. „Dwupunktową” linię trendu Murphy nazywa „wstępną linią trendu” a dopiero „trzypunktową” linią potwierdzoną.

Linie trendu mogą wprowadzić sporo zamętu na wykresie. Która z nich jest istotna ? – wykres tygodniowy PZU

Zasada trzech punktów nie jest jednak wystarczająca, gdyż można jak na wykresie PZU wykreślić wiele linii trendu a nie wszystkie będą adekwatne. Jack Schwager w swojej „Analizie technicznej rynków terminowych” zauważa ten problem pisząc: „Linie trendu i kanały są użyteczne, ale ich znaczenie jest często przeceniane. Łatwo o przesadę w uznawaniu wiarygodności linii trendu, kiedy wyznacza się je po fakcie. Warto pamiętać, że linie trendu często trzeba wytyczać na nowo kiedy hossa lub bessa się wydłuża. A zatem mimo iż przebicie linii trendu jest wczesnym sygnałem ostrzegawczym, bardzo często taka sytuacja wymaga po prostu narysowania nowej linii trendu”.

Linie trendu można jednak „wartościować”, jak zauważa Stan Weinstein takie LT, które mają więcej punktów stycznych (czyli nie tylko 3, a cztery, pięć i więcej) są istotniejsze dla kursu i ich złamanie ma donioślejsze konsekwencje. Zgodnie z zasadą wyższości sygnałów na wyższym interwale od tych z niższego, linie trendu z wykresów tygodniowych są istotniejsze od tych z np. dziennych. Istotne jest również nachylenie linii trendu. Im linia trendu jest bardziej stroma tym jest znaczenie maleje. Jest to logiczne założenie, gdyż bardzo stroma linia trendu nie daje miejsca na większe korekty kursu i zakłada bardzo dużą skalę wzrostów/spadków w krótkim czasie. Dlatego linie trendu o mniejszym nachyleniu niż 45 stopni, które mają wiele punktów stycznych z korektami kursu trudniej złamać, a jeśli się to dzieje, ma większe konsekwencje techniczne. Ekstremalnym przypadkiem linii trendu jest wybicie z niemal horyzontalnego układu.

Wybicie niemal płaskiej linii trendu wzrostowego na OrangePL silną świecą spadkową w połączeniu z wysokim wolumenem zapoczątkowało ponad 50 procentowe spadki kursu.

W kwestii rysowania linii trendu bardzo kategoryczne wskazówki daje Victor Sperandeo w swojej pozycji „Trader Vic”:

 1. Określ rozważany okres: wykres miesięczny dla lat, wykres tygodniowy dla miesięcy wykres dzienny dla tygodni.
 2. Dla trendu wzrostowego w danym okresie należy narysować linię od najniższego dołka do punktu wyznaczonego przez ostatni dołek przed najwyższym szczytem. Nie może ona przecinać wykresu cen pomiędzy tymi dwoma dołkami
 3. Dla trendu spadkowego analogicznie należy narysować linię od najwyższego szczytu do najniższego szczytu tak aby linia nie przecinała wykresu cen pomiędzy dwoma szczytami.

Victor Sperandeo w odróżnieniu od wcześniej wymienionych autorów nie szuka stycznego trzeciego punktu (wręcz zabrania trzeciego przecięcia linii !) i jasno definiuje do których szczytów/dołków powinna taka linia dążyć.

Linia trendu spadkowego narysowana według wytycznych Victora Sperandeo na WIGu 20

Sperandeo dodatkowo definiuje, iż w przypadku linii trendu spadkowego po najniższym szczycie powinien nastąpić najniższy dołek. Podobnie dla linii trendu wzrostowego po najwyższym dołku powinien nastapić nowy szczyt cenowy. Dodając do tego brak punktów stycznych z wykresem pomiędzy dwoma oznaczonymi punktami otrzymujemy kryteria bardzo trudne do spełnienia na większości wykresów. Często tak kreślone linie trendu są strome i łatwiej je wyznaczyć na wykresach o niższych interwałach czasowych (dzienne a nawet godzinowe).

Pozostali autorzy opracowań technicznych nie są tak rygorystyczni odnośnie krzyżowania się kursu z linią trendu. Dominuje pogląd, iż możliwe jest przecięcie na wykresie świecowym cienia świecy przez linię trendu. Za błąd najczęściej uznawane jest przecinanie korpusów świec przez LT.

Przy rysowaniu linii trendu warto zachować więc zdrowy rozsądek i nie starać się dopasować na siłę linii do wykresu. Najczęściej najlepszymi liniami trendu są te najbardziej oczywiste.

Podsumowując:

 1. Do narysowania linii trendu potrzebne są dwa punkty styczne z wykresem cenowym. Jednak potwierdzona linia trendu składa się z minimum trzech punktów
 2. Linię trendu wzrostowego rysuje się po coraz wyższych dołkach korekt spadkowych w trendzie wzrostowym
 3. Linię trendu spadkowego rysuje się po coraz niższych szczytach korekt wzrostowych w trendzie spadkowym
 4. Linie trendu z wykresu na wyższym interwale czasowym są ważniejsze od linii trendu z niższego interwału czasowego
 5. Im więcej linia trendu ma punktów stycznych z kursem tym jest ona ważniejsza
 6. Rysując linię trendu należy unikać przecinania linią korpusów świec/słupków i jeśli to możliwe przecinania również cieni świec. Optymalnym jest rysowanie linii trendu stycznie do maksimum/minimum cienia/słupka
 7. Linia trendu powinna biec od najwyższego szczytu (dla LT trendu spadkowego) lub najniższego dołka (dla LT trendu wzrostowego)
 8. Linie trendu o mniejszym nachyleniu (mniej wymagające) są istotniejsze od tych o większym nachyleniu (bardziej wymagających dla kursu)
 9. Przebicie linii trendu stanowi istotny sygnał (w przypadku LT trendu wzrostowego ostrzegawczy). Taki sygnał powinien być jednak dodatkowo wzmocniony innym, np. przebiciem istotnego wsparcia/oporu czy też wzrostem wolumenu lub formacją świecową/pinbarem.
 10. Rynek ma tendencje do wielkokrotnego testowania istotnych linii trendu. Również te przebite mogą zostać ponownie testowane zgodnie z zasadą wymienności poziomów (linia trendu wzrostowego po przebiciu może stać się oporem i vice versa)

Wojciech Kręcki, StockWatch.pl

>> Sprawdź ofertę wzorcowego portfela Cztery Fazy Rynku prowadzonego przez Wojciecha

Appel G., Technical Analysis, FT Prentice Hall, 2005

Murphy J. J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999

Schwager J.D., Analiza techniczna rynków terminowych, WIG-Press, Warszawa 2002

Sperandeo V., Trader Vic, T. Sullivan Brown

Weinstein S., Secrets for profiting in bull and bear markets, McGraw-Hill, 1988

Część 1: Analiza techniczna – linie trendu

Chciałbym Wam przedstawić nową serię artykułów na temat handlu opcjami binarnymi. Będzie ona nawiązywała nieco do prezentacji MT4, więc jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to jak najszybciej nadrób zaległości, ponieważ znajomość omawianych w nim zagadnień jest będzie dla Was kluczowe.

We wspomnianej prezentacji wyjaśnimy różne strategie, które są nieco bardziej skomplikowane i tym samym wymagają więcej uwagi, niż przyglądanie się standardowym wskaźnikom. W pierwszej części zajmiemy się jedną z podstawowych rzeczy – linią trendu.

Czym są trendy?

Przykład trendu wzrostowego (kliknij aby powiększyć)

Wyróżniamy dwa rodzaje trendów – wzrostowy i spadkowy. Trend wzrostowy oznacza, że cena za poprzedni okres (obejmujący np. 40 świec) szybko rośnie i jeśli (cena) spadnie, to niedługo po tej delikatnej zmianie ponownie zacznie rosnąć. Z trendem spadkowym mamy do czynienia w zupełnie odwrotnej sytuacji – cena gwałtownie spada.

Trendy informują nas, czy cena w długim okresie wzrasta, czy spada. Czasami zdarza się, że cena nie wykazuje żadnego trendu = mamy wtedy do czynienia ze stagnacją. Oznacza to, że w ostatnim czasie obserwowano zarówno delikatny wzrost jak i spadek ceny. Cena ani zbytnio nie wzrosła, ani nie spadła. Prościzna, nieprawdaż?

Odpowiedź na pytanie o to jak wykorzystać taki trend na naszą korzyść i dobrze oszacować dalsze tendencje jest nieco bardziej skomplikowana. Musi wziąć pod uwagę dwa scenariusze: albo trend cenowy będzie postępował, albo osiągnie pewien maksymalny pułap i następnie będzie rozwijać się w przeciwnym kierunku.

Rysowanie linii trendu

Przykład rysowania linii trendu (kliknij aby powiększyć)

Rysowanie linii trendu to jeden z najbardziej pomocnych wskaźników, jakim możemy się posłużyć. Pomoże nam to przewidzieć zmianę trendu, wtedy gdy cena osiągnie określony limit. Nauczmy się więc rysować linie trendów.

Rysowanie linii trendu do trendu rosnącego

 1. Zdeterminujemy kiedy trend rzeczywiście wzrasta (nawiązując do wcześniej wspomnianej definicji.)
 2. Na wykresie znajdujemy miejsce, które w ostatnim czasie znajdowało się najniżej (A)
 3. Łączymy to miejsce z najbliższym punktem na wykresie. (B)
 4. Rozciągamy linię.

Do czego przydaje się ta linia?

Widzimy, że za każdym razem, po tym jak cena dotyka naszej linii, następnie odbija się od niej. Wykorzystując tę linię możemy przewidzieć, że jeżeli cena dotknie naszej linii, wtedy prawdopodobnie wzrośnie, dlatego możemy dokonać transakcji CALL u naszego brokera.

Rysowanie linii trendu dla trendu spadkowego

Przykład rysowania linii trendu (kliknij aby powiększyć)

Rysowanie linii trendu dla trendu spadkowego odbywa się na tych samych zasadach, a jedyną różnicą jest odwrócenie wszystkich czynności.

 1. Zdeterminujemy kiedy trend rzeczywiście opada (nawiązując do wcześniej wspomnianej definicji.)
 2. Na wykresie znajdujemy miejsce, które w ostatnim czasie znajdowało się najwyżej.
 3. Łączymy to miejsce z najbliższym punktem maksymalnego wzrostu w cenach z okres spadkowego.
 4. Rozciągamy linię.

Dlaczego znowu to zrobiliśmy?

Widzimy, że za każdym razem, gdy cena dotyka naszej linii, odbija się od niej i ponownie zaczyna opadać. Wykorzystując tę linię, możemy przewidzieć, że dotknięcie przez cenę tej linii powinno skutkować spadkiem i dlatego też możemy wybrać operację PUT u naszego brokera. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że nauczyłem Cię czegoś nowego i na następnej lekcji omówimy środkowe i zewnętrzne linie trendów, które są równie ważne.

Jeżeli spodobał Ci się ten artykuł, lub jeżeli masz jakiekolwiek komentarze, z radością przeczytam je, jeżeli poinformujesz mnie o tym w sekcji komentarzy.

Autor

Więcej o Step

Chciałem założyć firmę i zarabiać pieniądze już w szkole średniej. Gdy na serio zacząłem myśleć o biznesie online, byłem w klasie maturalnej. Nie szło mi jednak zbyt dobrze. Teraz potrafię jednak czerpać zyski z handlu opcjami binarnymi i jest to moje główne zajęcie, dlatego cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Wszystkie artykuły

One Response to “Część 1: Analiza techniczna – linie trendu”

Artykuł jest napisany w sposób prosty i zrozumiał. Każda osoba interesująca się opcjami binarnymi. Powinna go przeczytać na początku swej przygody z inwestowaniem.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: