strategia punktowa

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

5 sił Portera – analiza atrakcyjności sektora

Spore grono przedsiębiorców, głównie właściciele i kierownicy małych firm, podejmują decyzje związanie z prowadzeniem działalności według własnych przeczuć. Często opierają się na intuicji, a ich wybory nie są w żaden sposób poparte twardymi liczbami czy analizami. Wielu z nich usprawiedliwia się brakiem środków finansowych na badania rynkowe, jednak używając odpowiednich metod oraz koncepcji, można wspomnianą analizę przeprowadzić w warunkach domowych. Jednym z takich sposobów, który nie wymaga angażowania specjalizujących się w tym firm i dużych pokładów gotówki, jest analiza 5 Sił Portera – metoda, która powinna stanowić element każdego biznesplanu.

5 Sił Portera, czyli co?

Jak sama nazwa wskazuje, koncepcję 5 Sił Portera można zawdzięczać Michaelowi E. Porterowi. To znany ekonomista, doradca, badacz, nauczyciel i wykładowca oraz autor sporej liczby książek. Stworzył wiele koncepcji, strategii oraz teorii dotyczących problemów związanych z przedsiębiorstwami, społeczeństwem i gospodarką. Analizę 5 Sił Portera warto zastosować przed próbą wejścia na dany rynek, ponieważ służy ona do oceny atrakcyjności sektora i opiera się na 5 różnych czynnikach, które związane są z otoczeniem przedsiębiorstwa:

siła przetargowa dostawców,

siła przetargowa nabywców,

rywalizacja wewnątrz sektora,

groźba pojawienia się nowych producentów,

groźba pojawienia się substytutów.

Od czego rozpocząć analizę 5 Sił Portera?

Prawidłową analizę 5 Sił Portera należy rozpocząć od zdefiniowania sektora, w którym przedsiębiorstwo ma funkcjonować. Należy mieć na uwadze to, że sektor jest pojęciem węższym niż branża i oznacza grupę firm wytwarzających wyroby, będące substytutami, oraz sprzedające je na tym samym rynku. Po zdefiniowaniu sektora trzeba określić jego wielkość, która najczęściej wyrażana jest jako suma rocznych obrotów wszystkich przedsiębiorstw sektora na danym rynku.

Cross marketing w praktyce, czyli czy współpraca się opłaca?

Model biznesowy dla firmy prowadzącej działalność w internecie

Planowanie kampanii reklamowej – jak to skutecznie zrobić?

Ustalenie dokładnych danych w praktyce jest niezwykle trudno, zwłaszcza jeśli analiza przeprowadzana jest samodzielnie. Sporo informacji jednak można znaleźć w internecie lub po prostu zastanowić się nad tym i określić wielkość sektora jako duży lub mały.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Następnym krokiem jest określenie dynamiki sektora. Czy producenci zawzięcie konkurują w tworzeniu coraz nowszych technologii czy produkty, które oferują, są do siebie podobne? Dynamika może być określana na przykład w przedziale od 1 do 10.

W celu zakończenia opisu otoczenia przedsiębiorstwa należy zastanowić się jeszcze nad fazą jego życia. Cykl życia sektora uwzględnia zarówno cykl życia produktu, jak i przedsiębiorstwa, a ponadto jest wzorowany na człowieku i składa się z następujących faz:

W poszczególnych fazach sektor charakteryzuje się różnymi cechami, przedstawionymi poniżej:

Wprowadzenie

niepewność i ryzyko działalności

niskie bariery wejścia do sektora

główne znaczenie technologii i innowacyjności

ograniczony przepływ informacji

występowanie efektu krzywej: doświadczenia

wysokie i zmienne ceny

działalność niedochodowa, ujemna płynność finansowa

Rozwój

szybko rosnący popyt

wchodzenie na rynek nowych firm

szybki wzrost rentowności

gwałtowny spadek cen

działalność coraz bardziej zyskowna (nadal ujemna płynność finansowa)

w dalszym ciągu duże potrzeby kapitałowe

Dojrzałość

duże znaczenie reklamy

słabnący wzrost popytu nabywców

ostra walka konkurencyjna (również konkurencja międzynarodowa)

klienci bardziej wybredni

kapitał wydatkowy na reinwestycje

spadek rentowności produkcji i handlu

zwolnienie wzrostu zdolności produkcyjnych

konieczność doskonalenia technologii

Schyłek

sprzedaż na poziomie gwarantującym przetrwanie

opuszczanie sektora przez firmy

pozostanie kilku firm obsługujących rynek

niskie dochody, niewielka płynność finansowa, raczej ujemna

Poprawne określenie fazy cyklu życie sektora jest niezwykle ważne dla wszystkich jego uczestników, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Pozwala to znacznie dokładniej przewidzieć aktualną i przyszłą rentowność oraz jego potencjał rozwojowy.

Rywalizacja wewnątrz sektora

Na początku należy zacząć od określenia rywalizacji i oceny obecnej konkurencji w branży. Najlepiej sprawdzić, jacy są główni gracze sektora, oraz przeanalizować ich udziały rynkowe. Informacji na ten temat można szukać w internecie, obserwując wyniki firm oraz dynamikę sprzedaży.

Następnie warto ustalić poziom rywalizacji między uczestnikami. Tutaj należy zwrócić również uwagę na podejmowane przez poszczególne firmy działania marketingowe oraz to, czy ich działania mają charakter otwartej walki cenowej, promocji porównawczej, czy raczej skupiają się one na reklamie własnych atutów.

Groźba pojawienia się nowych konkurentów

Następną ważną siłą jest zagrożenie pojawienia się nowych konkurentów, czyli wszystkich firm, które mogą wkroczyć na dany rynek. Należy tutaj uwzględnić również i te firmy, które dopiero powstają. Im łatwiej jest nowym konkurentom wejść na dany rynek, tym z reguły jest ich więcej i tym bardziej ze sobą rywalizują. Dlatego badanie potencjalnej konkurencji robimy poprzez analizę barier. Oceniając więc to ryzyko, należy zidentyfikować i ocenić bariery wejść. Im są one wyższe, tym mniejsze ryzyko nowych wejść:

Korzyści skali – jeżeli na danym rynku firmy uzyskują znaczne korzyści skali, ryzyko nowych wejść jest niskie. Nowe podmioty musiałyby przez długi czas działań w niekorzystnych warunkach, aż do momentu uzyskania skali porównywalnej z obecnymi już na rynku firmami.

Kapitałochłonność – niekiedy firmę można założyć niemalże za darmo, czasami natomiast wymaga to ogromnych nakładów kapitału.
Im wyższe wymagania kapitałowe danego biznesu, tym mniejsze jest zagrożenie ze strony nowych podmiotów.

Know-how – niektóre branże wymagają specjalistycznej wiedzy, którą firmy obecne na rynku zdobywały przez długie lata.
Uzyskanie takiej wiedzy dla nowych konkurentów może być trudne lub bardzo drogie, co znacząco ogranicza ryzyko ich wejść na dany rynek. Ponadto, niektóre technologie mogą być chronione patentami, uniemożliwiającym tym samym konkurentom korzystania z nich przez wiele lat.

Koszty zmiany dostawcy przez klienta – im łatwiej klientowi zmieniać dostawcę, tym większa szansa, że na rynku będą pojawiać się nowi konkurenci, próbujący odebrać klientów firmom obecnym na rynku.

Zróżnicowanie produktów pośród konkurentów – jeśli obecni konkurenci oferują klientom unikalne produkty pod silnymi markami, bariery wejścia dla nowych podmiotów będą wyższe niż w przypadku, gdy wszyscy posiadają w ofercie podobne produkty prawie nierozróżnialne dla ostatecznego odbiorcy.

Bariery prawne – rządy różnych państw wprowadzają różnego rodzaju regulacje w niektórych sektorach, powodują znaczne ograniczenie dostępu do danych rynków. W przypadku wielu sektorów występują również regulacje, które jednostki muszą spełnić, aby móc działać na konkretnych rynkach. Im więcej obostrzeń i wymagań wynikających z przepisów występuje w danym biznesie, tym mniejsze ryzyko nowych wejść.

Groźba pojawienia się substytutów

Kolejną siłą, którą należy poddać analizie podczas oceny rynku metodą 5 Sił Portera, jest zagrożenie wynikające z wprowadzenia produktów bądź usług zastępczych. Przy rozważaniach na temat substytutów warto sięgnąć po prasę branżową, w której często pojawiają się informacje o nowych technologiach i potencjalnych zamiennikach.

Rozpatrując substytuty pod kątem zagrożenia dla danego rynku, należy wziąć pod uwagę stopień, w jakim zaspokajają one potrzeby konsumenta, oraz oferowane ceny. Poza tym należy również uwzględnić czynniki, które zazwyczaj brane są pod uwagę w przypadku produktów bezpośrednio konkurencyjnych, czyli na przykład koszty zmiany na substytut z punktu widzenia klienta.

  Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik!

Załóż bezpłatne konto

Siła przetargowa dostawców i nabywców

Na końcu analizujemy dwie ostatnie siły – dostawców oraz nabywców. W przypadku tych dwóch składowych analizy 5 Sił Portera przebiegają one tak samo, dlatego opisywane są razem.

Na początku należy wziąć pod uwagę te grupy i organizacje, którym nasza firma płaci za dostarczenie produktu lub usługi. Przy wykonywaniu samodzielnej analizy atrakcyjności sektora wystarczy uwzględnić tylko najważniejszych dostawców. Następnie należy określić ich siłę oddziaływania na nasze przedsiębiorstwo (jak mocno poszczególni dostawcy dyktują warunki współpracy). Najlepiej zrobić to, stosując skalę od 0 do 5.

Analogicznie należy postąpić z nabywcami. Tutaj należy zwrócić uwagę nie tylko na osoby prywatne, ale również różne kanały dystrybucji, jak choćby sklepy czy instytucje państwowe. Również w tym przypadku powinno nastąpić określenie oddziaływania nabywców na firmę. Dla przykładu możemy porównać klientów indywidualnych ze sklepami – ci pierwsi będą wysoko, ponieważ to do nich ostatecznie skierowany jest produkt, sklep stanowi tylko pewien sposób dotarcia do nich.

Ocena atrakcyjności sektora

Po dokonaniu analizy metodą 5 Sił Portera oraz zadaniu sobie pokrewnych tej tematyce pytań, można pokusić się o ogólną ocenę atrakcyjności sektora oraz zanalizować spółkę pod względem jej pozycji strategicznej w danym sektorze.

Analiza 5 Sił Portera jest jednym z najpopularniejszych narzędzi badania i oceny konkurencji, ale nie jedynym, tym bardziej, że w praktyce często tę metodę poszerza się o inne. Dobra znajomość konkurentów jest potrzebna, dlatego przedsiębiorstwo, jeśli ma taką możliwość, powinno zwrócić się do profesjonalnej firmy doradczej. Tym bardziej, że koszty poniesione w związku ze współpracą ze specjalistami zwrócą się z nawiązką, ponieważ dana organizacja będzie w stanie podejmować trafniejsze decyzje, zapewniając sukces i rozwój, opierając się na faktach i sprawdzonych danych.

Strategia punktowa tradingu opcjami binarnymi (wstęgi Bollingera)

Potrzebować będziesz wskaźników i szablonu, który pobierzesz tutaj. Jeśli nie wiesz jak korzystać ze wskaźników, skorzystaj z przewodnika. Strategia działa w oparciu o zjawisko trendu, wykorzystując wskaźnik wstęg Bollingera. Ważne jest, aby stale mieć otwartą platformę tradingową (np. IQ Option) obok MT4, aby móc dokonywać transakcji jak najszybciej to możliwe. Zanim rozpoczniesz grę, nie zapomnij przeczytać komentarzy!

Jeśli w MT4 widzimy komunikat „”DLLs are disabled. To enable, select” Allow DLL Imports „in the Common Tab of indicator”, postępuj zgodnie z instrukcją: kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolne miejsce wykresu> Lista wskaźników (lub Ctrl + I) – Wybierz zegar P4L> Edytuj – na głównym panelu zaznacz „Allow DLL Import”> OK> Zamknij – Zamknij i ponownie uruchom MT4.

Jak ustawić wykres

 • Rama czasowa 1 minuta
 • Szablon strategii punktowej

Kiedy wybrać CALL

 • Natychmiast po ujrzeniu zielonego punktu
 • Jeżeli mniej niż 5 świec temu przegrałeś transakcję, nie wprowadzaj transakcji i poczekaj!

Kiedy zagrać PUT

 • Natychmiast po ujrzeniu czerwonego punktu
 • Jeżeli mniej niż 5 świec temu przegrałeś transakcję, nie wprowadzaj transakcji i poczekaj!

Co grać

 • Wykorzystaj tę strategię tylko do par walutowych EUR / USD, USD / JPY i EUR / GBP

Jak wygląda ta strategia?

Pobieranie wskaźników i szablonów

Brokerzy opcji binarnych rekomendowani do tej strategii

Strategia ta rekomendowana jest do gry tylko u tych brokerów, gdyż ich czas reakcji jest niezwykle krótki, a także oferują oni opcje z 60-sekundową datą wygaśnięcia.

Broker Bonus Min depozyt Płatność Opinię Otwarte konto

Komentarze do tradingu

 • Jeśli szukasz konserwatywnej wersji tej strategii: nie otwieraj transakcji CALL jeśli środkowa wstęga Bollingera (czarna linia na środku) zmierza w dół. W przypadku transakcji PUT, jeśli środkowa wstęga Bollingera (czerwona linia na środku) zmierza ku górze.
 • Nigdy nie otwieraj więcej niż jednej transakcji jednocześnie!
 • Jeśli widzisz dwa punkty – może się tak zdarzyć – nie dokonuj transakcji!
 • Staraj się dokonywać transakcji jak najszybciej się da po zobaczeniu punktów
 • Zalecamy trading wyłącznie od 9:00 do 16:00
 • Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, nie czekaj i napisz do nas!
 • Więcej strategii znajdziesz na Opcje Binarne Strategie

Autor

Więcej o J. Pro

W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

Ulepszona wersja punktowa – strategia GOD (opcje 60- lub 120-sekundowe)

Cześć, dzisiaj przygotowałem dla ciebie kolejną strategię, która działa na Meta Trader 4. Pomysł na tę strategię zrodził się z maila od jednego z naszych czytelników (dzięki Matt :-)), a jest to strategia punktowa, która oczywiście po kilku poprawkach, zapewnia jeszcze lepsze wyniki. Będziesz potrzebować wskaźników i szablony, który pobierzesz w tym artykule. Jeśli nie wiesz jak instalować wskaźniki i szablony, skorzystaj z tego przewodnika.

Ważne jest, aby stale mieć otwartą platformę tradingową IQ Option lub BDSwiss obok MT4, aby móc dokonywać transakcji jak najszybciej to możliwe. Zanim rozpoczniesz grę, nie zapomnij przeczytać komentarzy!

Jak ustawić wykres

 • Rama czasowa 1 minuta
 • Szablon GOD_Strategy

Kiedy wybrać ↑CALL↑

 • Pod obecną świecą, bądź pod jedną z dwóch poprzednich świec pojawia się czerwona strzałka
 • Pod obecną świecą pojawia się czarny punkt
 • Wskaźnik stochastyczny znajduje się w niższej połowie i ukierunkowany jest w górę

Kiedy wybrać ↓ PUT

 • Nad obecną świecą, bądź nad jedną z dwóch poprzednich świec, pojawia się czerwona strzałka
 • Nad obecną świecą pojawia się czarny punkt
 • Wskaźnik stochastyczny znajduje się w górnej połowie i ukierunkowany jest na dół

Czym handlować

 • Korzystaj z tej strategii tylko gdy grasz na parach walutowych

Jak to wygląda?

Wygląd prawidłowego ustawienia MetaTrader 4

 • A: Wyraźnie wygrana transakcja CALL
 • B: Wyraźnie wygrana transakcja PUT
 • C: Przegrane CALL
 • D: Pięknie wygrany PUT
 • E: Ładnie wygrane CALL
 • Ogólne statystyki do naszego przykładu: 4 wygrane, 1 przegrana. Biorąc pod uwagę zainwestowane $20 i zarobione 70%, nasz zysk całkowity wyniósł $36.

Pobieranie wskaźników i szablonów

Rekomendowani brokerzy opcji binarnych do tej strategii

Broker Bonus Min depozyt Płatność Opinię Otwarte konto
DARMOWE KONTO DEMO $ 10 Do 92 %* Opinię Do brokera BONUS 10$ * Opinię Do brokera Polski Wysokiej jakości szwajcarski pośrednik 400 zł 70 – 89%* Opinię Do brokera *w przypadku prawidłowej prognozy
76.4% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Zaleca się korzystać z tej strategii tylko u tych brokerów, gdyż czas reakcji jest u nich wystarczająco szybki, a w ich ofercie znajdują się opcje 60-sekundowe.

Komentarze do tradingu

 • Jeśli szukasz bardziej konserwatywnej strategii, nie wybieraj CALL, jeśli środkowa krzywa Bollingera (środkowa zielona linia) ukierunkowana jest w dół
 • Jeśli szukasz bardziej konserwatywnej strategii, nie wybieraj PUT jeśli środkowa krzywa Bollingera (środkowa zielona linia) ukierunkowana jest w górę
 • Nigdy nie otwieraj więcej niż jednej transakcji jednocześnie!
 • Jeśli widzisz dwa punkty – może się tak zdarzyć – nie dokonuj transakcji!
 • Staraj się dokonywać transakcji jak najszybciej się da po zobaczeniu punktów
 • Zalecamy trading wyłącznie od 9:00 do 16:00
 • Jeśli w MT4 widzimy komunikat „”DLLs are disabled. To enable, select” Allow DLL Imports „in the Common Tab of indicator„, postępuj zgodnie z instrukcją: kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolne miejsce wykresu> Lista wskaźników (lub Ctrl + I) – Wybierz zegar P4L> Edytuj – na głównym panelu zaznacz „Allow DLL Import”> OK> Zamknij – Zamknij i ponownie uruchom MT4.
 • Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, nie czekaj i napisz do nas!
 • Więcej strategii znajdziesz na opcje-binarne-strategie.pl

Autor

Więcej o Step

Chciałem założyć firmę i zarabiać pieniądze już w szkole średniej. Gdy na serio zacząłem myśleć o biznesie online, byłem w klasie maturalnej. Nie szło mi jednak zbyt dobrze. Teraz potrafię jednak czerpać zyski z handlu opcjami binarnymi i jest to moje główne zajęcie, dlatego cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Wszystkie artykuły

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  FOREX i CFD!

 • BINARIUM
  BINARIUM

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: