Zmienność, aggressiveness and their normalization – Opcje binarne Wskaźniki